Prohlášení k používání konfliktních minerálů

Spoločnosť GHV Trading, spol. s r.o., ako významný distribútor elektrotechnických komponentov a elektrických zariadení, v súlade so svojou Politikou akosti, podporuje zámer oddielu 1502 Doddovho-Frankovho zákona o reforme finančného trhu a ochrane spotrebiteľa.

Zmyslom tohto oddielu zákona je zverejňovať a hlásiť využívanie minerálov, ktoré pochádzajú z Demokratickej republiky Kongo a priľahlých oblastí. S cieľom obmedziť príjmy z predaja týchto materiálov, ktoré sú často využívané k priamemu alebo nepriamemu financovaniu ozbrojených konfliktov a porušovaniu ľudských práv.

Jedná sa o tzv. konfliktné minerály:

  • kolumbit-tantalit alebo coltan a jeho deriváty,
  • kasiterit (surovina na získanie cínu),
  • zlato,
  • wolframit (surovina na získanie wolframu) a jeho deriváty.

Spoločnosť GHV Trading, spol. s r.o. sa týmto zaväzuje:

  1. Získať od svojich dodávateľov tovaru prehlásenie, v ktorom bude uvedené či dodávané výrobky obsahujú konfliktné minerály: cín, tantal, wolfram alebo zlato.
  2. Požadovať od svojich dodávateľov, aby sa vyhli používaniu konfliktných minerálov na výrobu svojich výrobkov. V prípade nevyhnutnosti použitia týchto minerálov požadovať po dodávateľovi preskúmanie dodávateľského reťazca s cieľom identifikovať pôvod konfliktných minerálov.
  3. Pravidelne skúmať svojich schválených dodávateľov tovaru s cieľom aktualizovať používanie konfliktných minerálov a ich pôvod.
  4. Pokiaľ bude zistené, že výrobky obsahujú konfliktné minerály pochádzajúce z problémových oblastí, bude spoločnosť vyžadovať od dodávateľa tovaru nápravu. V prípade, že nebude zjednaná náprava, potom spoločnosť bude usilovať o použitie iných výrobkov alebo bude odhodlaná k zmene dodávateľa.
  5. Sprístupniť toto prehlásenie na webových stránkach spoločnosti s cieľom transparentnosti.
  6. Rešpektovať požiadavky na poskytovanie informácií ohľadom používania konfliktných minerálov.

V Brne dňa 29. 5. 2023
Ing. Gross Martin
jednateľ spoločnosti

Ďalšie informácie

Prohlášení k používání konfliktních minerálů

Declaration of the use of Conflict Minerals