DGW + B 2.2 - Merací prevodník činného a jalového výkonu

Merací prevodník činného a jalového výkonu pre trojvodičovú trojfázovú sieť so symetrickou záťažou.
Dostupnosť: Na požiadanie
ChatDopyt na produkt
PorovnáníPorovnať
Radek Odložilík
Radek Odložilík
Technicko-obchodný špecialista meracej techniky a prevodníkov pre rozvádzače WEIGEL, ISKRA a prípojnicových systémov Wöhner.

Popis produktu

Merací prevodník činného a jalového výkonu. Trojvodičová trojfázová sieť, symetrická záťaž.


Rozšírené informácie

Použitie

Merací prevodník výkonu DGW + B 2.2 prevádza činný a jalový výkon (trojvodičová trojfázová sieť, symetrická záťaž) na vnútený jednosmerný prúd alebo vnútené jednosmerné napätie. Tieto výstupné signály môžu byť indikované ukazovacím meracím prístrojom, ciachovaným v jednotkách meranej veličiny alebo byť použité pre priemyselné meranie a reguláciu. Prístroje môžu byť umiestnené v mieste merania alebo vo vzdialených velínoch. Ak sa dodrží maximálna, poprípade minimálna dovolená záťaž, môže byť pripojených aj niekoľko vyhodnocovacích prístrojov súčasne (ukazovací prístroj, regulátor, zapisovač atď.). Napájacie napätie sa privádza na samostatný vstup pomocného napájania. Vstup, výstup a pomocné napájanie sú vzájomne galvanicky oddelené. Výstupy sú odolné proti skratu a rozpojeniu. Prevodníky sú konštruované podľa najnovjších bezpečnostných predpisov a sú skúšané proti rušeniu. Sú určené pre zabudovanie do elektrických strojov a rozvádzačov. Pritom je potrebné dodržovať príslušné bezpečnostné predpisy a ustanovenia.

Popis funkcie

Meniče prúdových obvodov a deliče napäťových vetiev snímajú vstupné signály. Tieto signály sú privedené cez multiplexor do A/D prevodníka, ktorý ich prevádza na digitálne. Použitý spôsob trojfázového merania prúdu a napätia dáva podľa danej triedy presnosti pri všetkých prevádzkových režimoch vždy správne meracie výsledky. Mikroprocesor spracováva digitalizované signály v reálnom čase. Podľa druhu siete je vypočítaná výstupná hodnota výkonu a úmerne tejto hodnote je generovaný pulzne modulovaný obdlžníkový signál. Galvanické oddelenie sa uskutočňuje optickým členom. Koncové zosilňovače dávajú k dispozícii unifikovaný vnútený jednosmerný prúd a vnútené jednosmerné napätie. Oba výstupy nesmú byť vzájomne prepojené.

Funkčná schéma

Funkční schéma převodníku výkonu

Vstupné veličiny

Vstupná veličina sínusový striedavý prúd a sínusové striedavé napätie
Meraná veličina PE činný výkon a jalový (trojvodičová trojfázová sieť, symetrická záťaž)
Merací rozsah 0...PN alebo -PN...0...PN
Stanovenie menovitého výkonu PN Vychádzame z výpočtu zdanlivého výkonu siete PS
- jednofázová sieť PS=U×I
- trojfázová sieť PS=U×I×√3

Do vzorcov dosadíme primárne hodnoty transformátorov prúdu a napätia, pri trojfázovej sieti združené napätie
PN=(0,3...1,5)×PS.
Menovité vstupné napätie UEN 0...50...519 V
Menovitý vstupný prúd IEN 0...0,5...5 A
Prevádzkové napätie max. 519 V
Povolené vybudenie rozsahu 1,2 UEN alebo 1,2 IEN
Hranica preťažiteľnosti 1,2 UEN, 1,2 IEN trvalo
2 UEN, 10 IEN max. po dobu 1 s
Kmitočtový rozsah 48...62 Hz
Príkon cca 25 mA - napäťový vstup
I2x0,01 Ω - prúdový vstup

Výstupné veličiny

Prúdový výstup
Výstupný prúd IA vnútený jednosmerný prúd (0...20 mA) *
Menovitý prúd IAN 0...20 mA alebo 4...20 mA
Výstupná záťaž RA 0...10 V / IAN
Obmedzenie prúdu na cca. 120 % koncovej hodnoty
na cca. 100...140 % koncovej hodnoty (na vyžiadanie)
Napäťový výstup
Výstupné napätie UA vnútené jednosmerné napätie (0...10 V) *
Menovité napätie UAN 0...10 V alebo 2...10 V
Výstupná záťaž RA ≥ 4 kΩ
Chyba záťaže ≤ 0,1 % pri zmene záťaže o 50 %
Zvyškové vlnenie ≤ 1 %eff
Doba ustálenia cca. ≤ 500 ms
Bipolárny výstup
zvláštne prevedenie na vyžiadanie s napájaním H4 a H5 (napr. -20...0...20 mA)

* zvláštne prevedenie na vyžiadanie Ak bude použitý iba napäťový výstup, musí sa prúdový výstup skratovať. Vstup a výstupy sú galvanicky oddelené.

Príklady prevodních charakteristík

Příklady převodních charakteristik Příklady převodních charakteristik

Pomocné napájanie

Kód Pomocné napájanie Príkon
H1 (standard) 230 V~ (195...253 V), 48...62 Hz < 7 VA
H2 115 V~ (98...126 V), 48...62 Hz < 4 VA
H3 24 V= (20...72 V) < 3 VA
H4 20...100 V= alebo 15...70 V~ < 3 VA
H5 90...357 V= alebo 65...253 V~ < 4...7 VA

Vstup, výstup a pomocné napájanie sú galvanicky oddelené.

Presnosť pri menovitých podmienkach

Presnosť
Presnosť Trieda 0,5 (± 0,5 % z koncovej hodnoty)
Teplotný drift ≤ 0,02 %/K (platí pre štandardné prevedenie a max. po dobu 1 roka)
Menovité podmienky
Vstupné napätie UEN ± 0,5 %
Účinník cos φ=1
Kmitočet 50...60 Hz
Priebeh signálu sínusový, činiteľ harmonického skreslenia ≤ 0,1 %
Pomocné napájanie UHN ± 1 %, 48...62 Hz
Teplota okolia 23 °C ± 1 K
Doba zahorenia ≥ 5 min

Medzné hodnoty ovplyvňujúcich veličín

Klimatické vlastnosti klimatická trieda 3, podľa VDE/VDI 3540
Rozsah pracovných teplôt -10...55 °C
Rozsah skladovacích teplôt -25...65 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu ≤75 % ročný priemer, bez orosenia

Predpisy a normy

DIN EN 60 529
DIN EN 60 688
DIN EN 61 715
DIN EN 61 010-1
DIN EN 61 326-1
VDE/VDI 3540 list 2

Zvláštne prevedenie

  • obmedzenie výstupného prúdu
  • rozsah kmitočtov 15...18 Hz, 98...102 Hz

Schémy pripojenia (vstup)

Schéma připojení převodníku DGW + B 2.2

Obsadenie svoriek

Schéma Svorka Funkcia
Obsazení svorek 1 IE L1 vstupný prúd
3 IE L1 vstupný prúd
5 UE L2 vstupné napätie
8 UE L3 vstupné napätie
13 UA (+) napäťový výstup
14 UA (-) napäťový výstup
19 IA (+) prúdový výstup
20 IA (-) prúdový výstup
16 UH L1 (+) vstup pomocného napájania
17 UH N (-) vstup pomocného napájania
Čísla svoriek odpovedajú údajom v schémach pripojenia (podľa DIN 43 807)

Typické meracie rozsahy

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené typické meracie rozsahy pre napätie 230/400 V a prúdy N/1 A alebo N/5 A

IEN[A] PEN[kW] (ciachovací činiteľ 0,72)
priamo 1  0,5
 priamo 5 2,5
10/110/5 5
15/115/5 7,5
20/120/5 10
25/125/5 12,5
30/130/5 15
40/140/5 20
50/150/5 25
60/160/5 30
75/175/5 37,5
80/180/5 40
100/1100/5 50
120/1120/5 60
150/1150/5 75
200/1200/5 100
250/1250/5 125
300/1300/5 150
400/1400/5 200
500/1500/5 250
600/1600/5 300
750/1750/5 375
800/1800/5 400
1000/11000/5 500
a dekadické násobky

Meracie rozsahy uvedené v tabuľke poskytujú užívateľovi výhody tým, že boli ciachované (ciach. činiteľ 0,87 a 0,72) pri rovnakej sekundárnej hodnote transformátora prúdu.
To znamená, že jednotlivé transformátory prúdu a z nich vyplývajúce výkony sa líšia iba číselnými násobkami a sú teda v tomto zmysle zameniteľné; dodatočne ciachovanie prevodníka nie je nutné. Avšak typový štítok by mal byť zmenený.

Príklad

Ak je daná sieť 230/400 V a menič 250 A vyjde pre prevodník VUW 2.2 výkon 125 kW.
Zdanlivý výkon (cos φ= 1) by pre tieto údaje siete bol: PS=U×I×√3×cos φ
PS=400 V×250 A×√3×1
PS=173 kW
po vynásobení ciachovacím činiteľom 0,72 dostaneme: PEN=125 kW (viď. tabuľka)
Ak bude pripojený iný menič, napr. 400 A, dostaneme výkon: PS=U×I×√3×cos φ
PEN=400 V×400 A×√3×1×0,72
PEN=200 kW
(viď. tabuľka)

Rozmerový náčrtok

Rozměrový náčrtek převodníku výkonu DGW + B 2.2Rozmery sú uvedené v milimetroch

Technické parametre

Konštrukčné prevedenie púzdra púzdro so západkou pre montáž na nosnú lištu 35 mm (DIN EN 60 715)
Materiál púzdra ABS/PC čierny, so zhášacími prísadami podľa UL 94 V-0
Pripojovacie svorky skrutkové svorky
Prierezy pripojovacích vodičov max. ≤ 4 mm2
Stupeň krytia IP 40 púzdro, IP 20 svorky
Skúšobné napätie 2210 V všetky obvody proti púzdru
3536 V meracie obvody prúdu a pomocné napájanie proti výstupu
1330 V prúdy vzájomne a proti napätiam
Pracovné napätie 300 V (sieťové napätie fáza-nula)
Trieda ochrany II
Kategória prepätia CAT III
Stupeň znečistenia 2
Rozmery š × v × d 45×80×115 mm
Hmotnosť cca. 0,27 kg

Súbory na stiahnutie

Mohlo by vás zaujímať

Podujatia

Elektrotechnická výstava Volty.cz 2023 - vstup ZDARMA
03.10.2023 - 04.10.2023
2. ročník elektrotechnickej výstavy Volty.cz Na výstavisku Černá louka v Ostrave sa uskutoční 2. ročník úspešnej elektrotechnickej výstavy Volty.cz.Opäť sa môžete tešiť na náš stánok GHV Trading, budete...
XII. Celoštátne stretnutie projektantov
10.10.2023 - 12.10.2023
XII. Celoštátne stretnutie projektantov a konštruktérov elektrotechniky, elektrotechnikov, energetikov, pracovníkov MaR a pracovníkov elektroinštalačných firiem a elektroúdržby Slovenskej republiky Pozývame...

Akčné produkty

Akčná ponuka termokamier HIKMICRO do 15.10.2023
15.09.2023 - 15.10.2023
Získajte slevu 15% na kamery nové rady ECO a MINI Termokamery rady ECO a MINI majú za cieľ nahradit klasické bezkontaktné teplomery. Tak prečo nemít za podobnou cenu priamo termokameru?
Akčná ponuka meracích prístrojov FLUKE do 29.12.2023
01.09.2023 - 29.12.2023
* Skúšačka Fluke 150/VDE za cenu nižšieho modelu Fluke T130/VDE* Multimetre Fluke 116 a Fluke 117, kliešťový multimeter Fluke 325 a skúšačka T6-600 za zvýhodnenú cenu* Tester inštalácií Fluke 1662, Fluke...

Novinky

Štvorkanálové monitory reziduálnych prúdov Bender RCMS410
11.09.2023 - 29.03.2024
Spoločnosť Bender predstavuje štvorkanálový monitor reziduálnych prúdov revolučnej konštrukcie RCMS410: šírka prístroja je iba 18 mm a chýbajúci displej nahrádza vstavaná NFC komunikácia. Monitor RCMS410...
Svolávací akce Fluke - Kabely pro Fluke 17xx
19.06.2023
Vážení zákazníci, společnost Fluke Corporation zjistila bezpečnostní problém týkající se plochých kabelů FLUKE‑17XX, napěťových měřicích kabelů, 3 fáze + N vyrobených od dubna 2021 do listopadu 2021 včetně...

Odborné články

MOTUS C14, ktorý mení pravidlá hry motorových spúšťačov
16.09.2023
Optimálne riešenie riadenia indukčných záťaží je problémom takmer v každej inštalácii, snáď s výnimkou bytových. Môže ísť o rôzne aplikácie - napríklad pohony pásových vedení, ventilátory a ventilačné...
MOTUS, OMUS a séria C14 - minulosť, súčasnosť a budúcnosť elektronických spúšťačov a spínač
01.08.2023
Konštruktéri sa takmer každý deň zaoberajú spínacími prvkami pre odporové a induktívne záťaže. Čelia výzve vybrať správny spínací prvok, ktorý je dimenzovaný na požadovaný výkon spínacieho zariadenia....