Trojfázový analyzátor elektrických sietí a motorov - Fluke 438

Nový analyzátor kvality elektrickej energie a motoru Fluke 438-II dopĺňa k rozšíreným funkciám merania kvality elektrickej energie analyzátorov kvality elektrickej energie Fluke 430 rady II možnosť merania najdôležitejších mechanických parametrov elektromotorov. Môžete rýchlo a jednoducho merať a analyzovať kľúčové elektrické a mechanické energetické parametre, napríklad výkon, harmonické, nesymetriu, otáčky motoru, točivý moment a mechanický výkon bez nutnosti použitia mechanických snímačov.

Rýchle a jednoduché zisťovanie elektrického a mechanického výkonu elektromotorov a vyhodnocovanie kvality elektrickej energie pomocou jediného meracieho prístroja.

Model 438-II predstavuje ideálny prenosný merací prístroj pre analýzu motorov, ktorý umožňuje lokalizovať, predpovedať, eliminovať a riešiť problémy s kvalitou elektrickej energie v trojfázových a jednofázových energetických distribučných systémoch, a súčasne poskytne technikom informácie o mechanických a elektrických parametroch, ktoré potrebujú ku smerodajnému posúdeniu stavu motoru.

 • Analyzátor kvality elektrickej energie a motoru Fluke 438-II dopĺňa k funkciám merania kvality elektrickej energie analyzátorov rady Fluke 430 II možnosť merania najdôležitejších  mechanických parametrov elektromotorov.
 • Môžete rýchlo a jednoducho merať a analyzovať kľúčové elektrické a mechanické energetické parametre, napríklad výkon, harmonické, nesymetriu, otáčky motoru, točivý moment a mechanický výkon bez nutnosti použitia mechanických snímačov.
 • Meranie kľúčových parametrov motorov s priamym pripojením na sieť (direct-on-line), napríklad točivého momentu, otáčok za minútu (rpm) a mechanického výkonu a účinnosti
 • Prevádzanie dynamickej analýzy motorov vykreslením faktoru zníženia výkonu motoru v závislosti na zaťažení v súlade s požiadavkami štandardu NEMA
 • Výpočet mechanického výkonu a účinnosti bez nutnosti použitia mechanických snímačov, stačí pripojiť na vstupné vodiče a ste pripravení
 • Meranie parametrov el. energie, ako je napätie, prúd, výkon, zdanlivý výkon, účiník, harmonické skreslenie a nesymetria k identifikacií charakteristík ovplyvňujúcich účinnosť motoru
 • Identifikácia problémov s kvalitou elektrickej energie, napríklad poklesov, prekmitov, prechodných javov, harmonických a nevyvážení
 • Technológia záznamu dát výkonovej krivky PowerWave zaznamenáva rýchle dáta RMS a zobrazuje priemery polovičného cyklu a krivky charakterizujúcej dynamiku elektrosústavy (rozbehy generátorov, spínanie jednotiek UPS a podobne)
 • Funkcia zachytávania kriviek umožňuje zachytávať 100/120 cyklov(50/60 Hz) všetkých  detekovaných udalostí vo všetkých režimoch, bez nastavovania
 • Automatický prechodný režim zachytáva dáta kriviek rýchlosťou 200 kS/s vo všetkých fázach súčasne až do hodnoty 6 kV
 • Disponuje 0,1% presnosťou napätia a celkom tak vyhovuje štandardom merania IEC 61000-4-30 triedy A
 • Funkcia Logger: zaznamenajte potrebné detaily. Podrobné dlhodobé zaznamenávanie  konfigurovateľné uživateľom vám umožní odočty MIN, MAX a AVG hodnôt až 100 parametrov na všetkých štyroch fázach s voliteľným časom pre priemerovanie už od 0,5 sekundy. K dispozícií je pamäť postačujúca pre záznam 400 parametrov s 1minutovým rozlíšením po dobu až jeden mesiac
 • 4 kanály: súčasne meria napätie a prúd na všetkých troch fázach a nulovom vodiči
 • FunkciaAutoScaling: jednoduchšia analýza vývoja s automatickou zmenou pomerov zvyslej osy. Krivky priebehu se teraz budú zobrazovať na celom displeji
 • Automatické zobrazenie prechodových javov: automaticky zachytí až 40 poklesov, prekmitov, prerušení alebo prechodových , náhodných javov
 • Spĺňa prísné kategórie 600 V CAT IV, 1000 V CAT III, bezpečnostný štandard, ktorý je požadovaný pri meraní na začiatku elektrickej inštalácie
 • Robustné, ručné prístroje pracujú viac než 7 hodín na priložený NiMH akumulátor. Z menu ovládaný interface zjednodušuje prevádzku
 • Poskytujú možnosti rozsiahlej analýzy údajov. Kurzory a zoom sa môžu používať „naživo“ behom prevádzania merania, alebo „offline“ na uložené namerané údaje. Uložené údaje môžu byť taktiež prevedené do PC pomocou softwaru FlukeView.
 • Je vybavený softwarom Power log pre analýzu zaznamenaných dát a vytváraní správ

Ďalšie informácie

Zaujala Vás novinka?


Telefonní kontakt
+421 255 640 293


Tento web používa k poskytovaniu služieb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.
Ďalšie informácie