UMC710D4-E1 - Prepínací modul trojfázového napájania

Kompletný systém pre štvorpólové prepínanie dvoch napájacích zdrojov

Kompletný kontrolný a prepínací modul na trojfázové prípadne jednofázové napájanie v zdravotníckych priestoroch a monitorovanie izolačného stavu pre jednu izolovanú sieť.
Dostupnosť: Na požiadanie
Zvoľte variantu (2)
ChatDopyt na produkt
PorovnáníPorovnať
Vladimír Frič
Vladimír Frič
Technicko-obchodný špecialista zariadení pre kontrolu elektrickej bezpečnosti BENDER MEDICS.

Varianty k produktu UMC710D4-E1 - Prepínací modul trojfázového napájania (2)

UMC710D4-29-E1 Prepínací a monitorovací modul
Prepínací a monitorovací modul
UMC710D4-29-E1
OBJ: B92057073
Záruka: 24 m.
Nie je skladom
Preveríme pre Vás
Na vyžiadanie
Dopytujte cenu
Porovnání
UMC710D4-42-E1 Prepínací a monitorovací modul
Prepínací a monitorovací modul
UMC710D4-42-E1
OBJ: B92057074
Záruka: 24 m.
Nie je skladom
Preveríme pre Vás
Na vyžiadanie
Dopytujte cenu
Porovnání

Popis produktu

 • Verzia E1 s monitorovaním IT siete - izolačný odpor, zaťaženie, teplota transformátora a 9 ďalších parametrov
 • Menovitý prúd In podľa kategórie použitia AC-3 až 95 A
 • Verzia s In 29...42 A (DIN-VDE 0100-710) pre použitie v rozvádzačoch pre Skupinu 2
 • Nastaviteľný prepínací čas t ≤ 0,5...20 s
 • Monitorovanie pripojenia
 • Pružinové svorkovnice (bez šraubové resp. prítlačné svorkovnice)
 • Interná funkčná skúška
 • Zbernicový systém pre jednoduchú inštaláciu
 • Nastavenie parametrov v MENU LC displeja
 • Napájací zdroj AN 450 pre 3 kusy panelov MK2430 nebo CP907
 • Bez halogénové vodiče

Rozšírené informácie

Popis a použitie

Moduly UMC710D4 sú určené pre prepínanie medzi dvomi zdrojmi (MDO/DO resp. DO/VDO). Rada týchto modulov je dostupná pre prúdy až 630 A. Pre vyššie prúdy možno použiť riadiacu jednotku USC710D4 s externými výkonovými prvkami. Zobrazenie stavových a výstražných hlásení je zaistené pomocou signalizačných a testovacích panelov pripojených po dvojvodičovej zbernici BMS.

Verzia E1 s vstavaným monitorovaním IT siete

Verzia UMC710D4-E1 je súčasne vybavená monitorovaním ZIS (zdravotníckej izolovanej siete) pre napájanie zdravotníckych priestorov z jednofázového oddeľovacieho transformátora ES710.

Zvýšená elektrická bezpečnosť

Kontinuálne monitorovanie ovládanie prístrojov a automatických procesov (cievky riadiacich kontaktov) a monitorovanie základných pripojení ako sú:

 • Prúdové transformátory
 • Teplotné senzory
 • Monitorovanie skratu na výstupe prepínacieho modulu a preddefinovanej prepínacej funkcie

Funkcia

V bezporuchovom stave je zapnutý základný prívod (prívod 1 resp. LINE 1). Ak napätie klesne v jednej alebo viacerých fázach pod nastavenou hodnotou, prepne modul automaticky na záložný prívod (prívod 2 resp. LINE 2). Prepínací čas možno nastaviť individuálne. Pre zaistenie pripravenosti je neustále okrem prívodu 1 monitorovaný aj prívod a výstup prepínacieho modulu (LINE 3). Po obnovení napätia na základnom prívode dôjde automaticky k prepnutiu na tento prívod. Pretože prepínacie moduly umožňujú individuálne nastaviť prepínacie časy a dobu oneskorenia, je možné koordinovať prepínanie viacerých modulov tak, aby bola redukovaná spínacia energia. Prepínaciu funkciu je možné overiť pomocou testovacieho tlačítka na čelnom paneli.

Popis monitorovacej funkcie IT siete

V zdravotníckych priestoroch skupiny 2 musí byť bezpečnosť a pracovná pripravenosť garantovaná i v prípade poruchy izolácie alebo prechodnom preťažení. Preto je na napájanie týchto priestorov použitý IT systém s monitorovaním izolačného odporu, zaťaženia a teploty ochranného oddeľovacieho transformátoraStrážič izolačného stavu s meracou metódou AMP umožňuje monitorovať taktiež obvody obsahujúce DC komponenty. Ak izolačný odpor klesne pod nastavenú hranicu (podľa normy STN 33 2140 je to 50 kΩ) alebo zaťaženie či teplota transformátora prekročia prahovú hodnotu, strážič izolačného stavu vyhlási alarm, na LC displeji zobrazí výstražné hlásenie a po zbernici BMS prenesie túto informáciu na príslušný signalizačný panel. Súčasne prepne výstupný alarmový kontaktTrvalé monitorovanie pripojených vodičov (monitorovaná sieť, senzor teploty, zaťaženie, ochranný vodič, ...), ich prerušenia alebo skratu zaisťuje vysoký stupeň funkčnosti celého systému. V prípade je okamžite zaistená informovanosť zdravotníckeho i technického personálu.Testovacie tlačítko môže byť použité na simulovanie poruchy a tým kontrole prepínacieho modulu

Normy

Prepínacie moduly UMC710D4 spĺňajú požiadavky noriem:

 • STN 33 2140
 • ČSN 33 2140
 • TNI 33 2140
 • DIN VDE 0100-710
 • ČSN EN 61557-8
 • STN EN 61557-8
 • DIN EN 61557-8
 • IEC 60364-7-710
 • IEC 61557-8

Rozmiestnenie prvkov UMC710D4-29...42-E1

Rozmiestnenie prvkov UMC710E4-29...42-E1
 1. Pole svorkovnice X1
 2. Pole svorkovnice X2
 3. Merací transformátor prúdu T3 pre monitorovanie neutrálneho vodiča N
 4. Poistky
 5. Merací transformátor prúdu T2 na meranie zaťaženia sekundárnej časti oddeľovacieho transformátora
 6. Stykač K1 pre prívod 1 (LINE 1) s blokovacím modulom K6
 7. Stykač K2 pre prívod 2 (LINE 2) s blokovacím modulom K7
 8. Prístroj na monitorovanie napätia SUD487
 9. R1, R2 odpor 30 kΩ, 2W, na monitorovanie otvoreného obvodu
 10. Strážič izolačného stavu A-ISOMETR® 107TD47 s monitorovaním zaťaženia a teploty
 11. Riadiaci a signalizačný prístroj PRC487
 12. Napájací zdroj AN450 na napájanie až troch signalizačných panelov MK2430, CP907

Rozmery a hmotnosť

Typ Rozmery riadiacej časti
pole/rada
(š/v/h) [mm]
Rozmery napájacej časti
pole/rada
(š/v/h) [mm]
Doporučená hĺbka
rozvádzača [mm]
Váha [kg]
UMC710D4-29-E1 2/4* (500/600/220) -- 300 18
UMC710D4-42-E1 2/4* (500/600/220) -- 300 19

Technické parametre

Izolácia podľa IEC 60664-1
Menovité izolačné napätie AC 400 V
Menovité rázové skúšobné napätie 2,5 kV
Prepínacie prvky/výkonové obvody
Prepínacie prvky stykače s mechanickou blokáciou (S)
Menovité napätie siete Ue 3(N)AC 400/230 V
Rozsah pracovného napätia Ue 0,85...1,15 x Ue
Menovitá frekvencia 50...60 Hz
Menovitý prúd viď tabuľka nižšie
Poistky viď tabuľka nižšie
Kategória použitia AC-3
Nastaviteľný prepínací čas ≤ 5...20 s
Parametre napájania
Menovité napätie siete Us AC 230 V
Rozsah pracovného napätia Us 0,85...1,15 x Us
Menovitá frekvencia 50...60 Hz
Vlastná spotreba viď tabuľka nižšie
Riadiaci a signalizačný panel PRC487
Zobrazenie podsvietený LC displej, 2×16 znakov, 3,5 mm
Riadiace výstupy ≤ 5 V DC
Monitorovanie napätia
Nastaviteľná prahová hodnota podpätia 0,7...0,9 x Ue
Prahová hodnota prepätia 1,15 x Ue
Vybavovací doba tan 50...250 ms
Nastaviteľné oneskorenie toff (krok 50 ms) 0...9950 ms
Nastaviteľné oneskorenie ton (krok 1 s) 0...249 s
Nastaviteľný čas prestoja (krok 50 ms) 0...9950 ms
Strážič izolačného stavu A-ISOMETR® 107TD47
Zobrazenie podsvietený LC displej, 2×16 znakov, 3,5 mm
Testovacie tlačítko interné/externé
Monitorovanie izolačného odporu
Meracie napätie Um ±12 V
Merací prúd Im (pri RF=0 Ω) ≤ 200 µA
Interný DC odpor Ri ≥ 62 kΩ
Interná impedancia Zi pri 50 Hz ≥ 60 kΩ
Prípustné externé jednosmerné napätie Ufg ≤ DC 300 V
Zvodová kapacita siete Ce ≤ 20 µF
Monitorovanie prúdu
Hodnota reakcie 5...50 A
Hysterézia 4 %
Vplyv teploty < 0,15 % / °C
Monitorovanie teploty
Hodnota reakcie 4 kΩ
Hodnota uvoľnenia 1,6 kΩ
PTC rezistory podľa DIN 44081 max. 6 v sérii
Spínacie obvody
Spínacie prvky (PRC487) 1 x relé s 1 prepínacím kontaktom
Pracovný režim N/C
Spínacie prvky (107TD47) 1 x relé s 1 prepínacím kontaktom
Pracovný režim N/C alebo N/O
Komunikačné rozhranie
Rozhranie/protokol RS485/BMS
Prenosová rýchlosť 9,6 kbit/s
Dĺžka prepojovacieho vodiča ≤ 1200 m
Doporučený typ vodiča J-Y(ST)Y 2×2×0,8, tienený, jedna strana pripojená k PE
Zakončenie zbernice odpor 120 Ω (0,25 W)
Rozsah adries 2...90
Továrne nastavenie adries PRC487: 4
107TD47: 3
Všeobecné údaje
Typ pripojenia pružinové svorky
Pracovná teplota okolia -10...55 °C
Pracovný režim nepretržitá prevádzka
Montáž vertikálna
Stupeň krytia, vnútorné súčasti
(DIN EN 60529)
IP 30
Stupeň krytia, svorky
(DIN EN 60529)
IP 20
Samozhášavosť UL94V-0
Montáž, hmotnosť, rozmery viď rozmery a hmotnosť
Typ Použitý
spínací
prvok
Max. pracovný
prúd (AC-3)
Max. prípustný
prúd podľa
DIN VDE 0100-710
Max.
prípustná
poistka
Max.
spotreba
UMC710D4-29-E1 S 65 A 29 A 80 A gL/gG 44 W
UMC710D4-42-E1 S 95 A 42 A 100 A gL/gG 44 W
S - stykač s mechanickou blokáciou
Ďalšie typy na vyžiadanie

Súbory na stiahnutie

Katalógový list
Katalógový list
Zobrazit ikonaDownload ikona
Výkresy
Výkresy
Zobrazit ikonaDownload ikona

Súvisiace produkty

MK 2430 - Univerzálny kontrolný a signalizačný panel
Varianty: 4
MK2430
Univerzálny kontrolný a signalizačný panel na optickú a akustickú signalizáciu chybových hlásení EDS, RCMS a MEDICS systémov firmy BENDER.
Porovnání
Skladom v GHVDetail produktu
CP907 - Rada dotykových kontrolných a signalizačných panelov
Varianty: 5
CP900
Multifunkčný dotykový panel a prevodník radu CP900 zlučuje celý rad komunikačných rozhraní do jedného prístroja a je určený hlavne na monitoring stavu dôležitých rozvodov a technológií v zdravotníckych priestoroch, a to vrátane vizualitácie a signalizácie alarmov.
Zobrazenie pracovných a chybových hlásení z monitorovacích systémov firmy BENDER podľa ČSN 33 2000-7-710 a STN 33 2000-7-710
Porovnání
Na požiadanieDetail produktu

Mohlo by vás zaujímať

Akčné produkty

Akčná ponuka meracích prístrojov FLUKE
01.03.2023
* Skúšačky FLUKE T150/VDE, T130/VDE, T110/VDE - za výhodnú cenu* Revízne prístroje inštalácií FLUKE 1664FC - rôzne sety s príslušenstvom alebo sofwarom zadarmoAkcia platí do vypredania zásob.
Akčná ponuka meracích prístrojov CHAUVIN ARNOUX
01.03.2023
* Analyzátory a záznamníky siete C.A 8345,  C.A 8336, C.A 8331 a PEL 103 a PEL104- za výhodnú cenu a s bohatým príslušenstvom zdarma* Testery izolácie 5000 V C.A 6505 a C.A 6547 - za POLOVICU. Ušetríte...

Novinky

Populárne moduly termokamery HIKMICRO série MINI v novom kabáte
26.05.2023
Populární moduly termokamer pro mobilní telefony HIKMICRO série MINI se dočkaly výrazné modernizace. Nové modely MINI2 a MINI2PLUS jsou nyní vybaveny čipem s pro tuto kategorii nepřekonatelným rozlišením...
Nové termokamery HIKMICRO série M
22.05.2023
Ruční termokamery HIKMICRO série M jsou navrženy pro profesionální kontroly teplot v průmyslových prostředích. Modely HIKMICRO M11 a M11W jsou vybaveny infračerveným detektorem s rozlišením 192 × 144 a...

Odborné články

Moderné prípojnicové systémy: ako zefektívniť svoju elektroinštaláciu a ušetriť náklady
02.05.2023
Použitie správnych prípojnicových systémov môže byť pre každého elektroinžiniera kľúčové pri návrhu a stavbe rozvádzačov. Táto drobná, ale kľúčová súčasť môže mať zásadný vplyv na kvalitu výsledného produktu...
Analyzátory siete pre bezdrôtovú komunikáciu
23.03.2023
Minimalizovať kabeláž je užitočné najmä pri monitorovaní záťaží umiestnených v izolovaných a odľahlých miestach. Aj pre tieto aplikácie máme, u nás v GHV, množstvo možností, ako Vám môžeme pomôcť ušetriť...