isoHV425+AGH422 - Sledovač izolačného stavu

Sledovač izolačného stavu pre striedavé a jednosmerné siete do 1000V

Sledovač izolačného stavu pre  IT siete AC, 3(N)AC a DC 0…1000 V s meraním podpätia a prepätia. Pripojenie k monitorovanej sieti pomocou väzobného člena AGH422. Prevedenie s rozhraním RS485 alebo s galvanicky oddeleným analogovým výstupom.

Dostupnosť: Skladom v GHV
Zvoľte variantu (4)
ChatDopyt na produkt
PorovnáníPorovnať
Ing. Jan Šenberger
Ing. Jan Šenberger
Technicko-obchodný špecialista zariadení pre kontrolu elektrickej bezpečnosti BENDER PRIEMYSEL.

Varianty k produktu isoHV425+AGH422 - Sledovač izolačného stavu (4)

isoHV425-D4-4+AGH422 Sledovač izolačného stavu + väz. člen
Sledovač izolačného stavu + väz. člen
isoHV425-D4-4+AGH422
Un DC 0...1100V, AC 0...1100V, 15...460Hz
Us DC 16,8...276V, AC 70...276V, 47...63Hz
C < 150mikroF
R 11k...500kOhm / 10k...490kOhm
rozhraní RS485 s protokolem Modbus RTU
verze B7... s pružinovými svorkami
OBJ: B71036501
Záruka: 60 m.
Nie je skladom
Preveríme pre Vás
Na vyžiadanie
Dopytujte cenu
Porovnání
isoHV425W-D4-4+AGH422W Sledovač izolačného stavu + väz. člen
Sledovač izolačného stavu + väz. člen
isoHV425W-D4-4+AGH422W
Un DC 0...1100V, AC 0...1100V, 15...460Hz
Us DC 16,8...276V, AC 70...276V, 47...63Hz
C < 150mikroF
R 11k...500kOhm / 10k...490kOhm
rozhraní RS485 s protokolem Modbus RTU
provedení "W"
verze B7... s pružinovými svorkami
OBJ: B71036501W
Záruka: 60 m.
Skladom v GHV
skladom >10 ks
Na vyžiadanie
Dopytujte cenu
Porovnání
isoHV425-D4M-4+AGH422 Sledovač izolačného stavu + väz. člen
Sledovač izolačného stavu + väz. člen
isoHV425-D4M-4+AGH422
Un DC 0...1100V, AC 0...1100V, 15...460Hz
Us DC 16,8...276V, AC 70...276V, 47...63Hz
C < 150mikroF
R 11k...500kOhm / 10k...490kOhm
Výstup: 0...400uA, 0(4)...20mA, 0...10V
verze B7... s pružinovými svorkami
OBJ: B71036503
Záruka: 60 m.
Nie je skladom
Preveríme pre Vás
Na vyžiadanie
Dopytujte cenu
Porovnání
isoHV425W-D4M-4+AGH422W Sledovač izolačného stavu + väz. člen
Sledovač izolačného stavu + väz. člen
isoHV425W-D4M-4+AGH422W
Un DC 0...1100V, AC 0...1100V, 15...460Hz
Us DC 16,8...276V, AC 70...276V, 47...63Hz
C < 150mikroF
R 11k...500kOhm / 10k...490kOhm
Výstup: 0...400uA, 0(4)...20mA, 0...10V
provedení "W"
verze B7... s pružinovými svorkami
OBJ: B71036503W
Záruka: 60 m.
Nie je skladom
Preveríme pre Vás
Na vyžiadanie
Dopytujte cenu
Porovnání

Voliteľné príslušenstvo k isoHV425+AGH422 - Sledovač izolačného stavu

Príslušenstvo - Príchytka pre šraubovú montáž
Príchytka pre šraubovú montáž (XM420/421/460/490)
Montážní příchytka pro XM420
OBJ: B98060008
Záruka: 24 m.
Skladom v GHV
skladom 2 ks
Na vyžiadanie
Dopytujte cenu
Porovnání
GHV - velké G
Nastavenie a overenie prístrojov BENDER
Nastaveni - isoHV425W-D4-4+AGH422W
OBJ: S71036501W
Záruka: 24 m.
Dostupné
do niekoľkých dní
38,90 EUR/ks
46,68 EUR s DPH
Porovnání
+-
Košík

Popis produktu

 • Monitorovanie izolačného stavu AC, 3(N)AC a DC IT sietí do 1000 V
 • Meranie napätia RMS s detekciou podpätia a prepätia
 • Monitorovanie DC napätia voči zemi (L1+/PE and L2-/PE)
 • Automatické prispôsobenie zvodovej kapacity siete do 150 μF
 • Nastaviteľné oneskorenie pri spustení, oneskorení reakcie a oneskorenie uvoľnenia 
 • Dve samostatne nastaviteľné hodnoty reakcie v rozsahu 10…500 kΩ (Alarm 1, Alarm 2)
 • Signalizácia alermov prostredníctvom LED (AL1, AL2), displeja a alarmových relé (K1, K2)
 • Automatické opakovanie interného testu zariadenia vrátane kontroly pripojenia monitorovanej siete a pripojenia zemných svoriek 
 • Možnosť monitorovania siete bez napätia
 • Interné a externé tlačidlo TEST/RESET
 • Nastaviteľný režim alarmových relé N/C alebo N/O
 • Zobrazenie meranej hodnoty na multifunkčnom LC displeji
 • Nastaviteľná pamäť poruchových stavov
 • Možnosť ochrany nastavenia prístroja heslom a zaplombovanie krytu 

Varianta isoHV425-D4-4

 • komunikačné rozhranie RS-485 (galvanicky oddelené) s protokolmi BMS, Modbus RTU a IsoData

Varianta isoHV425-D4M-4

 • analógový výstup, galvanicky oddelený
 • voliteľné rozsahy DC 0...10 V, DC 0/4...20 mA, DC 0...400 μA

Zvýšená teplotná a mechanická odolnosť (prevedenie "W")

 • obe vyššie uvedené varianty prístroja sú k dispozícii v prevedení "W" so zvýšenou teplotnou a mechanickou odolnosťou
 • prevádzková odolnosť podľa klimatickej triedy 3K24 a stupeň mechanickej odolnosti 3M12 (podľa IEC 60721-3-3)
 • model isoHV425W-D4-4 + AGH422W s rozhraním RS-485
 • model isoHV425W-D4M-4 + AGH422W s analógovým výstupom

Rozšírené informácie

Prístroj ISOMETER® isoHV425 s väzobným členom AGH422 je určený na monitorovanie izolačného odporu jednofázových aj trojfázových IT sietí AC, AC/DC alebo DC v rozsahu 0…1000 V. Maximálna prípustná hodnota rozptylovej kapacity siete Ce činí 150 µF. Jednosmerné zložky v AC sieti neovplyvňujú prevádzkové charakteristiky prístroja pri hodnotách jednosmernej zložky aspoň 100mA. Pri použití samostatného napájacieho zdroja je možné použiť isoHV425 na monitorovanie odpojenej sústavy.

Aplikácie

 • AC, DC alebo AC/DC rozvodné siete
 • AC hlavné rozvody do 1000 V
 • DC hlavné rozvody do 1000 V
 • Siete so spínanými napájacími zdrojmi

Funkcie

Prístroj ISOMETER® isoHV425 s väzobným členom AGH422 meria hodnotu izolačného odporu RF a rozptylovej kapacity siete Ce medzi monitorovanou sieťou (L1/+, L2/-) a zemou (PE). Prístroj ďalej meria napätie monitorovanej siete Un, a to ako hodnotu RMS medzi L1/+ a L2/-, tak aj jednosmerné napätia medzi L1/+ a zemou (UL1e) a  L2/- a zemou (UL2e).

Na LC displeji prístroja je zobrazovaný aktuálny nameraný izolačný odpor, čo umožňuje jednoduché sledovanie zmien v monitorovanej sieti, ako napr. pripojenie dielčieho obvodu siete a pod. V prípade poruchy izolácie prístroj detekuje percentuálne (R %) rozloženie poruchy medzi pólmi L+ (+100 %) a L- (-100 %), poprípade je detekovaná symetrická porucha (0 %).

Hodnotu reakcie izolácie RF a podpätia/prepätia v monitorovanej sieti je možné priradiť k alarmovým relé K1 a K2. Hodnoty reakcie na pokles izolačnéího odporu sú továrne nastavené na 50 kΩ (výstraha, predalarm) a 25 kΩ (ALARM). Pokiaľ meraná veličina klesne pod hodnotu reakcie, je aktivované oneskorenie ton. Po skončení doby oneskorenia, vybrané ALARM relé K1/K2 zopne a ALARM LED AL1/AL2 sa rozsvieti. K jednotlivým relé je taktež možné priradiť typ poruchy - L+, L- alebo symetrickú poruchu (napr. K1 pre poruchu L+ a K2 pre poruchu L-).

Akonáhle hodnota izolačného odporu opäť vzrastie nad spínaciu úroveň relé (tj. hodnotu reakcie+ hysteréziu), relé sa prepnú do predvoleného stavu a alarmové LED zhasnú. Pokiaľ však pred tým bola aktivovaná pamäť poruchových stavov, zostávajú ALARM relé v stave ALARM a alarmové LED svieti až do tej doby, pokým nie je stlačené tlačidlo RESET alebo pokým nie je odpojené napájacie napätie. 

Pre kontrolu funkcie prístroja sa používa tlačidlo TEST. Parametre prístroja je možné nastaviť pomocou displeja a funkčných tlačidiel na čelnom panele alebo taktiež prostredníctvom komunikačného rozhrania BMS (napríklad za použitia prevodníka rozhrania COM460IP, iba pre prevedení isoHV425-D4-4). Toto rozhranie je možné využiť aj k diaľkovému zberu dát alebo prevodu na protokoly Modbus RTU, Modbus TCP, Profibus.

Monitorovanie pripojenia

Pripojenie prístroja k monitorovanej sieti (L1/+, L2/-), pripojenie prístroja k zemi svorkami E/KE a rovnako tak prepojenie vlastného sledovača izolácie s väzobným členom je periodicky kontrolované každých 24 hodín. Pripojenie je rovnako kontrolované počast testu prístroja. V prípade prerušenia pripojenia sa zopne alarmové relé K2, rozblikajú sa LED ON/AL1/AL2 a na displeji sa zobrazí chybové hlásenie:

 • "E.01" Porucha pripojenia prístroja k PE vodiču,
 • "E.02" Porucha pripojenia k monitorovanej sieti, 
 • "E.0x" Porucha prepojenia medzi sledovačom izolácie a väzobným členom, interná porucha prístroja.

Po odstránení poruchy sa alarmové relé vráti do pôvodného stavu, a to  buď automaticky alebo stlačením tlačidla RESET.

Princíp merania

Sledovač izolácie ISOMETER® isoHV425 využíva meracie princípy AMP a PCP.

Normy

ISOMETER® isoHV425 s väzobným členom AGH422 odpovedá požiadavkom:

 • ČSN EN 61557-8
 • STN EN 61557-8
 • DIN EN 61557-8 (VDE 0413-8)
 • EN 61557-8
 • IEC 61557-8
 • DIN EN 50155
 • EN 45545-2:2016

 

Technické parametre

Parametry

Aplikácieobnovitelné zdroje
průmysl
železnice
Rozsah pracovných teplôt-40 °C … 70 °C
Riadiace obvodybe Ne
Pomocné obvodybe Ne
Hlavné obvodyano Ano
Monitorovaná sieť 3(N)ACano Ano
Monitorovaná sieť ACano Ano
Monitorovaná sieť AC/DCano Ano
Monitorovaná sieť DCano Ano
Menovité napätie Un AC0 V … 1 kV
Menovité napätie Un DC0 V … 1 kV
Tolerancia napätia Un+10%
Rozptylová kapacita siete Ce µF0 F … 0,15 mF
Hodnota reakcie Ran kΩ10 kΩ … 500 kΩ
Prepojené sieteNIE
Generátor pulzov pre vyhľadávanie poruchy izoláciebe Ne
Montáž na DIN lištuano Ano
Montáž pomocou skrutiekano Ano
Montáž do panelu/na stenuNIE
Webový serverbe Ne
Modbus TCPbe Ne
Modbus RTUano Ano
BCOMbe Ne
BSbe Ne
BMSano Ano
isoDataano Ano
CANbe Ne


Izolácia podľa IEC 60664-1 / IEC 60664-3
Menovité napätí 240 V
Kategória prepätia III
Menovité impulzné výdržné napätie 4 kV
Menovité napätie izolácie  250 V
Stupeň znečistenia 3
Ochranné oddelenie (zosilnená izolácia) medze  (A1,A2) - (AK1,GND,AK2,UP,KE,T/R,A,B) - (11,14,12)
Test dielektrika podľa IEC61010-1 2,2 kV
Parametre napájania
Menovité napájacie napätie US AC 100...240 V/DC 24...240 V
Tolerancia US -30...+15 %
Frekvenčný rozsah US 47...63 Hz
Vlastná spotreba ≤ 3 W, ≤ 9 VA
Parametré monitorovanej IT siete
Menovité napätie siete Un s AGH422
AC 0…1000 V/DC 0…1000 V
Tolerancia Un AC +10 %, DC +10 %
Frekvenčný rozsah Un DC, 15...460 Hz
Merací obvod
 Rozsah zvodovej kapacity siete Ce  ≤ 150 μF
 Dovolené DC cudzie napätie Ufg  ≤ 1600 V
Hodnoty reakcie
Hodnota reakcie Ran1 (Výstraha) 11…500 kΩ (50 kΩ)*
Hodnota reakcie Ran2 (ALARM) 10…490 kΩ (25 kΩ)*
Relatívna neistota Ran ±15 %, najmenej ±3 kΩ
Hysterézia Ran 25 %, najmenej 1 kΩ
Detekcia podpätia 30...1,09 kV (off)*
Detekcia prepätia 31...1,10 kV (off)*
Relatívna neistota U ±5 %, najmenej ±5 V
Relatívna neistota pri kmitočtoch ≥ 200 Hz -0,075 %/Hz
Hysterézia U 5%, najmenej 5 V
Špecifické časy
Doba odozvy tan při RF = 0,5 × Ran a Ce = 1 µF ≤ 20 s
Oneskorenie spúšťania t 0...10 s (0 s)*
Oneskorenie reakcie ton 0...99 s (0 s)*
Oneskorenie uvolnenia toff 0...99 s (0 s)*
Zobrazenie, pamäť
Zobrazenie multifunkčníý LC displej, nepodsvietený
Rozsah zobrazenia hodnoty izolačného odporu (RF) 1 kΩ...4 MΩ
Neistota merania ±15 %, najmenej ±3 kΩ
Rozsah zobrazenia hodnoty menovitého napätia (Un) 30…1,15 kV RMS
Neistota merania ±5 %, najmenej ±5 V
Rozsah zobrazenia hodnoty zvodovej kapacity siete (Ce) při RF > 20 kΩ 0…200 μF
Neistota merania ±15 %, najmenej ±2 μF
Heslo off / 0...999 (0, off)*
Pamäť alarmových správ on / off (off)*
Komunikačné rozhranie (platí iba pre prevedenie isoHV425-D4-4)
Rozhranie / protokol RS-485 / BMS, Modbus RTU, isoData
Prenosová rýchlosť 9,6 kbit/s (BMS), voliteľná (Modbus RTU),
115,2 kbits/s (isoData)
Maximálna dĺžka kábla (pri 9,6 kbit/s) ≤ 1 200 m
Doporučený kábel (jedna strana tienenia pripojená k PE) J-Y(St)Y 2x0,6
Zakončovací odpor 120 Ω (0,25 W), DIP prepínač
Rozsah adries zariadenia pre BMS bus,
Modbus RTU
3...90 (3)*
Analógový výstup (platí iba pre prevedenie isoHV425-D4M-4)
Pracovný režim stred stupnice 120 kΩ
Funkcie hodnota izolácie
Maximálne napätie bez záťaže (rozpojené svorky) DC 12 V
Dovolený skratový prúd 25 mA
Napäťový výstup DC  0...10 V
Menovitá impedancia ≥ 20 kΩ
Prúdový výstup DC 0/4...20 mA
Menovitá impedancia ≤ 130 kΩ
Prúdový výstup DC 0...400 μA
Menovitá impedanciae  ≤ 3 kΩ
Spínacie obvody
Spínacie prvky 2 × 1 N/O kontakt, spoločná svorka 11
Pracovný režim N/C alebo N/O (N/C)*
Elektrická životnosť - počet cyklov 10.000
Všeobecné dáta
Typ pripojenia vodičov  pružinové svorky, prevedenie B7
EMC podľa IEC 61326-2-4, EN 50121-3-2
Pracovná teplota okolia -40...70 °C
Pracovný režim trvalá prevádzka
Montáž chladiace otvory musia vyť  byť orientované vertikálne
Stupeň krytia vnútorných komponentov 
 (DIN EN 60529)
IP 30
Stupeň krytia svoriek (DIN EN 60529) IP 20
Materiál púzdra polykarbonát
Trieda horľavosti UL94 V-0
Rýchla montáž na DIN lištu dle IEC 60715
Uchytenie pomocou skrutiek 2 × M4 s montážnou svorkou
Hmotnosť ≤ 150 g
Púzdro XM420

( )* = Tovární nastavení

Technické údaje väzobného člena AGH422

Izolácia podľa IEC 60664-1 / IEC 60664-3
Menovité napätie 1 000 V
Kategória prepätia III
Menovité impulzné výdržné napätie 8 kV
Menovité napätie izolácie 1000 V
Stupeň znečistenia 3
Ochranné oddelenie (zosilnená izolácia) medze (L1/+,L1/-) - (AK1,GND,AK2,UP,E)
Parametre monitorované IT siete
Menovité napätie sítě Un AC 0...1000 V / DC 0...1000 V
Rozsah Un AC +10 % / DC +10 %
Měerací obvod
Meracie napätie Um ±45 V
Merací proud Im pro RF ≤ 120 µA
Vnútorný odpor Ri ≥ 390 kΩ
Všeobecné dáta
Typ pripojenia vodičov pružinové svorky, prevedenie B7
EMC podľa IEC 61326-2-4, EN 50121-3-2
Pracovná teplota pre Un < 700 V -40...70 °C
Pracovná teplota pre Un > 700 V -40...55 °C
Pracovný režim trvalá prevádzka
Montáž chladiace otvory musia byť orientované vertikálne 
Vzdialenosť od okolných zariadení s Un > 800 V ≥ 30 mm
Stupeň krytia vnútorných komponentov
(DIN EN 60529)
IP 30
Stupeň krytia svoriek (DIN EN 60529) IP 20
Materiál púzdra polykarbonát
Trieda horľavosti UL94 V-0
Rýchla montáž na DIN lištu podľa IEC 60715
Uchytenie pomocou skrutiek 2×M4 s montážnou svorkou
Hmotnosť ≤ 150 g
Púzdro XM420

Rozmery púzdra XM420

Rozměry pouzdra XM420

Súbory na stiahnutie

Katalógový list
Katalógový list
Zobrazit ikonaDownload ikona
Výkresy
Výkresy
Zobrazit ikonaDownload ikona

Mohlo by vás zaujímať

Podujatia

WEBINÁR: Nabíjacie stanice pre elektrické vozidlá - jednoduché bezpečnostné kontroly s Fluke
19.06.2024
Pozývame vás na ONLINE webinár zameraný na kontrolu nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá pomocou prístrojov FLUKE.Podujatie sa uskutoční v stredu 19. júna od 13:00 do 14:00. Program bude moderovať...

Akčné produkty

Akční nabídka měřicích přístrojů CHAUVIN ARNOUX do 30.8.2024
01.03.2024 - 30.08.2024
Analyzátory kvality siete C.A 8345,  C.A 8336, C.A 8331 a a záznamníky kvality siete PEL 103 a PEL104 a PEL 104 - za výhodnú cenu a s bohatým príslušenstvom zdarma, Testery izolácie 5000 V C.A 6505...
Kúpte si Fluke ... Získate druhý ZADARMO
01.03.2024 - 31.08.2024
Viac bezpečia, viac výhod, viac Fluke. Na kvalitnom vybavení nešetrite. Je čas investovať do prístrojov, ktoré odolajú aj najnáročnejším pracovným podmienkam. Meracie prístroje Fluke sú zostrojené s odolnosťou...

Novinky

Testery elektrických častí strojných zariadení C.A 6161 a C.A 6163
13.03.2024
Tester elektrických častí strojových zariadení, rozvádzačov, náradia, spotrebičov podľa noriem EN 60204-1, EN 61439-1, EN 60335-1, EN 62368-1, EN 60598-1, EN 60974-4, EN 50699, EN 50678
Štvorkanálové monitory reziduálnych prúdov Bender RCMS410
11.09.2023 - 29.03.2024
Spoločnosť Bender predstavuje štvorkanálový monitor reziduálnych prúdov revolučnej konštrukcie RCMS410: šírka prístroja je iba 18 mm a chýbajúci displej nahrádza vstavaná NFC komunikácia. Monitor RCMS410...

Odborné články

Novinka od firmy Bender pre AC nabíjacie stanice - regulátory nabíjania ICC1324
05.06.2024
Spoločnosť Bender, popredný svetový výrobca prístrojov pre elektrickú bezpečnosť v elektromobilite, uvádza na trh nový regulátor nabíjania ICC1324. Prístroj slúži ako riadiaca jednotka striedavých nabíjacích...
Špecifiká monitoringu izolačného stavu vo veľkých fotovoltaických elektrárňach
25.04.2024
Monitoring izolačného stavu IT sietí fotovoltaických elektrární s výkonom nad 1 MW je vo svete elektrickej bezpečnosti špecifická disciplína. Hlavným dôvodom je veľký rozsah inštalácie tvorenej striedačmi,...