MK2430 - Univerzálny kontrolný a signalizačný panel

Zobrazenie pracovných a chybových hlásení podľa STN 33 2000-7-710, DIN VDE 0100-710:2002-11, IEC 60364-7-710 a ďalších noriem

Univerzálny kontrolný a signalizačný panel na optickú a akustickú signalizáciu chybových hlásení EDS, RCMS a MEDICS systémov firmy BENDER.
Dostupnosť: Skladom v GHV
Zvoľte variantu (4)
ChatDopyt na produkt
PorovnáníPorovnať
Vladimír Frič
Vladimír Frič
Technicko-obchodný špecialista zariadení pre kontrolu elektrickej bezpečnosti BENDER MEDICS.

Varianty k produktu MK2430 - Univerzálny kontrolný a signalizačný panel (4)

Filtrace
Na sklade
MK2430-12 Kontrolný a signalizačný panel
Kontrolný a signalizačný panel
MK2430-12
USB, až 150 alarm adres
OBJ: B95100002
Záruka: 60 m.
Skladom v GHV
skladom >10 ks
Na vyžiadanie
Dopytujte cenu
Porovnání
MK2430-11 Kontrolný a signalizačný panel
Kontrolný a signalizačný panel
MK2430-11
12 digit. vstupů, USB, až 150 alarm adres
OBJ: B95100001
Záruka: 60 m.
Skladom v GHV
skladom >10 ks
Na vyžiadanie
Dopytujte cenu
Porovnání
GHV - velké G
Kontrolný a signalizačný panel
MK2430A-11
12 digit. vstupů, USB, až 150 alarm adres
OBJ: B95100005
Záruka: 60 m.
Nie je skladom
Preveríme pre Vás
Na vyžiadanie
Dopytujte cenu
Porovnání
GHV - velké G
Kontrolný a signalizačný panel
MK2430A-12
USB, až 150 alarm adres
OBJ: B95100006
Záruka: 60 m.
Nie je skladom
Preveríme pre Vás
Na vyžiadanie
Dopytujte cenu
Porovnání

Voliteľné príslušenstvo k MK2430 - Univerzálny kontrolný a signalizačný panel

Montážna sada komplet Príslušenstvo
Príslušenstvo
Montážna sada komplet

Inštalačná sada na montáž na stenu do dutiny pre skrinky CP305 a MK24 na zapustenú montáž.

OBJ: B95101000
Záruka: 24 m.
Nie je skladom
Preveríme pre Vás
Na vyžiadanie
Dopytujte cenu
Porovnání
GHV - velké G
Nastavenie a overenie prístrojov BENDER
Nastaveni - MK2430-11
OBJ: S95100001
Záruka: 24 m.
Dostupné
do niekoľkých dní
17,70 EUR/ks
21,24 EUR s DPH
Porovnání
+-
Košík
GHV - velké G
Nastavenie a overenie prístrojov BENDER
Nastaveni - MK2430-12
OBJ: S95100002
Záruka: 24 m.
Dostupné
do niekoľkých dní
16,40 EUR/ks
19,68 EUR s DPH
Porovnání
+-
Košík
GHV - velké G
Nastavenie a overenie prístrojov BENDER
Nastaveni - MK2430A-11
OBJ: S95100005
Záruka: 24 m.
Dostupné
do niekoľkých dní
30,40 EUR/ks
36,48 EUR s DPH
Porovnání
+-
Košík
GHV - velké G
Nastavenie a overenie prístrojov BENDER
Nastaveni - MK2430A-12
OBJ: S95100006
Záruka: 24 m.
Dostupné
do niekoľkých dní
27,50 EUR/ks
33 EUR s DPH
Porovnání
+-
Košík

Popis produktu

 • Podsvietený LC displej s textovým menu
 • Možnosť výberu jazyka vrátane češtiny (20 jazykov)
 • 200 programovateľných textov pre chybové hlásenia
 • Jednoduchá inštalácia vďaka komunikácii po dátovej zbernici
 • Regulácia hlasitosti akustickej signalizácie
 • Nastavenie parametrov pomocou MENU (v anglickom / nemeckom jazyku)
 • Konštrukčné verzie pre zabudovanie do steny / panelu a na plochu
 • Jednoduché uvedenie do prevádzky vďaka preddefinovaným textovým hláseniam - 12 digitálnych vstupov (len u MK2430-11)
 • Programovateľný reléový kontakt (len u MK2430-11)
 • História až 250 chybových hlásení s uvedenými hodnotami reálneho času
 • Staršia verzia môže byť jednoducho nahradená MK2430

 


Rozšírené informácie

Popis a použitie

Univerzálny kontrolný a signalizačný panel MK2430 je určený pre optickú a akustickú signalizáciu chybových hlásení EDS, RCMS a MEDICS systémov firmy BENDER. V monitorovacom systéme MEDICS spĺňa panel MK2430 požiadavky normy DIN VDE 0100-710: 2002-11, IEC 60364-7-710, ČSN 33 2140 a STN 33 2140 súvisiacich s testovacou funkciou monitorovacích systémov elektrických IT sietí a riadiacich signálov z prepínacích modulov. Testovanie zariadení v elektrických IT sieťach je realizované pomocou programovateľného testovacieho tlačítka. Dôležité signalizačné funkcie:

 • Signalizácia bezporuchového stavu (zelená LED)
 • Porucha izolácie
 • Preťaženie transformátora
 • Zvýšená teplota transformátora
 • Hlásenia zo systémov EDS a RCMS
 • Porucha pripojenia monitorovanej siete
 • Porucha pripojenia PE vodiča
 • Výpadok napájacieho napätia
 • Poruchové stavy napájacieho napätia alebo prepínacích modulov
 • Vnútorná porucha prístroja
 • Výsledky testov
 • Namerané hodnoty

Vďaka textovému displeju sú informácie veľmi zrozumiteľné a jasné. Prepojenie medzi "MK" panelmi rovnako ako prepojenie s prepínacími a testovacími modulmi je zaistené pomocou technológie komunikácii po zbernici. V bežnom pracovnom bezporuchovom režime signalizuje panel pracovnú pohotovosť systému. Verzia MK2430-11 má navyše 12 digitálnych vstupov, ktoré umožňujú záznam a signalizáciu napr. stavu medicínskych plynov, stavu UPS atp. a paralelnú signalizáciu na ďalších paneloch MK2430.

Funkcia

MK2430 signalizuje hlásenia zo všetkých zariadení pripojených na BMS zbernicu, ktoré sú priradené k MK2430 pomocou ALARM adresy. Vďaka tomu môže MK2430 zaisťovať okrem funkcie jednoduchého signalizačného zariadenia i funkciu paralelného signalizačného zariadenia. V prípade akéhokoľvek hlásenia ALARM sa rozsvieti na MK2430 žltá LED "VÝSTRAHA" alebo červená LED "ALARM" a na LC displeji sa zobrazí jednoduché textové hlásenie. Tento stav je signalizovaný taktiež akusticky. Akustický signál je možné odstaviť pomocou tlačítka "MUTE" - odstavenie akustiky. Je možné nastaviť opakovanie akustického hlásenia po prednastavenom čase. Ak sa v priebehu tohto času vyskytne ďalší ALALRM , akustická signalizácia sa znovu spustí a na displeji sa objaví ďalšie chybové hlásenie. Dodatočne možno vyvolať i adresu zariadenia, ktoré pustilo hlásenie poruchy. Systém MENU umožňuje nastavenie vlastných interných parametrov (ALARM adresy, testovacie adresy, ...) a taktiež nastavenie parametrov EDS a RCMS systémov. MK2430 môže byť použitý ako MASTER v systémoch obsahujúcich niekoľko IT sietí alebo RCMS systémov. Pomocou tlačítka TEST možno na MK2430 taktiež vyvolať testovanie funkčnosti priradených strážičov izolácie 107TD47 a a IRDH. Hlásenie o výsledku testovania sa zobrazí iba na MK2430, z ktorého bol test spustený. Na prepojenie zbernice je nutné použiť 4-žilový kábel (2 x zbernica, 2 x napájanie Us) prierezu 0,8, aby mohlo byť prepojené i napájacie napätie. MK2430-12: Panel MK2430-12 sa používa na optickú a akustickú signalizáciu poruchových hlásení ALARM z prístrojov BENDER rady EDS, RCMS a MEDICS a na spustenie testu strážičov izolácie A-ISOMETR® cez zbernicu BMS. Navyše môžu byť použité s prevodníkom SMI473-12 pre signalizáciu z digitálnych vstupov alebo ako paralelné signalizačné paneli. Programovateľné hlásenia sú zobrazené na displeji vo vybranom jazyku. MK2430-11: Panel MK2430-11 ponúka oproti verzii MK2430-12 navyše dvanásť digitálnych vstupov. Všetky tieto vstupy sú elektricky izolované v skupinách po štyri. Vstupné napätie je HIGH = AC/DC 15...30 V, LOW = AC/DC 0...2 V. V praxi sú tieto digitálne vstupy (IN1...IN12) riadené pomocou nastaviteľných kontaktov N/O resp. N/C. Požadované napätie pre digitálne vstupy je zaistené z napájacieho zdroja, ktorý súčasne napája panel MK2430. Ako hlásenia možno nastaviť ľubovoľný text.

Signalizácia

Podsvietený LC displej má 20-znakové riadky. Poskytuje zdravotnému a technickému personálu jasné informácie o stave systému a napomáha tak pri jeho rozhodovacích činnostiach. Každé chybové hlásenie obsahuje prvotnú trojriadkovú informáciu, ktorá sa zobrazuje automaticky a ďalej ďalšiu trojriadkovú informáciu, ktorá sa zobrazí po stlačení tlačítka INFO. Štvrtý riadok slúži pre stavovú informáciu (počet hlásení, testovacia procedúra, informácie MENU). Tri stavové LED sú umiestnené na d displejom: bežný bezporuchový režim (zelená), výstraha (žltá) a ALALRM (červená). Pre potvrdenie chybových hlásení, testovanie zariadení a prácu s MENU slúži spolu 5 ovládacích tlačítok pod LC displejom.

Normy

Signalizačné a testovacie panely MK2430 splňujú požiadavky noriem:

 • ČSN 332140
 • TNI 332140
 • STN 332140
 • DIN VDE 0100-710 (VDE 0100 časť 710): 2002-11
 • IEC 60364-7-710

Rozmery puzdra pre montáž do panelu, do steny

Rozmery MK2430-... montáž do panelu, steny

Rozmery puzdra pre montáž na dosku, na povrch

Rozmery MK2430A-... montáž na povrch

Technické parametre

Izolácia podľa IEC 60664-1 / IEC 60664-3
Menovité izolačné napätie AC 250 V
Menovité rázové skúšobné napätie 4,0 kV
Parametre napájania
Menovité napájacie napätie Us AC/DC 24 V
Menovitá frekvencia napájacieho napätia Us 0/40...60 Hz
Rozsah pracovného napätia 18...28 V AC/19...30 V DC
Vlastná spotreba ≤ 3 VA
Zobrazenie, pamäť a signalizácia>
Zobrazenie LC displej, štvorriadkový, podsvietený
Znaky (počet/riadok) 20/4
Štandardné chybové hlásenia v 20 jazykoch vrátane jazyka českého
Počet ALARM adries ≤ 150
Programovateľné chybové hlásenia 200
Pamäť chybových hlásení 250
Štandardné chybové hlásenie 3x20 znakov
Doplňujúce chybové hlásenie 3x20 znakov
Optická signalizácia ALALRM LED: zelená (normál), žltá (výstraha), červená (ALARM)
Akustická signalizácia s funkciou vypnutia
Text MENU D/GB
Ovládacie tlačítka 5
Komunikačné rozhranie
Rozhranie / protokol RS485 / BMS
Prenosová rýchlosť 9,6 kBit/s
Max. dĺžka prepojovacieho vodiča 1200 m
Doporučený vodič J-Y(ST)Y 2x0,8, tienený, jedna strana pripojená k PE
Zakončovací odpor 120 Ω (0,25 W), DIP prepínač
Adresa zariadenia 1...150 (od výrobcu nastavené 1-MASTER)
Vstupy (iba u verzie MK2430-11)
Digitálne vstupy 12 (IN1...IN12), galvanicky oddelené
Aktivácia digitálnych vstupov bezpotenciálovým kontaktom / ext. napätím
Pracovný režim N/C alebo N/O, nastaviteľný, voliteľný pre každý vstup zvlášť
(od výrobcu nastavené N/O)
Napäťový rozsah HIGH AC/DC 10...30 V
Napäťový rozsah LOW AC/DC 0...2 V
Spínacie obvody (iba u verzie MK2430-11)
Spínacie prvky 1 x relé s 1 prepínacím kontaktom
Pracovný režim N/C alebo N/O (od výrobcu nastavené N/O)
Minimálna záťaž kontaktu 1 mA pri AC/DC 10 V
Všeobecné dáta
Typ pripojenia vodičov nástrčné svorkovnice
Pracovná teplota okolia -5...55 °C
Pracovný režim nepretržitá prevádzka
Montáž v akejkoľvek pozícii
Stupeň krytia, vnútorné súčasti
(DIN EN 60529)
IP 50 (verzia MK2430A-... IP54)
Stupeň krytia, svorky
(DIN EN 60529)
IP 20
Samozhášavosť UL94V-0
Rýchla montáž na DIN lištu Ne Ne
Uchytenie pomocou šraub viď príslušenstvo
Hmotnosť ≤ 210 g (verzia Mk2430-...)
≤ 400 g (verzia Mk2430A-...)
Puzdro viď rozmery nížšie

Súbory na stiahnutie

Katalógový list
Katalógový list
Zobrazit ikonaDownload ikona
Výkresy
Výkresy
DWG - MK2430-11
(DWG, 152 kB)
Zobrazit ikonaDownload ikona
Výkresy
Výkresy
DWG - MK2430-12
(DWG, 122 kB)
Zobrazit ikonaDownload ikona
Výkresy
Výkresy
DWG - MK2430A-11
(DWG, 151 kB)
Zobrazit ikonaDownload ikona
Výkresy
Výkresy
DWG - MK2430A-12
(DWG, 142 kB)
Zobrazit ikonaDownload ikona
Výkresy
Výkresy
EPLAN - MK2430
(ZIP, 2.5 MB)
Zobrazit ikonaDownload ikona
Brožúra
Brožúra
Zobrazit ikonaDownload ikona

Súvisiace produkty

AN410 - Napájací transformátor
Varianty: 2
AN410
Napájací transformátor AN410 je určený pre napájanie prístrojov firmy BENDER napätím 24 V DC.
od 93 EUR
od 111,60 EUR s DPH
Porovnání
Skladom v GHVDetail produktu
AN450 - Napájací transformátor
AN450
Napájací transformátor AN450 je určený na napájanie prístrojov firmy BENDER napätím 20 V AC.
108 EUR
129,60 EUR s DPH
Porovnání
Skladom v GHVDetail produktu
ATICS-2-DIO - Prepínací a monitorovací modul
Varianty: 2
ATICS-2-DIO
Automatický prepínací a monitorovací modul pre jednofázové inštalácie s komunikačným rozhraním RS-485 a protokolom BMS pre prenos stavových a alarmových hlásení na kontrolné a signalizačné panely.
Porovnání
Skladom v GHVDetail produktu
ATICS-2-ISO - Prepínací a monitorovací modul 80A
Varianty: 6
ATICS-2-ISO
Automatický prepínací a monitorovací modul so vstavaným monitorovaním zdravotníckych izolovaných sústav a generátorom testovacieho prúdu pre lokalizáciu porúch izolácie.
Porovnání
Skladom v GHVDetail produktu
ATICS-4-DIO - Prepínací a monitorovací modul
Varianty: 3
ATICS-4-DIO
Automatický prepínací a monitorovací modul pre trojfázové inštalácie s komunikačným rozhraním RS-485 a protokolom BMS pre prenos stavových a alarmových hlásení na kontrolné a signalizačné panely.
Porovnání
Skladom v GHVDetail produktu
EDS150 - Prístroj na vyhodnocovanie porúch
EDS151

Viackanálový prístroj na vyhodnocovanie porúch izolácie v zdravotníckych inštaláciách s integrovanými meracími transformátormi.

Porovnání
Skladom v GHVDetail produktu
isoMED427P - Monitor izolačného stavu pre zdravotnícke priestory
Varianty: 2
isoMED427P

Strážič izolačného stavu pre jednofázové striedavé IT siete 230 V určený na monitorovanie lekárskych a zdravotníckych priestorov s integrovaným monitorovaním zaťaženia a teploty oddeľovacích transformátorov a generátorom prúdu pre lokalizáciu poruchy.

Porovnání
Skladom v GHVDetail produktu
STW2 - Merací transformátor
STW2
Merací transformátor prúdu určený na meranie zaťaženia oddeľovacích transformátrov.
76 EUR
91,20 EUR s DPH
Porovnání
Skladom v GHVDetail produktu
IR426-D47 - Monitor izolačného stavu
IR426-D47

Monitor izolačných stavov jednofázových AC/DC sietí 0...132 V na monitorovanie sietí na napájanie operačných svietidiel.

Porovnání
Na požiadanieDetail produktu

Mohlo by vás zaujímať

Podujatia

65. Konferencia elektro 2024 Šternberk
16.04.2024
Vo foyer bude výstava výrobcov a predajcov meracích zariadení, medzi ktorými nájdete aj našu spoločnosť, na stretnutie s vami sa těší kolegovia Jan Kančo, Filip Dašek a Jakub Gala.
65. Konferencia elektro 2024 Ostrava
17.04.2024
Vo foyer bude výstava výrobcov a predajcov meracích zariadení, medzi ktorými nájdete aj našu spoločnosť, na stretnutie s vami sa těší kolegovia Jan Kančo, Filip Dašek a Jakub Gala.

Akčné produkty

Akční nabídka měřicích přístrojů CHAUVIN ARNOUX do 30.8.2024
01.03.2024 - 30.08.2024
* Analyzátory kvality siete C.A 8345,  C.A 8336, C.A 8331 a a záznamníky kvality siete PEL 103 a PEL104 a PEL 104 - za výhodnú cenu a s bohatým príslušenstvom zdarma* Testery izolácie 5000 V C.A 6505 a...
Kúpte si Fluke ... Získate druhý ZADARMO
01.03.2024 - 31.08.2024
Viac bezpečia, viac výhod, viac Fluke. Na kvalitnom vybavení nešetrite. Je čas investovať do prístrojov, ktoré odolajú aj najnáročnejším pracovným podmienkam. Meracie prístroje Fluke sú zostrojené s odolnosťou...

Novinky

Testery elektrických častí strojných zariadení C.A 6161 a C.A 6163
13.03.2024
Tester elektrických častí strojových zariadení, rozvádzačov, náradia, spotrebičov podľa noriem EN 60204-1, EN 61439-1, EN 60335-1, EN 62368-1, EN 60598-1, EN 60974-4, EN 50699, EN 50678
Štvorkanálové monitory reziduálnych prúdov Bender RCMS410
11.09.2023 - 29.03.2024
Spoločnosť Bender predstavuje štvorkanálový monitor reziduálnych prúdov revolučnej konštrukcie RCMS410: šírka prístroja je iba 18 mm a chýbajúci displej nahrádza vstavaná NFC komunikácia. Monitor RCMS410...

Odborné články

Přehled termokamer
01.12.2023
Připravili jsme pro Vás přehlednou tabulku parametrů vybraných termokamer Hikmicro a Fluke.
Zjednodušenie a zrýchlenie projektov automatizácie pomocou platformy STEGO CONNECT
01.12.2023
Inovatívny systém, ktorý uľahčuje digitalizáciu priemyselných procesov a poskytuje jednoduchý prístup k údajom a automatizáciu pre vaše aplikácie. Znie to skvele, nemyslíte? Realita systému STEGO Connect...