Naše katalógy

Profil firmy
Zaujíma vás, kto sme? Aká je filozofia spoločnosti? V profilu firmy GHV Trading nájdete všetko, čo potrebujete poznať a to všetko na jednom mieste.
Download ikona
Komponenty pre rozvádzače
Nový, všeobecný katalóg komponentov pre rozvádzače. Všetky produkty, ktoré ste predtým museli hľadať komplikovane, teraz nájdete na jednom mieste!
Download ikona
BENDER - Prístroje pre priemyselné aplikácie
Prístroje určené na trvalé monitorovanie izolačného stavu na AC, DC a kombinovaných AC/DC IT sieťach. Monitorovanie reziduálnych prúdov na TN a TT sieťach a monitorovacie relé.
Download ikona
BENDER - MEDICS katalóg a súbory pre projektantov
Špeciálne prístroje firmy BENDER určené na monitorovanie a riadenie napájania zdravotníckych priestorov v zdravotníckych zariadeniach.
Download ikona
Prístrojové transformátory prúdu pre NN
Prístrojové transformátory prúdu od firmy MBS Sulzbach na použitie v rozvodných zariadeniach nízkeho napätia s menovitými prúdmi do 7500 A.
Download ikona
Meracie prevodníky
Meracie prevodníky striedavého prúdu s integrovaným prúdovým transformátorom.
Download ikona
Plastové izolátory a držiaky zberníc
Valcové, súdkové a priechodkové izolátory a plastové držiaky zberníc
Download ikona
Ohrev a regulácia do rozvádzačov
Odporové vyhrievacie telesá a regulácia.
Download ikona
WÖHNER - zbernicový systém
Zbernicový systém s rozostupom 60, 100 a 185 mm pre rozvod el. energie v sieťach nn. Konštrukčné prvky ako svorky, svorkovnice, prístrojové adaptéry, kryty, izolátory, poistkové spodky, poistkové odpínače a držiaky medených pásovin.
Download ikona
Prehľadová brožúra - Prípojnicové systémy
Prípojnicový systém s roztečou 60 a 185 mm pre rozvod elektrickej energie v sieťach NN. Centrálne napájacie jednotky a modulárny systém rozvodu prúdu.
Download ikona
SOCOMEC - Spínacia a odpínacia technika a analýza siete
Sortiment ponúka odpínače, prepínače záťaže alebo zdrojov, odpínače s poistkami, automatické prepínacie zariadenia, digitálne elektromery a digitálne panelové multimetre.
Download ikona
Rozvádzačové meracie prístroje Weigel
Rozvádzačové ampérmetre, voltmetre, wattmetre, fázomery, prístroje na meranie frekvencie, bočníky, deliče napätia, počítadlá prevádzkových hodín, ukazatele polohy spínania, hlásiče medzných hodnôt.
Download ikona
Prevodníky elektrických veličín
Prevodníky jednosmerného a striedavého prúdu a napätia, frekvencie, účinníka, teploty, výkonu. Oddeľovače normalizovaných signálov a konvertory.
Download ikona
FLUKE - Meracie prístroje
Kompletný katalóg prevádzkových prístrojov FLUKE - skúšačky napätia, testery sledu fáz, multimetre, revízne prístroje, merače izolácie, prístroje na vyhľadávanie kabeláže, scopemetre, analyzátory sietí, infrakamery
Download ikona
CHAUVIN ARNOUX - Meracie prístroje
Kompletný katalóg produktov firmy Chauvin Arnoux - skúšačky napätia, multimetre, kliešťové multimetre, revízne prístroje, merače izolácie, merače uzemnenia, analyzátory kvality el. energie, infrakamery.
Download ikona
AMPROBE - Meracie prístroje
Kompletný katalóg prevádzkových prístrojov firmy AMPROBE - skúšačky, multimetre, kliešťové multimetre, revízne prístroje.
Download ikona
TIETZSCH - Meracie a testovacie prístroje
Meracie prístroje značky Tietzsch pre meranie vysokých napätí a špeciálne konštrukcie meracích a testovacích prístrojov do výbušných priestorov (Ex I, Ex IIB, Ex IIC).
Download ikona
METRIX - Meracie prístroje
Katalóg meracích prístrojov METRIX - Chauvin Arnoux. Prenosné a stolné digitálne multimetre, prenosné a stolné osciloskopy, generátory signálu, RLC metry, dekády RLC, zdroje napätia a príslušenstvo.
Download ikona
STATRON - Laboratórne zdroje
Stolné regulovateľné laboratórne zdroje firmy STATRON ponúkajú širokú škálu prístrojov s digitálnymi i analógovými ukazovateľmi. Ďalej meniče, elektronické záťaže a 19" modulové zdroje.
Download ikona
Klimatizačná a osvetľovacia technika pre rozvádzače
Výhrevné telesá, teplovzdušné ventilátory, ventilátory s filtrom, výstupné mriežky, termostaty a hygrostaty, osvetľovacie telesá.
Download ikona
Pružné med'enné vodiče
Lamelové prípojnice, zemniace lanká a pásky, spojky zo splietaných laniek a pásiek, lamelové pružné spojky, krútené a splietané lanká v metráži, splietané pásky v metráži.
Download ikona
Rozvádzačové prístroje a synchronoskopy
Multifunkčné analyzátory, wattmetre, varmetre, fázomery a synchronoskopy.
Download ikona
Signalizačné a ovládacie prvky
Kompletná ponuka tlačítok, kontroliek, prepínačov a núdzových tlačítok s modulárnym i klasickým designom. V ponuke sú taktiež koncové spínače, svorkovnice, pedálové spínače ...
Download ikona
Ventilátory do rozvádzačov
Ventilátory a výstupné mriežky do panelu a strešné ventilátory COSMOTEC.
Download ikona
Chladiace jednotky Peltier
Polovodičové chladiace jednotky využívajúce Peltierov jav na chladenie uzatvorených skríň elektrických alebo elektronických zariadení.
Download ikona
Kabelové průchodky Schlegel-BIMED
Kabelové průchodky pro pohodlné umístění kabelů a drátů do rozvaděčů s minimálním časem pro montáž.
Download ikona
BENDER - Kompletný katalóg viacjazyčný
Kompletná ponuka produktov firmy BENDER pre priemyselné a zdravotnícke aplikácie.
Download ikona
Meracie príslušenstvo BEHA-AMPROBE
Meracie príslušenstvo na bežné meranie. Testovacie vodiče, krokosvorky, hroty, príchytky atď.
Download ikona
Meracie príslušenstvo MULTICONTACT
Meracie príslušenstvo pre bežné merania. Testovacie vodiče, krokosvorky, hroty, príchytky, adaptéry atď.
Download ikona
Meracie príslušenstvo FLUKE
Meracie príslušenstvo na bežné meranie. Testovacie vodiče, krokosvorky, hroty, príchytky, púzdra, brašne, poistky atď.
Download ikona
Meracie príslušenstvo CHAUVIN ARNOUX
Meracie príslušenstvo na bežné meranie. Testovacie vodiče, krokosvorky, hroty, príchytky, púzdra, brašne, poistky atď.
Download ikona
Meracie príslušenstvo POMONA
Meracie príslušenstvo pre bežné merania. Testovacie vodiče, krokosvorky, hroty, príchytky, adaptéry atď.
Download ikona
MULTIMETRIX - Meracie prístroje
Kompletný katalóg produktov firmy Multimetrix - multimetre, kliešťové multimetre, revízne prístroje, merače izolácie, merače uzemnenia.
Download ikona
Meracie príslušenstvo ELECTRO PJP
Meracie príslušenstvo na bežné meranie. Testovacie vodiče, krokosvorky, svorky, hroty, príchytky, adaptéry atď. ěřicí příslušenství pro běžná měření. Testovací vodiče, krokosvorky, hroty, příchytky, adaptéry atd.
Download ikona