Násuvné meracie transformátory prúdu

Výberu vyhovuje 4470 z 4470 položiek

ASR 14.3 - Zásuvný merací transformátor prúdu

ASR 14.3 - Násuvný transformátor prúdu

Šírka: 45 mm
Primárny vodič: ø14 mm
Primárny men. prúd: 30...75 A

ASR 20.3 - Zásuvný merací transformátor prúdu

ASR 20.3 - Násuvný transformátor prúdu

Šírka: 45 mm
Primárny vodič: ø21 mm
Primárny men. prúd: 50...300 A

ASR 201.3 - Zásuvný merací transformátor prúdu

ASR 201.3 - Násuvný transformátor prúdu

Šírka: 44 mm
Primárny vodič: ø21 mm
Primárny men. prúd: 50...300 A

ASR 21.3 - Zásuvný merací transformátor prúdu

ASR 21.3 - Násuvný transformátor prúdu

Šírka: 48,5 mm
Primárny vodič: ø22,5 mm
Primárny men. proud: 100...600 A

ASR 21.5 - Zásuvný merací transformátor prúdu

ASR 21.5 - Násuvný transformátor prúdu

Šírka: 50 mm
Primárny vodič: ø21 mm
Primárny men. prúd: 50...600 A

ASR 22.3 - Zásuvný merací transformátor prúdu

ASR 22.3 - Násuvný transformátor prúdu

Šírka: 60 mm
Primárny vodič: ø22,5 mm
Primárny men. prúd: 40...600 A

ASR 42.45 - Zásuvný merací transformátor prúdu

ASR 42.45 - Násuvný transformátor prúdu

Šírka: 45 mm
Primárny vodič: ø42 mm
Primárny men. prúd: 150...1000 A

ASK 176.3 - Zásuvný merací transformátor prúdu

ASK 176.3 - Násuvný transformátor prúdu

Šírka: 45 mm
Prim. vodič: ø15,2 mm, 17x6 mm
Primárny men. prúd: 75...250 A

ASK 205.3 - Zásuvný merací transformátor prúdu

ASK 205.3 - Násuvný transformátor prúdu

Šírka: 48,5 mm
Prim. vodič: ø17,5 mm, 20x5 mm
Primárny men. prúd: 60...400 A

ASK 21.3 - Zásuvný merací transformátor prúdu

ASK 21.3 - Násuvný transformátor prúdu

Šírka: 60 mm
Prim. vodič: ø19,2 mm, 20x10 mm
Primárny men. prúd: 40...600 A

ASK 231.5 - Zásuvný merací transformátor prúdu

ASK 231.5 - Násuvný transformátor prúdu

Šírka: 49,5 mm
Prim. vodič: ø25 mm, 30x10 mm
Primárny men. prúd: 50...600 A

ASK 31.3 - Zásuvný merací transformátor prúdu

ASK 31.3 - Násuvný transformátor prúdu

Šírka: 60 mm
Prim. vodič: ø26 mm, 30x10 mm, 2x20x10 mm
Primárny men. prúd: 50...750 A

ASK 318.3 - Zásuvný merací transformátor prúdu

ASK 318.3 - Násuvný transformátor prúdu

Šírka: 60 mm
Prim. vodič: ø26 mm, 31x18 mm
Primárny men. prúd: 60...750 A

ASK 31.4 - Zásuvný merací transformátor prúdu

ASK 31.4 - Násuvný transformátor prúdu

Šírka: 60 mm
Prim. vodič: ø28 mm, 30x10 mm, 2x20x10 mm
Primárny men. prúd: 50...750 A

ASK 31.5 - Zásuvný merací transformátor prúdu

ASK 31.5 - Násuvný transformátor prúdu

Šírka: 60 mm
Prim. vodič: ø28 mm, 30x10 mm, 2x20x10 mm
Primárny men. prúd: 40...750 A

ASK 41.3 - Zásuvný merací transformátor prúdu

ASK 41.3 - Násuvný transformátor prúdu

Šírka: 60 mm
Prim. vodič: ø26 mm, 40x12 mm, 30x18 mm
Primárny men. prúd: 100...800 A

ASK 421.4 - Zásuvný merací transformátor prúdu

ASK 421.4 - Násuvný transformátor prúdu

Šírka: 70 mm
Prim. vodič: ø20 mm, 20x10 mm
Primárny men. prúd: 30...500 A

ASK 41.4 - Zásuvný merací transformátor prúdu

ASK 41.4 - Násuvný transformátor prúdu

Šírka: 70 mm
Prim. vodič: ø32 mm, 40x10 mm, 2x30x5 mm
Primárny men. prúd: 50...1000 A

ASK 412.4 - Zásuvný merací transformátor prúdu

ASK 412.4 - Násuvný transformátor prúdu

Šírka: 70 mm
Prim. vodič: ø30,5 mm, 40x12 mm, 30x15 mm
Primárny men. prúd: 50...800 A

ASK 41.6 - Zásuvný merací transformátor prúdu

ASK 41.6 - Násuvný transformátor prúdu

Šírka: 95 mm
Prim. vodič: ø32 mm, 40x12 mm, 30x15 mm
Primárny men. prúd: 50...1000 A

ASK 541.4 - Zásuvný merací transformátor prúdu

ASK 541.4 - Násuvný transformátor prúdu

Šírka: 85 mm
Prim. vodič: ø32 mm, 40x10 mm, 2x30x5 mm
Primárny men. prúd: 30...1000 A

ASK 51.4 - Zásuvný merací transformátor prúdu

ASK 51.4 - Násuvný transformátor prúdu

Šírka: 85 mm
Prim. vodič: ø44 mm, 50x12 mm, 2x40x10 mm
Primárny men. prúd: 100...1250 A

ASK 561.4 - Zásuvný merací transformátor prúdu

ASK 561.4 - Násuvný transformátor prúdu

Šírka: 85 mm
Prim. vodič: ø44 mm, 60x10 mm, 2x50x10 mm
Primárny men. prúd: 200...1250 A

ASK 61.4 - Zásuvný merací transformátor prúdu

ASK 61.4 - Násuvný transformátor prúdu

Šírka: 95 mm
Prim. vodič: ø44 mm, 60x10 mm, 2x50x10 mm
Primárny men. prúd: 200...1600 A

ASK 61.6 - Zásuvný merací transformátor prúdu

ASK 61.6 - Násuvný transformátor prúdu

Šírka: 95 mm
Prim. vodič: ø40 mm, 60x10 mm, 50x30 mm
Primárny men. prúd: 100...1600 A

ASK 63.4 - Zásuvný merací transformátor prúdu

ASK 63.4 - Násuvný transformátor prúdu

Šírka: 95 mm
Prim. vodič: ø44 mm, 50x40 mm, 60x30 mm
Primárny men. prúd: 300...2000 A

ASK 63.6 - Zásuvný merací transformátor prúdu

ASK 63.6 - Násuvný transformátor prúdu

Šírka: 88 mm
Prim. vodič: ø30 mm, 60x30 mm
Primárny men. prúd: 200...2000 A

ASK 81.4 - Zásuvný merací transformátor prúdu

ASK 81.4 - Násuvný transformátor prúdu

Šírka: 120 mm
Prim. vodič: ø55 mm, 80x10 mm, 60x30 mm, 2x60x10 mm
Primárny men. prúd: 400...2000 A

ASK 101.4 - Zásuvný merací transformátor prúdu

ASK 101.4 - Násuvný transformátor prúdu

Šírka: 130 mm
Prim. vodič: ø70 mm, 100x10 mm, 2x80x10 mm
Primárny men. prúd: 500...2500 A

ASK 103.3 - Zásuvný merací transformátor prúdu

ASK 103.3 - Násuvný transformátor prúdu

Šírka: 172 mm
Prim. vodič: ø85 mm, 2x100x10 mm, 3x80x10 mm
Primárny men. prúd: 750...3000 A

ASK 103.41 - Zásuvný merací transformátor prúdu

ASK 103.41 - Násuvný transformátor prúdu

Šírka: 99 mm
Prim. vodič: ø40 mm, 103x41 mm
Primárny men. prúd: 400...2000 A

ASK 105.6 - Zásuvný merací transformátor prúdu

ASK 105.6 - Násuvný transformátor prúdu

Šírka: 129 mm
Prim. vodič: ø55 mm, 100x55 mm
Primárny men. prúd: 600...3000 A

ASK 105.6N - Zásuvný merací transformátor prúdu

ASK 105.6N - Násuvný transformátor prúdu

Šírka: 129 mm
Prim. vodič: ø55 mm, 100x55 mm
Primárny men. prúd: 4000...5000 A

ASK 123.3 - Zásuvný merací transformátor prúdu

ASK 123.3 - Násuvný transformátor prúdu

Šírka: 172 mm
Prim. vodič: ø100 mm, 120x30 mm, 3x100x10 mm
Primárny men. prúd: 750...4000 A

ASK 127.4 - Zásuvný merací transformátor prúdu

ASK 127.4 - Násuvný transformátor prúdu

Šírka: 159 mm
Prim. vodič: ø70 mm, 120x10 mm
Primárny men. prúd: 1000...2500 A

ASK 127.6 - Zásuvný merací transformátor prúdu

ASK 127.6 - Násuvný transformátor prúdu

Šírka: 205 mm
Prim. vodič: 120x72 mm
Primárny men. prúd: 1000...6000 A

ASK 128.4 - Zásuvný merací transformátor prúdu

ASK 128.4 - Násuvný transformátor prúdu

Šírka: 100 mm
Prim. vodič: 128x38 mm
Primárny men. prúd: 400...2500 A

ASK 129.10 - Zásuvný merací transformátor prúdu

ASK 129.10 - Násuvný transformátor prúdu

Šírka: 250 mm
Prim. vodič: 120x90 mm
Primárny men. prúd: 1000...7500 A

ASK 130.3 - Zásuvný merací transformátor prúdu

ASK 130.3 - Násuvný transformátor prúdu

Šírka: 180 mm
Prim. vodič: 130x25 mm
Primárny men. prúd: 300...1600 A

ASK 130.5 - Zásuvný merací transformátor prúdu

ASK 130.5 - Násuvný transformátor prúdu

Šírka: 180 mm
Prim. vodič: 130x30 mm
Primárny men. prúd: 300...3200 A

ASK 165.5 - Zásuvný merací transformátor prúdu

ASK 165.5 - Násuvný transformátor prúdu

Šírka: 266 mm
Prim. vodič: 190x30 mm
alebo 3x160x10mm
Primárny men. prúd: 1000...4000 A
Špeciálna montáž prípojnice pomocou držiakov.
Možnosť výberu umiestnenia sekundárnych svoriek.

ASK 205.5 - Zásuvný merací transformátor prúdu

ASK 205.5 - Násuvný transformátor prúdu

Šírka: 306 mm
Prim. vodič: 230x60 mm
alebo 3x200x10mm
Primárny men. prúd: 1200...5000 A
Špeciálna montáž prípojnice pomocou držiakov.
Možnosť výberu umiestnenia sekundárnych svoriek.

Tento web používa k poskytovaniu služieb a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.
Ďalšie informácie