iso-PV a AGH-PV - Sledovač izolácie pre aplikácie s vysokou zvod. kap.

Strážič izolačného stavu pre solárne aplikácie a aplikácie s vysokou hodnotou zvodovej kapacity

Monitoruje izolačný odpor v AC, DC a AC+DC IT sieťach s hodnotou napätia AC,3(N)AC 0...793 V a DC 0...1 100 V a hodnotou zvodovej kapacity do 2 000 μF.

Dostupnosť: Na požiadanie
Zvoľte variantu (2)
ChatDopyt na produkt
PorovnáníPorovnať
Ing. Jan Šenberger
Ing. Jan Šenberger
Technicko-obchodný špecialista zariadení pre kontrolu elektrickej bezpečnosti BENDER PRIEMYSEL.

Varianty k produktu iso-PV a AGH-PV - Sledovač izolácie pre aplikácie s vysokou zvod. kap. (2)

isoPV-327+AGH-PV Sledovač izolačného stavu
Sledovač izolačného stavu
isoPV-327+AGH-PV
Un 3AC/AC 0...793V / DC 0...1100V
Us DC 19,2...72V
R 0,2k...100kOhm / 0,2k...100kOhm
CEmax: 2000mikroF
Sběrnice BMS, výstup 0/4...20mA, režim STANDBY, historie událostí
OBJ: B91065132W
Záruka: 60 m.
Nie je skladom
Preveríme pre Vás
Na vyžiadanie
Dopytujte cenu
Porovnání
isoPV-335+AGH-PV Sledovač izolačného stavu
Sledovač izolačného stavu
isoPV-335+AGH-PV
Un 3AC/AC 0...793V / DC 0...1100V
Us AC 88...264V / DC 77...286V
R 0,2k...100kOhm / 0,2k...100kOhm
CEmax: 2000mikroF
Sběrnice BMS, výstup 0/4...20mA, režim STANDBY, historie událostí
OBJ: B91065133W
Záruka: 60 m.
Nie je skladom
Preveríme pre Vás
Na vyžiadanie
Dopytujte cenu
Porovnání

Popis produktu

 • Napäťový rozsah
  AC, AC+DC 0...793 V, DC 0...1 100 V
 • Frekvenčný rozsah
  DC, 10...400 Hz
 • Nastaviteľný merací princíp AMPSTEP automaticky prispôsobuje meracie napätie podmienkam systému až do zvodovej kapacity 2 000 µF
  (viď technické údaje)
 • Dve nastaviteľné hodnoty reakcie v rozsahu 0,2 kΩ ... 100 kΩ (ALARM 1 a ALALRM 2)
 • Dvojriadkový podsvětlený LC displej 2×16 znakov
 • Autotest, interné a externé tlačítko
 • Indikácia chybného pripojenia L+ a L-, PE a vlastnej internej chyby prístroja
 • Dve prepínacie relé nastaviteľné na N/O alebo N/C
 • Výstup 0/4...20 mA k externému kΩ metru

Rozšírené informácie

Prístroj ISOMETER® iso-PV monitoruje izolačný odpor vo výkonových striedavých AC, jednosmerných DC popr. kombinovaných AC+DC IT sieťach s menovitou hodnotou AC, AC+DC 0…793 V resp. DC 0…1100 V. Prístroj je špeciálne určený pre aplikácie s vysokou hodnotou rozptylovej kapacity a siete obsahujúce striedače, frekvenčné meniče popr. jednosmerné obvody. Tieto vlastnosti majú predovšetkým solárne IT siete a fotovoltaické aplikácie. Kvôli svojej veľkej rozlohe dosahujú vysoké hodnoty rozptylovej kapacity a dochádza v nich k častému kolísaniu napätia.
Patentovaný princíp merania AMP PLUS je špeciálne prispôsobený a nastavený pre meranie v týchto aplikáciách a za týchto podmienok.
Prístroj je určený iba s použitím väzobného člena AGH-PV. Umožňuje monitorovať aj niekoľko navzájom pospojovaných IT sietí a vzhľadom k oddelenému napájaciemu napätiu môže monitorovať aj siete, ktoré nie sú pod napätím.

Aplikácie

 • 1 a 3 fázové IT siete, AC, AC/DC 0…793 V alebo DC 0…1 100 V
 • Hodnoty reakcie v rozsahu 0,2 kΩ…100 kΩ
 • Solárne aplikácie so striedačmi a frekvenčnými meničmi
 • Solárne aplikácie s vysokou hodnotou zvodovej kapacity až do 2 000 µF
 • Solárne aplikácie s vysokými, ale pomalými výkyvmi napätia
 • Pospojováné IT siete s automaticky riadeným prepínaním

Základné funkcie

V prípade že izolačný odpor medzi vodičmi a zemou klesne pod hodnotu reakcie, zopne ALARM relé a ALARM LED sa rozsvieti. Dve samostatne nastaviteľné hodnoty reakcie a dve samostatné ALARM relé umožňujú indikovať ako hlavný ALARM tak aj predALAM. Aktuálne meraná hodnota izolačného odporu je zobrazovaná na dvojriadkovom podsvietenom displeji alebo na externe pripojenom meracom prístroji. Informácie o poruche môžu byť ukladané do pamäte.
Akonáhle izolačný odpor vzrastie nad nastavenú úroveň (tj. hodnotu reakcie + hysterézie), relé sa prepnú do východzieho stavu. Ak však bola pred tým aktivovaná pamäť poruchy, zostávajú ALARM relé v stave ALARM až do tej doby, dokým nestlačíte tlačítko RESET alebo dokým nie je odpojené napájacie napätie.
Pomocou tlačítka TEST je možné overiť funkčnosť prístroja. Tlačítko INFO slúži k zobrazeniu doplnkových informácií napr. nastavenie prahových hodnôt reakcie alebo zvodovej kapacity siete.
Pripojenie prístroja ako aj jeho funkcie sú nepretržite monitorované. Parametre prístroja je možné nastaviť pomocou funkčných tlačítok na čelnom paneli.
Metóda AMP PLUS (patent firmy Bender) využíva pre meranie špecifické pulzné napätie riadené mikroprocesorom, ktorého veľkosť sa automaticky prispôsobuje podmienkam monitorovanej siete. Mikroprocesor pritom dokáže rozlíšiť a vyhodnotiť premenné spôsobené rozptylovým prúdom vyvolaným interferenciou v monitorovanej sieti a premennou meracieho signálu, ktorá je úmerná ohmickému izolačnému odporu.

Ďalšie funkcie

 • Galvanicky oddelené rozhranie RS 485 s protokolom BMS
 • Výstup iba 0(4)…20 mA
 • Režim STANDBY umožňujúci vzájomné pripojenie/odpojenie strážičov iso-PV + AGH-PV
  v prepojených IT sieťach taktiež pomocou zbernice
 • História udalostí (pamäť na 99 hlásení spoločne s dňom a hodinou)AC, DC alebo AC/DC rozvodnej siete

Pripojenie prístroja

Káblové prepojenie medzi isoPV a AGH-PV nesmie byť dlhšie než 0,5 m.
Svorky A1/+ a A2/- musia byť pripojené na napájacie napätie podľa IEC 60364-4-43, tzn. že pripojenie musí byť chránené proti skratu pomocou ochranného zariadenia, odporúčaná je poistka 6 A.
Externé TEST tlačítko alebo externé RESET tlačítko môže byť pripojené iba k jednému ISOMETER®u. Paralelné pripojenie niekoľkých TEST a RESET vstupov pre spoločné ISOMETER® testovanie nie je povolené.

Pripojenie prístroja k monitorovanej sieti (svorky L1/+, L2/-), k zemnému vodiču PE (svorky KE/PE) a prepojenie s väzobným členom AGH-PV je jednak kontrolované periodicky v intervale podľa nastavenia a jednak pri každom stlačení tlačítka TEST, ak je k prístroji pripojené napájacie napätie. Prípadné zistenie poruchy je signalizované na prístroji pomocou LED, LCD a relé, a taktiež externe na zbernici RS-485 / BMS.

Po odstránení poruchy sa stav signalizácie vráti do pôvodného stavu a to buď automaticky, alebo stlačením tlačítka RESET.

ISOMETER® isoPV je možné odpojiť od IT siete a nastaviť do režimu STANDBY premostením vstupných svoriek F1/F2. Táto funkcia umožňuje selektívne odpojovať jednotlivé isoPV prostredníctvom pomocných kontaktov príslušného prepínača tak, aby bylo zaistené, že v každom galvanicky pripojenom IT systéme je aktívny vždy len jeden ISOMETER®.

Princíp merania

Strážič izolácie ISOMETER® isoPV využíva AMP PLUS a DC meracie metódy:

DC = štandardná metóda vhodná pre čiste striedavé AC siete  
AMP = štandardná metóda vhodná pre AC/DC siete s meničmi s frekvenciou f > 10 Hz  
AMP2 = optimalizovaná metóda vhodná pre AC/DC siete s meničmi s frekvenciou f < 10 Hz  
AMP3 = optimalizovaná metóda vhodná pre fotovoltaické aplikácie s panelmi typu 'crystalline cells' alebo pre AC/DC siete s meničmi s frekvenciou f < 1 Hz  
AMP4 = optimalizovaná metóda vhodná pre fotovoltaické aplikácie s panelmi typu 'thin-layer cells'  

Normy

ISOMETER® isoPV425 s väzobným členom AGH420 odpovedá požiadavkám:

 • ČSN EN 61557-8
 • STN EN 61557-8
 • DIN EN 61557-8
 • EN 61557-8
 • IEC 61557-8
 • ASTM F 1669M-96

 

Technické parametre

Parametry

Aplikácieobnovitelné zdroje
průmysl
Rozsah pracovných teplôt-25 °C … 65 °C
Riadiace obvodybe Ne
Pomocné obvodybe Ne
Hlavné obvodyano Ano
Monitorovaná sieť 3(N)ACano Ano
Monitorovaná sieť ACano Ano
Monitorovaná sieť AC/DCano Ano
Monitorovaná sieť DCano Ano
Menovité napätie Un DC0 V … 1 kV
Menovité napätie Un 3(N)AC0 V … 690 V
Tolerancia napätia UnAC +15% DC +10%
Rozptylová kapacita siete Ce µF0 F … 2 mF
Hodnota reakcie Ran kΩ200 Ω … 100 kΩ
Prepojené sieteNIE
Generátor pulzov pre vyhľadávanie poruchy izoláciebe Ne
Montáž na DIN lištuano Ano
Montáž pomocou skrutiekano Ano
Montáž do panelu/na stenuNIE
Webový serverbe Ne
Modbus TCPbe Ne
Modbus RTUbe Ne
BCOMbe Ne
BSbe Ne
BMSano Ano
isoDatabe Ne
CANbe Ne


Izolácia podľa IEC 60664-1
Menovité izolačné napätie AC 250 V
Menovité pulzné skúšobné napätie 6 kV
Ochranné oddelenie (zvýšená izolácia) medzi (A1/+,A2/-) - (11,12,14,21,22,24) - (AK1,AK2,KE,PE,T1,T2,R1,R2,F1,F2,M+,M-,A,B)
Test dielektrika podľa IEC61010-1 3 536 V
Menovité izolační napětí AC 250 V
Menovité pulzné skúšobné napätie 4 kV
Ochranné oddelenie (zvýšená izolácia) medzi (11,12,14) - (21,22,24)
Test dielektrika podľa IEC61010-1 2 210 V
Parametre napájania
isoPV-335:  
Menovité napájacie napätie US AC 88...264 V
Menovitý kmitočet napájacieho napätia fs 42...460 Hz
Vlastná spotreba max. ≤ 21,5 VA
Vlastná spotreba max. DC 77...286 V
Vlastná spotreba max. ≤ 5,5 VA
isoPV-327  
Menovité napájacie napätie US DC 19,2...72 V
Vlastná spotreba max. ≤ 6,0 VA
Parametre monitorovanej IT siete
Meracie napätie Um (špičková hodnota) ± 50 V
Merací prúd Im (RF = 0 Ω) ≤ 1,5 mA
Vnútorný DC odpor Ri ≥ 35 kΩ
Impedancia Zi pri 50 Hz ≥ 35 kΩ
Prípustné cudzie DC napätie Ufg ≤ DC 1100 V
Max. rozptylová kapacita siete Ce ≤ 2000 µF
Parametre monitorovanej IT siete
Menovité napätie siete Un podľa AGH-PV
Menovitý kmitočet fn podľa AGH-PV
Hodnoty reakcie
Menovitá hodnota reakcie Ran1 0,2...100 kΩ
Továrne nastavenie Ran1 (ALARM 1) 4 kΩ
Menovitá hodnota reakcie Ran2 0,2...100 kΩ
Továrne nastavenie Ran2 (ALARM 2) 1 kΩ
Relatívna neistota (7 kΩ...100 kΩ) ± 15 %
Relatívna neistota (0,2 kΩ...7 kΩ) ± 1 kΩ
Hysterézia 25 %, min. 1 kΩ
Doba odozvy tan závisí na nastavenej meracej metóde a rozptylovej kapacite siete
Výstupy/Vstupy
TEST / RESET tlačítko interné/externé
Dĺžka kábla externého TEST/RESET tlačítka  ≤ 10 m
Prúdový výstup 0/4...20  mA (≤ 500 Ω)
Presnosť prúdového výstupu, vztiahnuté k indikovanej hodnote (1 kΩ...100 kΩ) ± 15 %, min. ± 1 kΩ
Zobrazenie, pamäť
Zobrazenie Dvojriadkový displej
Znaky (číslice / výška) 20x 16 / 4 mm
Rozsah zobrazenia 0,2 kΩ...1 MΩ
Pracovná neistota ± 5 %, ± 1 kΩ
Komunikačné rozhranie
Rozhranie / protokol RS485 / BMS
Pripojenie svorky A/B
Dĺžka kábla ≤ 1 200 m
Odporúčaný kábel J-Y(St)Y 2×2×0,6
Zakončovací odpor 120 Ω (0,5 W)
Adresa zariadenia, BMS zbernica 1...30 (3)
Spínacie obvody
Spínacie prvky 2 × relé s 1 spínacím kontaktom
Pracovný režim N/C alebo N/O (od výrobcu nastavené N/O)
Minimálna záťaž kontaktu 1 mA pri AC/DC ≥ 10 V
Všeobecné údaje
Prostredie / EMC  
 EMC nie je vhodné pre  domácnosti a malé spoločnosti
Pracovná teplota okolia -25...70 °C
Pripojenie  
Typ pripojenia vodičov skrutkové svorky
Pripojenie, pevný/pružný 0,2...4 mm2 / 0,2...2,5 mm2
Pripojenie, pružný s dutinkou 0,25...2,5 mm2
Uťahovací moment 0,5 Nm
Rozmery vodičov (AWG) 24...12
Dĺžka kábla medzi isoPV a AGH-PV ≤ 0,5 m
Ostatné  
Pracovný režim trvalá prevádzka
Montáž orientovať podľa displeja
Vzdialenosť od susedných zariadení ≥ 30 mm
Stupeň krytia, vnútorné súčasti (DIN EN 60529) IP 30
Stupeň krytia, svorky (DIN EN 60529) IP 20
Samozhášavosť UL94V-0
Rýchla montáž na DIN lištu DIN EN 60715 / IEC 60715
Uchytenie pomocou skrutiek 2×M4 s montážnou svorkou
Hmotnosť < 510 g
Puzdro X112, bezhalogénové

Rozmery puzdra XM112

Rozměry pouzdra XM112

Technické údaje AGH-PV

Izolácia podľa IEC 60664-1 / IEC 60664-3
Menovité izolačné napätie AC 800 V
Menovité pulzné skúšobné napätie 8,0 kV
stupeň znečistenia 3
Napäťový rozsah
Menovité napätie siete Un DC 0...1 100 V, AC, 3(N)AC 0...793 V
Menovitý kmitočet fn DC, 10...460 Hz
Max. AC napätie v kmitočtovom pásme 0,1...10 Hz U~max = 110V/Hz*fn
Prostredie / EMC
EMC IEC61326-2-4
Pracovná teplota -25...65 °C
Pripojenie
Pripojenie skrutkové svorky
Pripojenie, pevný/pružný 0,2...4 mm2 / 0,2...2,5 mm2
Pripojenie, pružný s dutinkou 0,25...2,5 mm2
Uťahovací moment 0,5 Nm
Rozmery vodičov (AWG) 24...12
Dĺžka kábla medzi isoPV a AGH-PV ≤ 0,5 m
Všeobecné údaje
Pracovný režim trvalá prevádzka
Montáž chladiace otvory musia byť ventilované vertikálne
Vzdialenosť od susedných zariadení ≥ 30 mm
Stupeň krytia, vnútorné súčasti (DIN EN 60529) IP 30
Stupeň krytia, svorky (DIN EN 60529) IP 20
Samozhášavosť UL94V-0
Rýchla montáž na DIN lištu podľa DIN EN 60715 / IEC 60715
Uchytenie pomocou skrutiek 2×M4 s montážnou svorkou
Hmotnosť ≤ 230 g
Puzdro X200, bezhalogenové

Rozmery puzdra X200

 
Rozměry pouzdra X200

Súbory na stiahnutie

Katalógový list
Katalógový list
Zobrazit ikonaDownload ikona
Výkresy
Výkresy
Zobrazit ikonaDownload ikona

Mohlo by vás zaujímať

Podujatia

WEBINÁR: Nabíjacie stanice pre elektrické vozidlá - jednoduché bezpečnostné kontroly s Fluke
19.06.2024
Pozývame vás na ONLINE webinár zameraný na kontrolu nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá pomocou prístrojov FLUKE.Podujatie sa uskutoční v stredu 19. júna od 13:00 do 14:00. Program bude moderovať...

Akčné produkty

Akční nabídka měřicích přístrojů CHAUVIN ARNOUX do 30.8.2024
01.03.2024 - 30.08.2024
Analyzátory kvality siete C.A 8345,  C.A 8336, C.A 8331 a a záznamníky kvality siete PEL 103 a PEL104 a PEL 104 - za výhodnú cenu a s bohatým príslušenstvom zdarma, Testery izolácie 5000 V C.A 6505...
Kúpte si Fluke ... Získate druhý ZADARMO
01.03.2024 - 31.08.2024
Viac bezpečia, viac výhod, viac Fluke. Na kvalitnom vybavení nešetrite. Je čas investovať do prístrojov, ktoré odolajú aj najnáročnejším pracovným podmienkam. Meracie prístroje Fluke sú zostrojené s odolnosťou...

Novinky

Testery elektrických častí strojných zariadení C.A 6161 a C.A 6163
13.03.2024
Tester elektrických častí strojových zariadení, rozvádzačov, náradia, spotrebičov podľa noriem EN 60204-1, EN 61439-1, EN 60335-1, EN 62368-1, EN 60598-1, EN 60974-4, EN 50699, EN 50678
Štvorkanálové monitory reziduálnych prúdov Bender RCMS410
11.09.2023 - 29.03.2024
Spoločnosť Bender predstavuje štvorkanálový monitor reziduálnych prúdov revolučnej konštrukcie RCMS410: šírka prístroja je iba 18 mm a chýbajúci displej nahrádza vstavaná NFC komunikácia. Monitor RCMS410...

Odborné články

Novinka od firmy Bender pre AC nabíjacie stanice - regulátory nabíjania ICC1324
05.06.2024
Spoločnosť Bender, popredný svetový výrobca prístrojov pre elektrickú bezpečnosť v elektromobilite, uvádza na trh nový regulátor nabíjania ICC1324. Prístroj slúži ako riadiaca jednotka striedavých nabíjacích...
Špecifiká monitoringu izolačného stavu vo veľkých fotovoltaických elektrárňach
25.04.2024
Monitoring izolačného stavu IT sietí fotovoltaických elektrární s výkonom nad 1 MW je vo svete elektrickej bezpečnosti špecifická disciplína. Hlavným dôvodom je veľký rozsah inštalácie tvorenej striedačmi,...