isoPV425+AGH420 - Sledovač izolačného stavu

Strážič izolačného stavu pre striedavé a jednosmerné jednofázové siete

Strážič izolačného stavu pre IT siete AC, AC/DC 0...690 V a DC 0...1 000 V s meraním podpätia a prepätia. Zobrazenie rýchlej odozvy na asymetrickú izolačnú poruchu na LC displeji.

Dostupnosť: Na požiadanie
Zvoľte variantu (2)
ChatDopyt na produkt
PorovnáníPorovnať
Ing. Jan Šenberger
Ing. Jan Šenberger
Technicko-obchodný špecialista zariadení pre kontrolu elektrickej bezpečnosti BENDER PRIEMYSEL.

Varianty k produktu isoPV425+AGH420 - Sledovač izolačného stavu (2)

Filtrace
Aplikácie
Rozsah pracovných teplôt - od
Rozsah pracovných teplôt - do
Rozsah pracovných teplôt - od:
Rozsah pracovných teplôt - do:
isoPV425-D4-4 + AGH420 Sledovač izolačného stavu
Sledovač izolačného stavu
isoPV425-D4-4 + AGH420
Un DC 0...1100V, AC 0...793V, 15...460Hz
Us DC 19,2...276V, AC 70...276V, 47...63Hz
C < 500mikroF
R 2k...500kOhm / 1k...490kOhm
verze B7... s pružinovými svorkami
OBJ: B71036303
Záruka: 60 m.
Nie je skladom
Preveríme pre Vás
Na vyžiadanie
Dopytujte cenu
Porovnání
GHV - velké G
Sledovač izolačného stavu
isoPV425-D4-4 + AGH420
Un DC 0...1100V, AC 0...793V, 15...460Hz
Us DC 19,2...276V, AC 70...276V, 47...63Hz
C < 500mikroF
R 2k...500kOhm / 1k...490kOhm
OBJ: B91036303
Záruka: 60 m.
Nie je skladom
Preveríme pre Vás
Na vyžiadanie
Dopytujte cenu
Porovnání

Popis produktu

 • Strážič izolačného stavu pre IT siete AC, AC/DC 0…690 V, DC 0…1000 V
 • Monitorovanie menovitej hodnoty napätia siete s detekciou podpätia a prepätia
 • Meranie napätia siete voči zemi L+/PE a L-/PE
 • Meranie zvodovej kapacity siete
 • Komunikačné rozhranie RS-485 s protokolom BMS
 • Rozlišenie izolačnej poruchy L+/L- so zobrazením na LC displej
  a signalizáciou na výstupných programovateľných kontaktoch
 • Merací princíp AMP automaticky prispôsobuje merací impulz podmienkám siete až do zvodovej kapacity 500 μF
 • Rozsah napájacieho napätia DC 24…240 V / AC 100…240 V
 • Trvalé automonitorovanie funkcie a pripojenia zem/sieť so signalizáciou ALARM
 • LED indikácia POWER ON a ALARM (AL1/AL2)
 • Interné a externé tlačítko TEST/RESET
 • Alarm relé K1, K2 so spoločným pólom
 • Nastaviteľný režim N/O alebo N/C
 • Nastaviteľná pamäť poruchových stavov
 • Multifunkčný LC displej
 • Nastaviteľné oneskorenie reakcie
 • Možnosť ochrany nastavenia prístroja heslom
 • Priehľadný čelný kryt
 • Možnosť zaplombovania krytu
 • Púzdro 2-modulárne (šírky 36 mm)
 • Rýchla montáž pomocou pružinových svoriek

Rozšírené informácie

Prístroj ISOMETER® isoPV425 je určený k monitorovaniu izolačných odporov jednofázových a trojfázových IT sietí AC, AC/DC 0...690 V resp. DC 0...1000 V. Jednosmerné zložky v AC/DC sietiach neovplyvňujú dobu odozvy. Oddelený zdroj napájacieho napätia umožňuje monitorovať taktiež odpojenú sústavu.

Aplikácie

 • AC, DC alebo AC/DC rozvodné siete
 • Solárna aplikácia so striedačmi a frekvenčnými meničmi
 • Solárna aplikácia s vysokou hodnotou zvodovej kapacity až do 500 μF
 • Solárna aplikácia s vysokými, ale pomalými výkyvmy napätí

Funkcia

Na LC displeji je zobrazovaný aktuálny nameraný izolačný odpor, čo umožňuje jednoduché sledovanie zmien v monitorovanej sieti, ako napr. pripojenie dielčieho obvodu siete atp. Hodnoty reakcie na pokles izolačného odporu sú továrensky nastavené na AL1 10 kΩ a AL2 5 kΩ. Ak meraná veličina klesne pod hodnotu reakcie, je aktivované oneskorenie “ton”. Po skončení doby oneskorenia vybrané ALARM relé K1/K2 zopne a ALARM LED AL1/AL2 sa rozsvietia. Prístroj rozlišuje poruchy izolácie striedavej alebo jednosmernej siete s indikáciou pólu + alebo - a symetrickú poruchu. Tieto poruchy je možné v menu prístroja priradiť aj k výstupným kontaktom K1/K2 (napr. K1 pre poruchu L+ a K2 pre poruchu L-).
Akonáhle izolačný odpor opäť vzrastie nad spínaciu úroveň relé (tj. hodnotu reakcie + hysterézie), relé sa prepnú do východzieho stavu. Ak však bola pred tým aktivovaná pamäť poruchových stavov, zostávajú ALARM relé v stave ALARM až do tej doby, dokým nestlačíme tlačítko RESET alebo dokým nie je odpojené napájacie napätie.
Tlačítko TEST sa používa pre kontrolu funkcie prístroja. Parametre prístroja je možné nastaviť pomocou funkčných tlačítok na čelnom paneli a displeji alebo taktiež pomocou komunikačného rozhrania BMS a externého prevodníka COM460IP. Toto rozhranie je možné využiť aj k diaľkovému prenosu dát alebo prevodu na komunikácie Modbus RTU, Modbus TCP, Profibus.

Pripojenie prístroja

„E.0x“ Porucha pripojenia medzi isoPV425 a AGH420 alebo vlastná porucha zariadenia „E.02“ Porucha pripojenia monitorovanej siete „E.01“ Porucha pripojenia prístroja k PE vodiči. Po odstránení poruchy sa ALARM relé vráti do pôvodného stavu a to buď automaticky, alebo stlačením tlačítka RESET. Pripojenie prístroja k monitorovanej siete (svorky L1/+, L2/-), k zemnému vodiču PE (svorky E/KE) a prepojenie s väzobným členom AGH420 je jednak kontrolované automaticky každých 24 hodín a jednak pri každom stlačení tlačítka TEST, ak je k prístroji pripojené napájacie napätie. V prípade prerušenia pripojovacích vodičov, ALARM relé K2 zopne a LED diódy ON / AL1 / AL2 začnú blikať a na displeji sa objaví výstražné hlásenie:

 • "E.01" Porucha pripojenia prístroja k PE vodiči,
 • "E.02" Porucha pripojenia medzi isoPV425 a AGH420,
 • "E.07" Prekročený limit zvodovej kapacity siete >500 μF,
 • "E.xx" Interná porucha zariadenia.

Po odstránení poruchy sa ALARM relé vráti do pôvodného stavu a to buď automaticky, alebo stlačením tlačítka RESET.

Princíp merania

Strážič izolácie ISOMETER® isoPV425 využíva AMP a PCP merací princíp.

Normy

ISOMETER® isoPV425 s väzobným členom AGH420 odpovedá požiadavkám:

 • ČSN EN 61557-8
 • STN EN 61557-8
 • DIN EN 61557-8
 • EN 61557-8
 • IEC 61557-8
 • ASTM F 1669M-96

Technické parametre

Parametry

Aplikácieobnovitelné zdroje
průmysl
Rozsah pracovných teplôt-40 °C … 70 °C
Riadiace obvodybe Ne
Pomocné obvodybe Ne
Hlavné obvodyano Ano
Monitorovaná sieť 3(N)ACbe Ne
Monitorovaná sieť ACano Ano
Monitorovaná sieť AC/DCano Ano
Monitorovaná sieť DCano Ano
Menovité napätie Un AC0 V … 690 V
Menovité napätie Un DC0 V … 1 kV
Tolerancia napätia UnAC +15% DC +10%
Rozptylová kapacita siete Ce µF0 F … 0,5 mF
Hodnota reakcie Ran kΩ1 kΩ … 500 kΩ
Prepojené sieteNIE
Generátor pulzov pre vyhľadávanie poruchy izoláciebe Ne
Montáž na DIN lištuano Ano
Montáž pomocou skrutiekano Ano
Montáž do panelu/na stenuNIE
Webový serverbe Ne
Modbus TCPbe Ne
Modbus RTUano Ano
BCOMbe Ne
BSbe Ne
BMSano Ano
isoDataano Ano
CANbe Ne


Izolácia podľa IEC 60664-1 / IEC 60664-3
Menovité izolačné napätie AC 250 V
Menovité pulzné skúšobné napätie 4 kV
Ochranné oddelenie (zvýšená izolácia) medzi (A1,A2) - (AK1,GND,AK2,UP,KE,T/R,A,B) - (11,14,12)
Test dielektrika podľa IEC61010-1 2 210 V
Parametre napájania
Menovité napájacie napätie US AC 80...276 V/DC 19,2...276 V
Menovitý kmitočet napájacieho napätia fs DC, 47...63 Hz
Vlastná spotreba max. ≤ 11,0 VA
Parametre monitorovanej IT siete
Menovité napätie siete Un podľa AGH420
Menovitý kmitočet fn podľa AGH420
Hodnoty reakcie
Detekcia podpätia 30...1 140 V
Detekcia prepätia 31...1 150 V
Neistota merania ±5 %, min. ±5 V
Hysterézia 5%, min. 5 V
Menovitá hodnota reakcie Ran1 (ALARM 1) 1...500 kΩ
Menovitá hodnota reakcie Ran2 (ALARM 2) 1...500 kΩ
Neistota ±15 %, min. ±1 kΩ
Hysterézia 25 %, min. 1 kΩ
Špecifické časy
Doba odozvy tan pri RF=0,5×Ran a Ce=1 µF ≤ 10 s
Oneskorenie spúšťania t 0...10 s (od výrobcu nastavené 0 s)
Oneskorenie reakcie ton 0...99 s (od výrobcu nastavené 0 s)
Oneskorenie uvoľnenia toff 0...99 s (od výrobcu nastavené 0 s)
Zobrazenie, pamäť
Zobrazenie multifunkčný LC displej, nepodsvietený
Rozsah zobrazenia 1 kΩ...1 MΩ
Heslo Off / 0...999 (od výrobcu nastavené Off)
Pamäť poruchy, ALARM relé On / Off (od výrobcu nastavené Off)
Komunikačné rozhranie
Rozhranie / protokol RS485 / BMS
Max. dĺžka káblu 1 200 m
Odporúčaný kábel J-Y(St)Y 2×2×0,8
Zakončovací odpor 120 Ω (0,5 W)
Spínacie obvody
Spínacie prvky 2 × relé s 1 spínacím kontaktom
Pracovný režim N/C alebo N/O (od výrobcu nastavené N/O)
Minimálna záťaž kontaktu 1 mA pri AC/DC ≥ 10 V
Všeobecné dáta
Typ pripojenia vodičov pružinové svorky
Pracovná teplota okolia -25...70 °C
Pracovný režim trvalá prevádzka
Montáž chladiace otvory musia byť ventilované vertikálne
Stupeň krytia, vnútorné súčásti (DIN EN 60529) IP 30
Stupeň krytia, svorky (DIN EN 60529) IP 20
Materiál púzdra polykarbonát
Samozhášavosť UL94V-0
Rýchla montáž na DIN lištu podľa IEC 60715
Uchytenie pomocou skrutiek 2×M4 s montážnou svorkou
Hmotnosť ≤ 150 g
Púzdro XM420

Technické údaje AGH420

Izolácia podľa IEC 60664-1 / IEC 60664-3
Menovité izolačné napätie AC 1 000 V
Menovité pulzné skúšobné napätie 8,0 kV
Ochranné oddelenie (zvýšená izolácia) medzi (L1/+,L1/-) - (AK1,GND,AK2,UP,E)
Test dielektrika podľa IEC61010-1 4 300 V
Parametre monitorovanej IT siete
Menovité napätie siete Un DC 0...1 000 V, AC 0...690 V
Rozsah Un AC +15%, DC +10%
Menovitý kmitočet fn DC, 10...460 Hz
Max. AC napätie U v kmitočtovom pásme 0,1...10 Hz Umax = 80V/Hz*fn
Merací obvod
Merací princíp AMP
Rozsah merania 1 kΩ...1 MΩ
Meracie napätie Um ±45 V
Merací prúd Im (pri RF=0 Ω) ≤ 400 µA
Interný DC odpor Ri ≥ 120 kΩ
Interná impedancia Zi pri 50 Hz ≥ 120 kΩ
Zvodová kapacita siete Ce ≤ 500 µF
Všeobecné dáta
Typ pripojenia vodičov pružinové svorky
Pracovná teplota okolia -25...70 °C
Pracovný režim trvalá prevádzka
Montáž chladiace otvory musia byť ventilované vertikálne
Stupeň krytia, vnútorné súčasti (DIN EN 60529) IP 30
Stupeň krytia, svorky (DIN EN 60529) IP 20
Materiál púzdra polykarbonát
Samozhášavosť UL94V-0
Rýchla montáž na DIN lištu podľa IEC 60715
Uchytenie pomocou skrutiek 2×M4 s montážnou svorkou
Hmotnosť ≤ 150 g
Púzdro XM420

Rozmery púzdra XM420

Rozměry pouzdra XM420

Súbory na stiahnutie

Katalógový list
Katalógový list
Zobrazit ikonaDownload ikona
Výkresy
Výkresy
Zobrazit ikonaDownload ikona

Mohlo by vás zaujímať

Podujatia

Elektrotechnická výstava Volty.cz 2023 - vstup ZDARMA
03.10.2023 - 04.10.2023
2. ročník elektrotechnickej výstavy Volty.cz Na výstavisku Černá louka v Ostrave sa uskutoční 2. ročník úspešnej elektrotechnickej výstavy Volty.cz.Opäť sa môžete tešiť na náš stánok GHV Trading, budete...
XII. Celoštátne stretnutie projektantov
10.10.2023 - 12.10.2023
XII. Celoštátne stretnutie projektantov a konštruktérov elektrotechniky, elektrotechnikov, energetikov, pracovníkov MaR a pracovníkov elektroinštalačných firiem a elektroúdržby Slovenskej republiky Pozývame...

Akčné produkty

Akčná ponuka termokamier HIKMICRO do 15.10.2023
15.09.2023 - 15.10.2023
Získajte slevu 15% na kamery nové rady ECO a MINI Termokamery rady ECO a MINI majú za cieľ nahradit klasické bezkontaktné teplomery. Tak prečo nemít za podobnou cenu priamo termokameru?
Akčná ponuka meracích prístrojov FLUKE do 29.12.2023
01.09.2023 - 29.12.2023
* Skúšačka Fluke 150/VDE za cenu nižšieho modelu Fluke T130/VDE* Multimetre Fluke 116 a Fluke 117, kliešťový multimeter Fluke 325 a skúšačka T6-600 za zvýhodnenú cenu* Tester inštalácií Fluke 1662, Fluke...

Novinky

Štvorkanálové monitory reziduálnych prúdov Bender RCMS410
11.09.2023 - 29.03.2024
Spoločnosť Bender predstavuje štvorkanálový monitor reziduálnych prúdov revolučnej konštrukcie RCMS410: šírka prístroja je iba 18 mm a chýbajúci displej nahrádza vstavaná NFC komunikácia. Monitor RCMS410...
Svolávací akce Fluke - Kabely pro Fluke 17xx
19.06.2023
Vážení zákazníci, společnost Fluke Corporation zjistila bezpečnostní problém týkající se plochých kabelů FLUKE‑17XX, napěťových měřicích kabelů, 3 fáze + N vyrobených od dubna 2021 do listopadu 2021 včetně...

Odborné články

MOTUS C14, ktorý mení pravidlá hry motorových spúšťačov
16.09.2023
Optimálne riešenie riadenia indukčných záťaží je problémom takmer v každej inštalácii, snáď s výnimkou bytových. Môže ísť o rôzne aplikácie - napríklad pohony pásových vedení, ventilátory a ventilačné...
MOTUS, OMUS a séria C14 - minulosť, súčasnosť a budúcnosť elektronických spúšťačov a spínač
01.08.2023
Konštruktéri sa takmer každý deň zaoberajú spínacími prvkami pre odporové a induktívne záťaže. Čelia výzve vybrať správny spínací prvok, ktorý je dimenzovaný na požadovaný výkon spínacieho zariadenia....