Manažment kvality a certifikát ISO 9001

Management kvality

 DATA | docs | 1566b-certifikat-iso-9001-ghv-trading-2022-2025.jpg

V súlade so strategickými zámermi a kontextom spoločnosti GHV Trading, spol. s r.o. neustále zvyšujeme efektívnosť systému managementu kvality a posúvame ju dopredu.
Spokojnosť zákazníka je pre nás kľúčová, a preto sa zaväzujeme, že budeme ďalej zaisťovať zlepšovanie efektivity systému riadenia kvality a dosahovať tak vyššej kvality našich výstupov. Ďalej sa zaväzujeme spĺňať požiadavky zákazníkov, tretích osôb a všetkých zákonných predpisov.

Náš záväzok je definovaný v našej Politike kvality, ktorú pravidelne preskúmavame.

História zavedenia managementu kvality

Naša spoločnosť implementovala v rokoch 1997 a 1998 systém riadenia akosti podľa normy ISO 9002:1994 pre nákup, predaj a servis meracích a testovacích prístrojov, elektrických a elektromechanických komponentov a zariadení pre rozvádzače. Prvá certifikácia, vykonaná renomovanou spoločnosťou Bureau Veritas Quality International, bola uskutočnená v auguste 1998 a firma GHV Trading sa tak oficiálne zaradila medzi spoločnosti, ktoré vyžadujú a zaisťujú kvalitu svojich procesov.

Od roku 1998 je spoločnosť každý rok preverovaná externou certifikačnou spoločnosťou a každé 3 roky recertifikovaná.

Recertifikácia, vrátane prispôsobenia interných procesov, je vykonávaná vždy podľa aktuálnych noriem ISO 9000. V roku 2001 bola vykonaná recertifikácia podľa aktualizovanej normy ISO 9001:2000. V roku 2010 nasledovala recertifikácia podľla STN EN ISO 9001:2009 a v roku 2016 bola uskutočnená recertifikácia podľa aktuálnej normy STN EN ISO 9001:2016.