DIRIS A60 - Multifunkčný panelový merací prístroj

Zhodné funkcie ako DIRIS A30 + naviac:

TRMS analyzátor siete so sledovaním a záznamom udalostí v sieti podľa EN 50160 (podpätie, prepätie, strata napájania) a so záznamom priebehu U a I v časovom okne 1,2 s (pri detekcii udalosti).V zhode s normami:

- IEC 61557-12
- IEC 62053-22 tř. 0,5S
- IEC 62053-23 tř. 1
- IEC 50160
Dostupnosť: Na požiadanie
Zvoľte variantu (1)
ChatDopyt na produkt
PorovnáníPorovnať
Ing. Jan Jaroš
Ing. Jan Jaroš
Technicko-obchodný špecialista multifunkčných meracích prístrojov, vypínačov a automatických prepínačov SOCOMEC a splietaných medenných vodičou COREX.

Varianty k produktu DIRIS A60 - Multifunkčný panelový merací prístroj (1)

DIRIS A60, multimetr do rozvaděče Analyzátor siete
Analyzátor siete
DIRIS A60, multimetr do rozvaděče
Analyzátor sítě se záznamem událostí v síti, napájecí napětí=110..400Vac,120..350Vdc, měřící napětí=50..700Vac, pro NN i VN sítě
OBJ: 48250207
EAN: 3596031961443
Záruka: 12 m.
Nie je skladom
Preveríme pre Vás
Na vyžiadanie
Dopytujte cenu
Porovnání

Voliteľné príslušenstvo k DIRIS A60 - Multifunkčný panelový merací prístroj

Modul pro DIRIS A30/41 - Pulsní výstup (kWh,kvarh,kVAh) Príslušenstvo pre DIRIS A30/41
Príslušenstvo pre DIRIS A30/41
Modul pro DIRIS A30/41 - Pulsní výstup (kWh,kvarh,kVAh)
Zásuvný přídavný modul, dva pulzní výstupy (kWh, kvarh, kVAh).
Výstup mechanický kontakt (max. 100VDC, 0.5A, 10VA).
Určeno pro analyzátory sítě DIRIS A30/A41/A60 a přepínače sítí ATyS p.
OBJ: 48250090
EAN: 3596031230273
Záruka: 12 m.
Skladom v GHV
skladom 6 ks
Na vyžiadanie
Dopytujte cenu
Porovnání
Modul pro DIRIS A30/41/ATyS p - Komunikace RS485, MODBUS Príslušenstvo pre DIRIS A30/41, ATyS g/p
Príslušenstvo pre DIRIS A30/41, ATyS g/p
Modul pro DIRIS A30/41/ATyS p - Komunikace RS485, MODBUS
Zásuvný přídavný modul, rozhraní RS485, komunikace s protokolem MODBUS RTU
Určeno pro analyzátory sítě DIRIS A30/A41/A60 a přepínače sítí ATyS p.
S přepínači ATyS g je kompatibilní pro přístroje vyrobené po 08/2020.
OBJ: 48250092
EAN: 3596031230297
Záruka: 12 m.
Skladom v GHV
skladom 10 ks
Na vyžiadanie
Dopytujte cenu
Porovnání
Modul pro DIRIS A30/41 - Analogové výstupy 2x 0/4-20mA Príslušenstvo pre DIRIS A30/41
Príslušenstvo pre DIRIS A30/41
Modul pro DIRIS A30/41 - Analogové výstupy 2x 0/4-20mA
Zásuvný přídavný modul, 2 x analogové výstupy 0/4...20mA.
V nastavení přístroje se provede přiřazení sledované veličině.
Určeno pro analyzátory sítě DIRIS A30/A41/A60 a přepínače sítí ATyS p.
pozn.: 1 modul zabírá 2 ze 4 rozšiřujících slotů (max. lze osadit 2 moduly)
OBJ: 48250093
EAN: 3596031230303
Záruka: 12 m.
Skladom v GHV
skladom 7 ks
Na vyžiadanie
Dopytujte cenu
Porovnání
Modul pro DIRIS A30/41 - Vstupy 2x/ Výstupy 2x Príslušenstvo pre DIRIS A30/41
Príslušenstvo pre DIRIS A30/41
Modul pro DIRIS A30/41 - Vstupy 2x/ Výstupy 2x
Zásuvný přídavný modul, 2 vstupy/ 2 výstupy.
V nastavení přístroje se provede přiřazení výstupů sledované veličině.
2 vstupy pro čítání pulsů.
Určeno pro přístroje DIRIS A30/A41/A60.
pozn.: max. lze osadit 3 moduly I/O
OBJ: 48250094
EAN: 3596031230310
Záruka: 12 m.
Skladom v GHV
skladom 4 ks
Na vyžiadanie
Dopytujte cenu
Porovnání
Modul pro DIRIS A30/41 - ETHERNET Modbus Príslušenstvo pre DIRIS A30/41, ATyS P
Príslušenstvo pre DIRIS A30/41, ATyS P
Modul pro DIRIS A30/41 - ETHERNET Modbus
Zásuvný přídavný modul, Komunikace ETHERNET s MODBUS/TCP nebo MODBUS RTU přes TCP.
Určeno pro analyzátory sítě DIRIS A30/A41/A60 a přepínače sítí ATyS p.
OBJ: 48250203
EAN: 3596031936748
Záruka: 12 m.
Nie je skladom
Preveríme pre Vás
Na vyžiadanie
Dopytujte cenu
Porovnání
Modul pro DIRIS A30/41 - ETHERNET Modbus + RS 485 brána Príslušenstvo pre DIRIS A30/41
Príslušenstvo pre DIRIS A30/41
Modul pro DIRIS A30/41 - ETHERNET Modbus + RS 485 brána
Zásuvný přídavný modul, Komunikace ETHERNET MODBUS/TCP + převodník RS485/ETHERNET.
Určeno pro analyzátory sítě DIRIS A30/A41/A60 a přepínače sítí ATyS p.
OBJ: 48250204
EAN: 3596031936755
Záruka: 12 m.
Skladom v GHV
skladom 4 ks
Na vyžiadanie
Dopytujte cenu
Porovnání
Modul pro DIRIS A30/41 - teplotní vstupy Príslušenstvo pre DIRIS A30/41
Príslušenstvo pre DIRIS A30/41
Modul pro DIRIS A30/41 - teplotní vstupy
Zásuvný přídavný modul, 3x vstup pro čidlo PT100, čtyřvodičové zapojení.
Určeno pro přístroje DIRIS A30/A41/A60.
OBJ: 48250206
EAN: 3596031936779
Záruka: 12 m.
Nie je skladom
Preveríme pre Vás
Na vyžiadanie
Dopytujte cenu
Porovnání

Popis produktu

Základné elektrické veličiny

 • Fázový prúd: I1, I2, I3, In
 • Celkový prúd (I1, I2, I3)/3: IAVG
 • Fázové napätie: U1, U2, U3
 • Združené napätie: U12, U23, U13
 • Frekvencia: f
 • Fázový činný výkon: P1, P2, P3
 • Fázový jalový výkon: Q1, Q2, Q3
 • Fázový zdanlivý výkon: S1, S2, S3
 • Celkový 3f výkon:  ∑P,  ∑Q, ∑S,
 • Predpokladaný 3f výkon: ∑PPRED,  ∑QPRED, ∑SPRED
 • Fázový účinník: PF1, PF2, PF3
 • Celkový 3f účinník: ∑PF
 • 4 kvadrantový elektromer: ±kWh, ±kvarh
 • Harmonické fázové skreslenie THD 3UL-N, THD 3UL-L, THD 3I (do 61. harm.)
 • Skreslenie signálu podľa jednotlivých harmonických 1,3,5,7....25 pre I, UL-N a UL-L

Prídavné funkcie oproti DIRIS A30

 • Prúdová a napäťová nesymetria
 • Tangent φ
 • Ukládanie výkonovej krivky pre činný ∑P, jalový ∑Q a zdanlivý výkon ∑S (60 dní pri frekvencii ukládania 10 min)

Sledovanie maximálnych a priemerných hodnôt

 • Maximálny prúd: I1max, I2max, I3max
 • Maximálne fázové napätie:  U1max, U2max, U3max
 • Maximálne združené napätie: U12max, U23max, U13max
 • Maximum celkového 3f výkonu: ∑Pmax, ∑Qmax, ∑Smax
 • Priemerná hodnota prúdu za časovú periódu : I1avg, I2avg, I3avg
 • Priemerná hodnota fázového napätia za časovú periódu:  U1avg, U2avg, U3avg
 • Priemerná hodnota združeného napätia za časovú periódu: U12avg, U23avg, U13avg
 • Priemerná hodnota celkového 3f výkonu za časovú periódu: ∑Pavg, ∑Qavg, ∑Savg

Ďalšie funkcie

 • Počitadlo impulzov
 • Komunikácia MODBUS / PROFIBUS DP® / ETHERNET
 • Výstupný kontakt vo funkcii alarmu (až 6 výstupov)
 • Výstupný kontakt vo funkcii pulzného výstupu elektromera
 • Meranie teploty (až 3 vstupy PT100)
 • Počítadlo prevádzkových hodín (programovateľné)
 • Komunikácia MODBUS, PROFIBUS, Ethernet s WEB serverom
 • Pamäť pre záznam výkonovej krivky (až 6000 hodnôt)
 • Analógový výstup 0/4 - 20 mA

+ naviac oproti DIRIS A30

 • zobrazenie napäťovej a prúdovej nesymetrie,
 • zobrazenie tan fí,
 • pamäť pre záznam 15 min maxima výkonu P, Q, S
 • detekcia a záznam 40 posledných udalostí v sieti (prepätie, podpätie, strata napätia, nadprúd)
 • Software pre zobrazenie nameraných kriviek

Rozšírené informácie

Udaje pre objednanie

Objednacie číslo Typ Popis
48250207 multimeter DIRIS A60 (110..400 V ac / 120...350 V dc) S pamäťou pre záznam udalostí v sieti podľa EN50160 (kvalita siete).

Popis zásuvných modulov

Objednacie číslo Typ Popis
48250207 multimeter DIRIS A60  
48250097 Pamäťový modul Je súčasťou zariadenia.
48250090 Modul s pulzným výstupom Pulzný výstup elektromera pre ±kWh, ±kvarh (nastaviteľné trvanie a konštanta impulzu). Modul obsahuje 2 výstupy.
48250092 Komunikačný modul MODBUS Rozhraní RS485, protokol JBUS/MODBUS.
48250093 Modul s analogovým výstupom 2x programovateľné analógové výstupy so signálom 0/4...20 mA, priraditeľné pre 3I, In, 3V, 3U,f, ΣP, ΣQ, ΣS, cos φ, Isys, Usys, Vsys, Ppred, Qpred, Spred a teplotu. 1)
48250094 Modul 2 vstupy/2 výstupy Výstupy
 • 2x alarm: pre 3I, In, 3V, 3U, f, ΣP, ΣQ, ΣS, cos φ, THD, Ppred, Qpred, Spred, teplota a počítadlo prevádzkových hodín. 1) Diaľkovo ovládané relé pomocou príkazov cez vstup RS485.
 • 2x Počitadlo impulzov.
48250203 Komunikačný modul ETHERNET Rozhraní ETHERNET, protokol MODBUS/TCP.
48250204 Komunikačný modul ETHERNET s prevodníkom na RS485

Rozhraní ETHERNET, protokol MODBUS/TCP.

Prevodník ETHERNET / RS485.

48250206 Teplotný modul

1x Interné čidlo.

3x Vstup pre teplotné čidlo PT100, štvorvodičové zapojenie..

1) 3I-(I1, I2, alebo I3), "V"-fázové napätie, "U"-združené napätie, ΣP-(P1+P2+P3), Isys-[(I1+I2+I3)/3], "Ppred, Qpred, Spred"-predpokladaný výkon za časový interval.

Technické parametre

Prúdové vstupy (TRMS)  
Max. primárny prúd 10 000 A
Max. sekundárny prúd 1 alebo 5 A
Spotreba vstupu 0,1 VA
Presnosť merania
0,2 %
Trvalá preťažiteľnosť 6 A
Krátkodobá preťažiteľnosť
10 In po 1s
Napäťové vstupy (TRMS)  
Fázové napätie
28...404 V a.c.
Sdružené napätie
50...700 V a.c.
Vnútorná spotreba
0,1 VA
Trvalá preťažiteľnosť 800 V a.c.
Max. primárne napätie 500 kV a.c.
Max. sekundárne napätie 60, 100, 110, 173, 190 V a.c.
Napájanie  
Vlastné napájacie svorky Áno
Napájacie napätie
110...400 V a.c. (±10%), 120...350 V d.c. (±20%)
Spotreba prístroja 10 VA

Súvisiace produkty

ASK 41.4 - Násuvný transformátor prúdu
Varianty: 182
ASK 41.4Zásuvný merací transformátor prúdu
Primárne men. prúd: 60 ... 1000 A
Primárny vodič Ø: max 32 mm
Primárne pas 1: 40 x 10 mm
Primárne pas 2: 2 x 30 x 5 mm
Šírka: 71 mm
Výška: 85,5 mm
Hĺbka: 58 mm
od 21,62 EUR
od 25,94 EUR s DPH
Porovnání
Skladom v GHVDetail produktu
ASR 22.3 - Násuvný transformátor prúdu
Varianty: 125
ASR 22.3Merací transformátor prúdu s kruhovým otvorom
Primárne men. prúd: 60 ... 600 A
Primárny vodič Ø: max 22,5 mm
Šírka: 61 mm
Výška: 75,5 mm
Hĺbka: 35 mm
od 18,65 EUR
od 22,38 EUR s DPH
Porovnání
Skladom v GHVDetail produktu
ASRD 205.37 - Trojfázový merací transformátor prúdu
Varianty: 10
ASRD 205.37Trojfázový merací transformátor prúdu
Šírka: 115 mm
Primárny vodič plochý: 20×5 mm
Štandardný vodič: Ø18 mm
Primárny men. prúd: 100...250 A
od 44,35 EUR
od 53,22 EUR s DPH
Porovnání
Skladom v GHVDetail produktu
Merací transformátor s rozoberateľným jadrom KBR 42
Varianty: 25
KBR 42Merací transformátor prúdu s rozoberateľným jadrom, na kábel

Primárny m. prúd: 250...1000 A   
Primárny vodič Ø: max 42 mm
Šírka: 67 mm
Výška: 96 mm
Hĺbka: 69 mm

od 69,70 EUR
od 83,64 EUR s DPH
Porovnání
Skladom v GHVDetail produktu
Merací transformátor s rozoberateľným jadrom KBU 812
Varianty: 40
KBU 812Merací transformátor prúdu s rozoberateľným jadrom
Šírka: 155 mm
Prim. vodič: 80x120 mm
Prim. men. prúd: 250...1500 A
od 95,97 EUR
od 115,16 EUR s DPH
Porovnání
Skladom v GHVDetail produktu
WSK 31.5 - Transformátor prúdu so závitom
Varianty: 48
WSK 31.5Transformátor prúdu so závitovou konštrukciou
Primárne jm. prúd: 25 ... 150 A
Šírka: 115 mm
Výška: 100 mm
Hĺbka: 70 mm
od 68,70 EUR
od 82,44 EUR s DPH
Porovnání
Skladom v GHVDetail produktu

Mohlo by vás zaujímať

Podujatia

WEBINÁR: Kontrola, riešenie problémov a dokumentácia bezpečnosti a výkonu fotovoltaických systémov podľa STN EN 62446-1 s prístrojmi Fluke
11.09.2024
Pozývame Vás na ONLINE webinár zameraný na kontrolu, riešenie problémov a dokumentácie bezpečnosti a výkonu fotovoltaických systémov podľa STN EN 62446-1 za použitia prístrojov FLUKE. Udalosť prebehne...

Akčné produkty

Akční nabídka měřicích přístrojů CHAUVIN ARNOUX do 30.8.2024
01.03.2024 - 30.08.2024
Analyzátory kvality siete C.A 8345,  C.A 8336, C.A 8331 a a záznamníky kvality siete PEL 103 a PEL104 a PEL 104 - za výhodnú cenu a s bohatým príslušenstvom zdarma, Testery izolácie 5000 V C.A 6505...
Kúpte si Fluke ... Získate druhý ZADARMO
01.03.2024 - 31.08.2024
Viac bezpečia, viac výhod, viac Fluke. Na kvalitnom vybavení nešetrite. Je čas investovať do prístrojov, ktoré odolajú aj najnáročnejším pracovným podmienkam. Meracie prístroje Fluke sú zostrojené s odolnosťou...

Novinky

Nové kompaktné LED svietidlá Stego SL 025
25.06.2024
LED svietidlá SL 025 alebo „riešenie všetko v jednom“. Spoločnosť Stego rozširuje svoj rad svietidiel o inovatívne LED svietidlá, ktoré sú ideálne do každého rozvádzača a vďaka svojim rozmerom aj do skríň...
Testery elektrických častí strojných zariadení C.A 6161 a C.A 6163
13.03.2024
Tester elektrických častí strojových zariadení, rozvádzačov, náradia, spotrebičov podľa noriem EN 60204-1, EN 61439-1, EN 60335-1, EN 62368-1, EN 60598-1, EN 60974-4, EN 50699, EN 50678

Odborné články

Novinka od firmy Bender pre AC nabíjacie stanice - regulátory nabíjania ICC1324
05.06.2024
Spoločnosť Bender, popredný svetový výrobca prístrojov pre elektrickú bezpečnosť v elektromobilite, uvádza na trh nový regulátor nabíjania ICC1324. Prístroj slúži ako riadiaca jednotka striedavých nabíjacích...
Špecifiká monitoringu izolačného stavu vo veľkých fotovoltaických elektrárňach
25.04.2024
Monitoring izolačného stavu IT sietí fotovoltaických elektrární s výkonom nad 1 MW je vo svete elektrickej bezpečnosti špecifická disciplína. Hlavným dôvodom je veľký rozsah inštalácie tvorenej striedačmi,...