Meracie transformátory prúdu s deleným jadrom

Výberu vyhovuje 180 z 180 položiek

KBR 18 - Merací transformátor prúdu s rozoberateľným jadrom, na kábel

KBR - Merací transformátor prúdu s deleným jadrom

Prim. vodič:  kábel s priemerom 18,5 mm
Prim. men prúd: 50...250 A

KBR 32 - Merací transformátor prúdu s rozoberateľným jadrom, na kábel

KBR - Merací transformátor prúdu s deleným jadrom

Prim. vodič:  kábel s priemerom 32,5 mm
Prim. men prúd: 100...600 A

KBR 44 - Merací transformátor prúdu s rozoberateľným jadrom, na kábel

KBR - Merací transformátor prúdu s deleným jadrom

Prim. vodič:  kábel s priemerom 44mm
Prim. men. prúd: 250...1000 A
Sekundárny prúd: 1 a 5 A
Trieda presnosti: 1%

KBU 23 - Merací transformátor prúdu s rozoberateľným jadrom

KBU 23 - Násuvný transformátor s rozoberateľným jadrom

Šírka: 93 mm
Prim. vodič: 20x30 mm
Prim. men. prúd: 100...400 A

KBU 58 - Merací transformátor prúdu s rozoberateľným jadrom

KBU - Násuvný transformátor s rozoberateľným jadrom

Šírka: 125 mm
Prim. vodič: 50x80 mm
Prim. men. prúd: 250...1000 A

KBU 812 - Merací transformátor prúdu s rozoberateľným jadrom

KBU - Násuvný transformátor s rozoberateľným jadrom

Šírka: 155 mm
Prim. vodič: 80x120 mm
Prim. men. prúd: 250...1500 A

KBU 816 - Merací transformátor prúdu s rozoberateľným jadrom

KBU - Násuvný transformátor s rozoberateľným jadrom

Šírka: 195 mm
Prim. vodič: 80x160 mm
Prim. men. prúd: 1000...5000 A