O nás

Kto sme?

Spoločnosť GHV Trading, spol. s r.o. sa od začiatku svojho vzniku profilovala ako obchodná spoločnosť so zameraním na meracie prístroje elektrických veličín a komponenty na výrobu rozvádzačov.

Bola založená 21. júna 1991 Ing. Gross, Ing. Hašek a Ing. Věneček, ktorí dovtedy pôsobili vo Výskumnom ústave meracej techniky v Brne. Názov spoločnosti GHV Trading bol odvodený od začiatočných písmen priezvisk jej zakladateľov spolu s príponou zdôrazňujúcou zameranie činnosti.

Svoju činnosť začala dovozom a predajom meracích prístrojov METEX z Južnej Kórey. Postupne do svojho portfólia pridávala ďalších a ďalších dodávateľov. V súčasnosti je obchodné oddelenie rozdelené do štyroch sekcií, ktoré sú reprezentované štyrmi farbami. Žltá predstavuje prenosné a laboratórne meracie prístroje, kde hlavnými dodávateľmi sú spoločnosti Fluke a Chauvin Arnoux. Zelená farba je farbou zariadení Bender na kontrolu elektrickej bezpečnosti. Tyrkysová predstavuje komponenty pre rozvádzače, kde sú hlavnými partnermi spoločnosti Wöhner, Corex, Stego a ďalšie. Posledná časť meracích zariadení pre rozvádzače s hlavnými dodávateľmi MBS, Weigel a Socomec je zastúpená modrou farbou.

Čo je našim poslaním?

Sme spoľahlivým partnerom pre elektrotechnické projekty a merania našich zákazníkov. Našim zákazníkom pomáhame vybrať správny komponent, zariadenie alebo merací prístroj, ktorý im prinesie čo najefektívnejší úžitok.

Naším cieľom je dlhodobo spokojný zákazník, ktorý sa na nás opakovane obracia. Našou snahou je porozumieť požiadavkám zákazníka, poskytnúť mu technické poradenstvo a ponúknuť mu efektívny a cenovo dostupný tovar s čo najkratšou dobou dodania.

Ponúkame široký sortiment prenosných meracích prístrojov, komponentov na výrobu elektrických rozvádzačov a elektrických bezpečnostných kontrolných zariadení od overených a pravidelne hodnotených dodávateľov. Našim dodávateľom poskytujeme spätnú väzbu na ich výrobky alebo služby, aby sme im pomohli zlepšiť ich výstupy. Chceme byť v povedomí našich zákazníkov a partnerov a dodávať tovar pre všetky druhy rozvádzačov a elektrických zariadení.

Neustále sa snažíme budovať a rozvíjať silnú, stabilnú a spoľahlivú spoločnosť, ktorá prináša istotu našim zákazníkom a partnerom a zvýšenú hodnotu našim vlastníkom.  Záleží nám na dlhodobých vzťahoch s našimi partnermi a sme hrdí na profesionalitu, technické znalosti a etiku predaja.

 

História spoločnosti

2024

Tento rok spoločnosť oslavuje 33 rokov na našom trhu.
Ďakujeme všetkým našim partnerom a zákazníkom za spoluprácu a vernosť.

2023

Spoločnosť prichádza s novým dizajnom webovej stránky, funkčnosťou a novým logom spoločnosti.

2022

Nový dodávateľ KPS-MGL   

2021

Nový dodávateľ HIKMICRO

2020

Rozšírili sme plochu skladu o 114 m2

Cez všetky ťažkosti spôsobené epidémiou COVID sme dosiahli tržby za tovar a služby vo výške 149 mil. Kč

Zachovali sme si finančnú stabilitu a neboli sme nútení obmedziť počet pracovníkov

2019

Tým pracovníkov spoločnosti presiahol viac ako 29 ľudí

2018

Tržby za tovar a služby dosiahli čiastku 160 mil.Kč

2017

Jednateľom firmy menovaný Ing. Martin Gross a prof. Wolfgang Gilgen, dr.h.c.

2015

Zmena sídla firmy. Presťahovanie do nových vhodnejších priestorov

2014

Nový dodávateľ Dr. Neumann Peltier-Technik GmbH

2008

Nový dodávateľ SOCOMECMegabras

2006

Nový dodávateľ COSMOTEC

2005

Noví dodávatelia firmy FLUKEMETERMAN, AMPROBE, SCHLEGELISKRAAPATOR

Pridelenie úradnej značky K2 vlastnému autorizovanému metrologickému stredisku

2004

Nový dodávateľ MONTWILL

2002

Navýšenie základného imania

2001

Certifikácia firmy ISO 9001: 2000

Nové dodávateľské firmy STEGOBENDER

1999

Nové dodávateľské firmy COREXELECTREX

Výhradná orientácia na dodávateľské firmy z EU

1998

Certifikácia firmy ISO 9002: 1992

1996

Ing.Věneček predává svoj podiel vo firme pánovi W.Gilgenovi, majiteľovi firmy MBS Sulzbach

1995

Začiatok spolupráce s firmou WÖHNER a BEHA

1993

Zahájenie prevádzky skúšobne meracích transformátorov prúdu

1992

Zahájenie spolupráce s firmou MBS Sulzbach, Alfred JUNG, CHAUVIN ARNOUX

1991

Multimetre METEX tvoria prvý dodávateľský program

Počiatok spolupráce s firmou WEIGEL

21.6.1991

Založenie firmy