COM465DP - Prevodník rozhrania BMS - BCOM/PROFIBUS DP/Modbus

Prevodník rozhrania zo zbernice BMS na protokol BCOM, PROFIBUS DP, Modbus TCP alebo Modbus RTU a monitor stavu pre systémy Bender.

Prevodník rozhrania COM465DP môže prevádzať dáta zo zbernice BMS na protokol BCOM, PROFIBUS DP, Modbus RTU alebo Modbus TCP. Je možné ho použiť aj ako ethernetovú bránu s webovým serverom.
Dostupnosť: Na požiadanie
Zvoľte variantu (2)
ChatDopyt na produkt
PorovnáníPorovnať
Ing. Jan Šenberger
Ing. Jan Šenberger
Technicko-obchodný špecialista zariadení pre kontrolu elektrickej bezpečnosti BENDER PRIEMYSEL.

Varianty k produktu COM465DP - Prevodník rozhrania BMS - BCOM/PROFIBUS DP/Modbus (2)

COM465DP-24-230V-A,B,C,D Prevodník
Prevodník
COM465DP-24-230V-A,B,C,D
Us: AC/DC 24...240V, 50...60Hz
Funkční moduly A, B, C, D
OBJ: B95061060G
Záruka: 60 m.
Nie je skladom
Preveríme pre Vás
Na vyžiadanie
Dopytujte cenu
Porovnání
COM465DP-24-230V-A,C,E Prevodník
Prevodník
COM465DP-24-230V-A,C,E
Us: AC/DC 24...240V, 50...60Hz
OBJ: B95061060
Záruka: 60 m.
Nie je skladom
Preveríme pre Vás
Na vyžiadanie
Dopytujte cenu
Porovnání

Voliteľné príslušenstvo k COM465DP - Prevodník rozhrania BMS - BCOM/PROFIBUS DP/Modbus

GHV - velké G
Nastavenie a overenie prístrojov BENDER
Nastaveni - COM465DP-230V
OBJ: S95061060
Záruka: 24 m.
Dostupné
do niekoľkých dní
Na vyžiadanie
Dopytujte cenu
Porovnání
GHV - velké G
Nastavenie a overenie prístrojov BENDER
Nastaveni - COM465DP-24V
OBJ: S95061061
Záruka: 24 m.
Dostupné
do niekoľkých dní
Na vyžiadanie
Dopytujte cenu
Porovnání

Popis produktu

Základná verzia bez funkčných modulov
 • Monitor stavu s webovým rozhraním pre použitie s meracími zariadeniami Bender BMS a BCOM aj s univerzálnymi meracími zariadeniami
 • Podporuje zariadenia, ktoré sú pripojené k internej(max. 139 zariadení) alebo externej BMS zbernici (max. 98 * 139 zariadení), k rozhraniu BCOM (vid manuál BCOM), alebo k Modbus RTU alebo k Modbus TCP (max. 247 zariadení)
 • Vzdialená signalizácia aktuálne nameraných hodnôt, stavových a alarmových hlásení a parametrov
 • Rozhranie pre párovanie zariadení s protokolom PROFIBUS DP
 • Prevodník do Modbus TCP - odčítanie práve nameraných hodnôt, stavových a alarmových hlásení z adries 1…10 vlastnej podsiete cez Modbus TCP
 • Rozhranie ethernet s 10/100 Mbit/s pre vzdialený prístup cez LAN, WAN alebo  internet
 • Nastavenie vnútorných parametrov prístroja a parametrov pripojených zariadení pomocou Modbus RTU/Modbus TCP
 • Časová synchronizácia pre všetky prepojené zariadenia
 • História (1,000 záznamov)
 • Záznamníky dát, voľne nastaviteľné (30 * 10,000 záznamov)
 • Je možné priradiť 50 dátových bodov zariadení tretích strán (cez Modbus RTU alebo Modbus TCP)
 • Podporuje externé aplikácie (ako vizualizačné programy alebo PLC) cez PROFIBUS DP
 • Odčítanie aktuálne nameraných hodnôt, stavových a alarmových hlásení pripojených zariadení. Jednotný prístup ku všetkým zariadeniam cez PROFIBUS DP cez integrovaný server
 • Ovládacie príkazy je možné odosielať do zariadení externých aplikácií (vizualizačný program alebo PLC) cezPROFIBUS DP
Funkčný modul A
 • Priradenie vlastných popisov k zariadeniam, kanálom (meriacim bodom) a alarmom.
 • Monitorovanie výpadkov zariadenia.
 • Odosielanie e-mailu rôznym používateľom v prípade alarmu alebo systémovej chyby.
 • Nastavenie e-mailových oznámení.
 • Funkcia protokol ukladá namerané hodnoty a nastavenia pripojených zariadení. Uložené nastavenia môžu byť porovnané so súčasnými nastaveniami zariadenia. Funkcia správ je dostupná pre prevodník a pre každé pripojené zariadenie Bender.
Funkční modul B
 • Podporuje externé aplikácie (ako vizualizačné programy alebo PLC) cez protokol Modbus TCP.
 • Odčítanie  aktuálne nameraných hodnôt, stavových a alarmových hlásení pripojených zariadení. Jednotný prístup ku všetkým pripojeným zariadeniam cez Modbus TCP cez integrovaný server.
 • Ovládacie príkazy sa dá odosielať do zariadenia externých aplikácií (vizualizačný program alebo PLC) cez  Modbus TCP.
 • Prístup cez SNMP protokol (V1, V2c nebo V3) k alarmom a nameraným hodnotám.
Funkční modul C
 • Rýchle a jednoduché nastavenie parametrov všetkých zariadení pripojených ku prevodníku cez webový prehliadač.
 • Funkcia protokol pre dokumentovanie a ukladanie nastavení a nameraných hodnôt. Uložené nastavenia sa dajú zrovnávať s aktuálnym nastavením zariadenia. Uložené nastavenia sa dajú znova nahrať do zariadenia.
 • Funkcia protokol je dostupná pre brány a pre každé pripojenie zariadenia Bender.
Funkční modul D

 • Rýchla a jednoduchá vizualizácia bez akéhokoľvek programovania.
 • Stav zariadenia, alarmy alebo namerané hodnoty je možné organizovať a zobraziť na obrázku pozadia (napríklad plán miestnosti).
 • Zobrazenie prehľadu obsahu, ktorý je rozsiahlejší, ako jedna strana. Kliknutím sa dá zmeniť pohlľad na iný. Návrat klávesou Enter na stránku prehľadu
 • Grafická prezentácia s merítkom časových os.
 • Systém vizualizácie - na webovej stránke je zobrazených viacero brán (COM460IP, COM465IP, COM465DP, CP700). Indikácia spoločných alarmov zariadenia. Kliknutie na zobrazené zariadenia otvorí jeho uživateľské webové rozhranie.

Rozšírené informácie

Prevodník rozhrania so vstavaným web serverom a monitorom stavu pre pripojenie zariadení firmy Bender k PROFIBUS DP a ethernetovým TCP/IP sieťam.

Funkcia

Prevodníky rozhrania a monitory stavu COM465DP sú napojené na existujúci EDP štruktúru ako počítače. Po ich pripojení do siete a ku kompatibilným produktom Bender je možné pristupovať ku všetkým
zariadeniam z akéhokoľvek počítača cez štandard webových prehliadačov (napríklad Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer). Všetky sieťové informácie budú priamo dostupné.

COM465DP sú naviac pripojené do sieti PROFIBUS DP ako slave. PROFIBUS master, teda počítač s PROFIBUS rozhraním alebo PLC, musí byť naprogramovaný tak, aby bolo možné príslušné reakcie
spúšťať cez COM465DP a aby bolo možné obdržať odpovede. Takéto programovanie vyžaduje dobrú znalosť protokolu PROFIBUS. Príslušná dokumentácia vrátane celého syntaxu je súčasťou návodu k COM465DP.

 • Optimálne zobrazenie a vizualizácia zariadenia a stavu siete cez webový prehliadač.
 • Sledovanie a analýza kompatibilných produktov Bender (ISOMETER®, ATICS®, RCMS, EDS, Linetraxx® a MEDICS® systémy, univerzálne meracie zariadenia PEM a elektromery).
 • Konkrétny prehľad o sieti vďaka individuálnym popisom jednotlivých sietí.
 • Výberové zasielanie správ rôznym užívateľom v prípade alarmu.
 • Použitie profesionálnych vizualizačných programov prevedením do protokolu Modbus TCP alebo PROFIBUS DP.
 • Použitie profesionálnych vizualizačných programov prevedením do protokolu Modbus TCP.
 • Nastavenie parametrov zariadenia, ukladanie, dokumentovanie a obnovenie parametrov jednoduchým a praktickým spôsobom.
 • Uvedenie do prevádzky a diagnostika sietí Bender.
 • Vzdialená diagnostika a údržba.

Základné zariadenie

 • Podporuje zariadenia, ktoré sú pripojené k internej (max. 139 zariadení) alebo externej BMS zbernici (max. 98 * 139 zariadení), k rozhraniu BCOM (vid manuál BCOM), k Modbus RTU alebo k Modbus TCP (max. 247 zariadení).
 • Vzdialená signalizácia aktuálne nameraných hodnôt, stavových a alarmových hlásení a parametrov.
 • Rozhranie pre párovanie zariadení s protokolom PROFIBUS DP.
 • Prevodník do Modbus TCP: Odčítanie práve nameraných hodnôt, stavových a alarmových hlásení z adries 1…10 vlastnej podsiete cez Modbus TCP.
 • Rozhranie ethernet s 10/100 Mbit/s pre vzdialený prístup cez LAN, WAN alebo internet.
 • Nastavenie vnútorných parametrov prístroja a parametrov pripojených zariadení pomocou Modbus RTU/Modbus TCP.
 • Časová synchronizácia pre všetky prepojené zariadenia.
 • História (1,000 záznamov).
 • Záznamníky dát, voľne nastaviteľné (30 * 10,000 záznamov).
 • Je možné priradiť 50 dátových bodov zariadení tretích strán (cez Modbus RTU alebo Modbus TCP).
 • Podporuje externé aplikácie (ako vizualizačné programy alebo PLC) cez PROFIBUS DP.
 • Odčítanie aktuálne nameraných hodnôt, stavových a alarmových hlásení pripojených
  zariadení. Jednotný prístup ku všetkým zariadeniam cez PRIFIBUS DP cez integrovaný server.
 • Ovládacie príkazy je možné odosielať do zariadení externých aplikácií (vizualizačný program aleboPLC)
  cez PROFIBUS DP.

Funkčný modul A

 • Priradenie vlastných popisov k zariadeniam, kanálom (meriacim bodom) a alarmom.
 • Monitorovanie výpadkov zariadenia.
 • Odosielanie e-mailu rôznym používateľom v prípade alarmu alebo systémovej chyby.
 • Nastavenie e-mailových oznámení.
 • Funkcia protokol ukladá namerané hodnoty a nastavenia pripojených zariadení. Uložené nastavenia môžu byť porovnané so súčasnými nastaveniami zariadenia. Funkcia správ je dostupná pre prevodník a pre každé pripojené zariadenie Bender.

Funkčný modul B

 • Podporuje externé aplikácie (ako vizualizačné programy alebo PLC) cez protokol Modbus TCP.
 • Odčítanie  aktuálne nameraných hodnôt, stavových a alarmových hlásení pripojených zariadení. Jednotný prístup ku všetkým pripojeným zariadeniam cez Modbus TCP cez integrovaný server.
 • Ovládacie príkazy sa dá odosielať do zariadenia externých aplikácií (vizualizačný program alebo PLC) cez  Modbus TCP.
 • Prístup cez SNMP protokol (V1, V2c nebo V3) k alarmom a nameraným hodnotám.

Funkčný modul C

 • Rýchle a jednoduché nastavenie parametrov všetkých zariadení pripojených ku prevodníku cez webový prehliadač.
 • Funkcia protokol pre dokumentovanie a ukladanie nastavení a nameraných hodnôt. Uložené nastavenia sa dajú zrovnávať s aktuálnym nastavením zariadenia. Uložené nastavenia sa dajú znova nahrať do zariadenia.
 • Funkcia protokol je dostupná pre brány a pre každé pripojenie zariadenia Bender.

Funkčný modul D

Rýchla a jednoduchá vizualizácia bez akéhokoľvek programovania. Stav zariadenia, alarmy alebo namerané hodnoty je možné organizovať a zobraziť na obrázku pozadia (napríklad plán miestnosti).

 • Zobrazenie prehľadu obsahu, ktorý je rozsiahlejší, ako jedna strana. Kliknutím sa dá zmeniť pohlľad na iný. Návrat klávesou Enter na stránku prehľadu
 • Grafická prezentácia s merítkom časových os.
 • Systém vizualizácie - na webovej stránke je zobrazených viacero brán (COM460IP, COM465IP, COM465DP, CP907i). Indikácia spoločných alarmov zariadenia. Kliknutie na zobrazené zariadenia otvorí jeho uživateľské webové rozhranie.

Rozmery púzdra COM465DP

Rozmery púzdra COM465DP

Technické parametre

Izolácia dle IEC 60664-1 / IEC 60664-3
Menovité izolačné napätie
(IEC 60664-1)
AC 250 V
Menovité pulzné skúšobné napätie (IEC 60664-1) 4 kV
Kategória prepätia III
Stupeň znečistenia 3
Ochranné oddelenie (zosilnené izoláciou) medzi (A1/+, A2/-) - [(AMB, BMB), (ABMS, BBMS), (X2), (X3, X4)
Napájacie napätie
Napájacie napätie US 24…240 V, 50…60 Hz
Vlastná spotreba ≤ 6,5 VA/≤ 4 W
LED signalizácia
ON indikácia prevádzky
ETHERNET IP Ethernet v prevádzke
PROFIBUS PROFIBUS DP v prevádzke
MODBUS RTU Modbus v prevádzke
BMS BMS v prevádzke
Ethernet (konektor X2) svieti behom sieťového pripojenia, bliká behom prenosu dát
Pamäť
Konfigurácia e-mailu (len funkčný modul A) a monitorovanie chýb zariadenia max. 250 záznamov
Individuálne popisy (len funkčný modul A) neobmedzený počet textov, každý o 100 znakoch
Počet dátových bodov pre "zariadenie tretích strán" na Modbus TCP a Modbus RTU 50
Množstvo
Počet záznamníkov 20
Počet datových bodov na záznam dát v každom záznamníku 10 000
Počet záznamov histórie udalostí 1 000
Vizualizácia
Počet strán 50
Veľkosť obrázkov pozadia max. 3 MB
Dátové body na stránku 50 zariadení alebo kanálov, 150 textových prvkov
Rozhranie
Ethernet
Port RJ45
Prenosová rýchlosť 10/100 Mbit/s, autodetekcia
DHCP zapnutý/vypnutý (zapnutý)*
toff (DHCP) 5...60 s (30 s)*
IP adresy nnn.nnn.nnn.nnn, taktiež dostupné cez: 192.168.0.254 (169.254.0.1)*
Maska podsiete nnn.nnn.nnn.nnn (255.255.0.0)*
Protokoly (závislé na vybranom funkčnom module) TCP/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, DHCP, SMTP, NTP
SNMP
Verzia 1, 2c, 3
Podporované zariadenia Dajú sa dotazovať všetky zariadenia (kanály) (žiadne obmedzenia)
BMS zbernica (interná/externá)
Rozhranie/protokol RS-485/BMS interný alebo BMS externý (BMS interný)*
Pracovný režim master/slave(master)*
Prenosová rýchlosť BMS interný 9,6 kBit/s, externý 38,4; 57,6 kBit/s
Dĺžka káblu ≤ 1200 m
Doporučený kábel J-Y(St)Y min. 2x2x0.8, krútený pár, tienený, jedna strana tienenia pripojená k PE
Pripojenie X1 (ABMS, BBMS)
Typ pripojenia vid pripojenie "pružinové svorky X1"
Zakončovací odpor 120 Ω (0.25 W), je možné prepojiť interne
Adresa zariadenia 1…99 (2)*
BCOM
Rozhranie/protokol Ethernet/BCOM
BCOM podsieť adries 1...99(1)*
BCOM adresa zariadenia 1...99(2)*
Modbus TCP
Rozhranie/protokol Ethernet/BCOM
Pracovný režim klient pre asociované PEM a "zariadenia tretích strán"
Pracovný režim server pre prístup k procesu spracovania a pre kontrolné príkazy Modbus
Modbus RTU
Rozhranie/protokol RS-485/Modbus RTU
Pracovný režim master
Prenosová rýchlosť 9,6...57,6 kBit/s
Dĺžka káblu ≤ 1200 m
Pripojenie X1 (AMB, BMB)
Typ pripojenia vid pripojenie "pružinové svorky X1"
Zakončovací odpor 120 Ω (0.25 W), je možné pripojiť interne
Podporované Modbus RTU slave adresy 2...247
PROFIBUS DP
Rozhranie/protokol RS-485 galvanicky oddelené/PROFIBUS DP
Pracovný režim slave
Prenosová rýchlosť automatická detekcia: 9,6 kBit/s...1,5 MBit/s 9,6/19,2/93,75/187,5/500 kBit/s, 1,5 Mbit/s
Pripojenie 9 pinový sub D
Adresy zariadenia, PROFIBUS DP 1...125 (3)*
Mechanické vlastnosti, klimatické podmienky, EMC
EMC IEC 61326-1
Teplota okolia:
- pri prevádzke -25…+55 °C
- pri transporte -40…+85 °C
- pri skladovaní -25…+70 °C
Klimatická trieda podľa IEC 60721:
Statické použitie (IEC 60721-3-3) 3K5 (s výnimkou kondenzácie a námrazy)
Preprava (IEC 60721-3-2) 2K3
Dlhodobé skladovanie (IEC 60721-3-1) 1K4
Klasifikácia mechanickej odolnosti podľa IEC 60721:
Statické použitie (IEC 60721-3-3) 3M4
Preprava (IEC 60721-3-2) 2M2
Skladovanie (IEC 60721-3-1) 1M3
Varianta "W"
Klimatická trieda podľa IEC 60721:
Statické použitie (IEC 60721-3-3) 3K5 (vrátane kondenzácie a námrazy)
Klasifikácia mechanickej odolnosti podľa IEC 60721:
Statické použitie (IEC 60721-3-3) 3M7
Pripojenie
Typ pripojenia zásuvné pružinové svorkovnice
Pružinové svorkovnice
Veľkosť vodiča AWG 24-12
Dĺžka odizolovania 10 mm
Jednoduchý vodič/splietané lanko 0,2...2,5 mm2
Splietané lanko s dutinkou, bez/s plastovým puzdrom 0,25...2,5 mm2
Viacnásobný vodič, lanko s TWIN dutinkou s plastovým puzdrom 0,5...1,5 mm2
Modbus TCP
Statické použitie (IEC 60721-3-3) 3M7
Všeobecné dáta
Pracovný režim trvalá prevádzka
Montáž orientovať dopredu, chladiace otvory musia byť vetrané vertikálne
Stupeň krytia, vnútorné súčasti (IEC 60529) IP30
Stupeň krytia, svorky (IEC 60529) IP20
Montáž na DIN lištu podľa IEC 60715
Uchytenie pomocou skrutiek 2 x M4
Typ puzdra J460
Materiál puzdra polykarbonát
Trieda horľavosti UL94V-0
Rozmery (Š x V x H) 107,5 x 93 x 62,9 mm
Hmotnosť ≤ 240 g

()* Továrenské nastavenie

Súbory na stiahnutie

Filtrace
Typ dokumentu
Katalógový list
Katalógový list
Zobrazit ikonaDownload ikona
Brožúra
Brožúra
Zobrazit ikonaDownload ikona

Súvisiace produkty

RCMB330 - merací transformátor prúdu
RCMB330transformátor s rozhraním Modbus RTU

Citlivé meracie prúdové transformátory RCMB330 na meranie AC a DC reziduálnych prúdov s rozoberateľným jadrom a s rozhraním RS-485/Modbus RTU

752 EUR
902,40 EUR s DPH
Porovnání
Na požiadanieDetail produktu

Mohlo by vás zaujímať

Podujatia

WEBINÁR: Nabíjacie stanice pre elektrické vozidlá - jednoduché bezpečnostné kontroly s Fluke
19.06.2024
Pozývame vás na ONLINE webinár zameraný na kontrolu nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá pomocou prístrojov FLUKE.Podujatie sa uskutoční v stredu 19. júna od 13:00 do 14:00. Program bude moderovať...

Akčné produkty

Akční nabídka měřicích přístrojů CHAUVIN ARNOUX do 30.8.2024
01.03.2024 - 30.08.2024
Analyzátory kvality siete C.A 8345,  C.A 8336, C.A 8331 a a záznamníky kvality siete PEL 103 a PEL104 a PEL 104 - za výhodnú cenu a s bohatým príslušenstvom zdarma, Testery izolácie 5000 V C.A 6505...
Kúpte si Fluke ... Získate druhý ZADARMO
01.03.2024 - 31.08.2024
Viac bezpečia, viac výhod, viac Fluke. Na kvalitnom vybavení nešetrite. Je čas investovať do prístrojov, ktoré odolajú aj najnáročnejším pracovným podmienkam. Meracie prístroje Fluke sú zostrojené s odolnosťou...

Novinky

Testery elektrických častí strojných zariadení C.A 6161 a C.A 6163
13.03.2024
Tester elektrických častí strojových zariadení, rozvádzačov, náradia, spotrebičov podľa noriem EN 60204-1, EN 61439-1, EN 60335-1, EN 62368-1, EN 60598-1, EN 60974-4, EN 50699, EN 50678
Štvorkanálové monitory reziduálnych prúdov Bender RCMS410
11.09.2023 - 29.03.2024
Spoločnosť Bender predstavuje štvorkanálový monitor reziduálnych prúdov revolučnej konštrukcie RCMS410: šírka prístroja je iba 18 mm a chýbajúci displej nahrádza vstavaná NFC komunikácia. Monitor RCMS410...

Odborné články

Novinka od firmy Bender pre AC nabíjacie stanice - regulátory nabíjania ICC1324
05.06.2024
Spoločnosť Bender, popredný svetový výrobca prístrojov pre elektrickú bezpečnosť v elektromobilite, uvádza na trh nový regulátor nabíjania ICC1324. Prístroj slúži ako riadiaca jednotka striedavých nabíjacích...
Špecifiká monitoringu izolačného stavu vo veľkých fotovoltaických elektrárňach
25.04.2024
Monitoring izolačného stavu IT sietí fotovoltaických elektrární s výkonom nad 1 MW je vo svete elektrickej bezpečnosti špecifická disciplína. Hlavným dôvodom je veľký rozsah inštalácie tvorenej striedačmi,...