VMD460 - Napäťový monitor

Monitor podpätia a prepätia v trojfázových striedavých sieťach do 500 V

Multifunkčný napäťový monitor podpätia, prepätia prípadne napätia medzi dvomi nastavenými medznými hodnotami (monitorovanie napäťového "okna") v striedavých trojfázových sieťach do 500 V.
Cena 484 EUR
580,80 EUR s DPH
Dostupnosť: Skladom v GHV
Zvoľte variantu (1)
ChatDopyt na produkt
PorovnáníPorovnať
Ing. Jan Šenberger
Ing. Jan Šenberger
Technicko-obchodný špecialista zariadení pre kontrolu elektrickej bezpečnosti BENDER PRIEMYSEL.

Varianty k produktu VMD460 - Napäťový monitor (1)

VMD460-NA-D-2 Trojfázový monitor napätia 3(N)AC
Trojfázový monitor napätia 3(N)AC
VMD460-NA-D-2
Un (L-N) 0...300V, 45...65Hz
Us AC/DC 100...240V, 50...60Hz
OBJ: B93010045
Záruka: 60 m.
Skladom v GHV
skladom 4 ks
484 EUR/ks
580,80 EUR s DPH
Porovnání
+-
Košík

Voliteľné príslušenstvo k VMD460 - Napäťový monitor

XM460 - montážny rám
Montážny rám
XM460
OBJ: B990995
Záruka: 24 m.
Nie je skladom
Preveríme pre Vás
Na vyžiadanie
Dopytujte cenu
Porovnání
XM460 - príchytka do panelu
Upevňovacia sada
X460
OBJ: B990993
Záruka: 24 m.
Nie je skladom
Preveríme pre Vás
Na vyžiadanie
Dopytujte cenu
Porovnání
Príslušenstvo - Príchytka pre šraubovú montáž
Príchytka pre šraubovú montáž (XM420/421/460/490)
Montážní příchytka pro XM420
OBJ: B98060008
Záruka: 24 m.
Skladom v GHV
skladom 2 ks
Na vyžiadanie
Dopytujte cenu
Porovnání
GHV - velké G
Nastavenie a overenie prístrojov BENDER
Nastaveni - VMD460-NA-D-2
OBJ: S93010045
Záruka: 24 m.
Dostupné
do niekoľkých dní
Na vyžiadanie
Dopytujte cenu
Porovnání

Popis produktu


 • Spojovací bod medzi energetickým systémom ( fotovoltaická, vodná, veterná alebo iná elektráreň) prevádzkovaným paralelne s distribučnou sieťou.
 • Zariadenie splňuje pripojovacie pravidla prevádzkovania distribučnej sústavy (PPDS)
 • Splňuje pravidla pre paralélnu prevádzku výrobní a akumulačných zariadení zo siete prevádzkovateľa distribučnej sústavy
 • Monitorovanie asymetrie, výpadku fáze a sledu fáz
 • Možnosť voľby monitorovania napätia: > U, < U alebo < U / > U
 • Nastaviteľné hodnoty: spozdenie pri spustení, spozdenie reakcie a spozdenie uvoľnenia
 • Nastaviteľná hodnota hysterézie spínania
 • Meranie skutočnej efektívnej hodnoty TRMS (AC)
 • Funkcia nastavenia parametrov, automatické priradenie základných parametrov
 • LED indikácia POWER ON a ALARM (AL1 / AL2)
 • Trvalé automonitorovanie funkčnosti prístroja
 • Interné tlačítko TEST/RESET
 • Dve oddelené ALARM relé, každé s jedným prepínacím kontaktom
 • Nastaviteľný režim N/O alebo N/C a pamäť porúch
 • Komunikačné rozhranie RS-485
 • Možnosť ochrany nastavení prístroja pomocou hesla
 • Možnosť zaplombovania krytu
 • Digitálna indikácia meranej hodnoty na LC displeji
 • Zobrazenie frekvencie monitorovanej siete
 • Puzdro 2-modulárne (šírka 36 mm)
 • Pripojenie vodičov pomocou šroubových alebo pružinových svoriek
 • Varianta DM s galvanicky oddeleným analógovým výstupom 0/4...20 mA, 0...400 μA alebo 0...10 V

Rozšírené informácie

Účelom monitorovacieho relé napätia a frekvencie VMD460-NA je sieťová ochrana pre sledovanie napájacieho výkonu 1NAC a 3(N)AC zo systémov výroby a dodávanie energie do rozvodnej siete siete, ako sú kogeneračné jednotky, veterné, vodné a fotovoltaické systémy, v súlade s požiadavkami PPDS.
Je určený pre zdroje s výkonom pod alebo nad 100 kW, s možnosťou nastavenia 2 stupňov ochrany, meraním vektorového skoku (ROCOF) a spätným pripojením zdroja s oneskorením až 60 minút.
V prípade neprípustných hodnôt napätia a frekvencie, má VMD460-NA za úlohu odpojenie systému výroby elektrickej energie od rozvodnej siete pomocou spojovacieho spínača v stanovenom čase. V prípade stanovených hodnôt napätia a frekvencie pre zapnutie, má VMD460-NA za úlohu pripojenie systému výroby elektrickej energie k rozvodnej sieti v stanovenom čase. Prístroj môže byť inštalovaný a pripojený priamo na centrálnom paneli a využíva samostatné pripojenie napájacieho napätia.

Aplikácia

Monitorovanie napájacieho výkonu 1NAC a 3(N)AC zo systémov výroby a dodávanie energie do rozvodnej siete siete v súlade s požiadavkami PPDS:

 • Kogeneračné jednotky
 • Veterné, vodné a fotovoltaické systémy

Funkcie

Pripojenie systému výroby energie k verejnej sieti je povolené iba, ak sú splnené podmienky pripojenia pre jednotlivé krajiny. Sieťové napätie a frekvencia musí byť v rámci definovaných tolerančných rozpätí.
Zariadenia využívajú niekoľko samostatne nastaviteľných meracích kanálov pre:

 • Ochranu pred poklesom napätia U<, U<<
 • Ochranu pred zvýšeným napätím U>>, U10>/U> (v závislosti na štandarde)
 • Ochrana pred poklesom frekvencie f<, f<<
 • Ochrana pred zvýšenou frekvenciou f>, f>>

Tieto parametre splňujú požiadavky na statické a dynamické monitorovanie siete.
V prípade porušenia medznej hodnoty alebo vzdialeného vypínacieho signálu, relé K1 (a K2, v prípade potreby), prepne a výstražné LED sa rozsvieti. Opätovné pripojenie do siete sa vykonáva, ak sú splnené podmienky národných pripojení do siete. Stlačenie testovacieho tlačítka zaistí, že sú relé skontrolované a vykoná sa požadovaný test (test spustenia) na relé K1 a K2.

Požiadavky na nastavenie sieťovej ochrany podľa veľkosti zdroja

Nasledujúce hodnoty je možné nastaviť každú jednotlivo zvlášť, alebo v nastavení výberom vhodnej normy s továrne predurčenou sadou hodnôt, ktoré je možné potom opäť meniť jednotlivo.

Pre zdroje > 100 kW

Funkcia Označenie  Hodnota Oneskorenie reakcie toff Oneskorenie uvoľnenia t(on) NORMAL
Prepätie 1. stupňa U > 110 % x Un 500 ms 20 minút (max. 60 minút)
Prepätie 2. stupňa U >> 120 % x Un 100 ms
Podpätie 1. stupňa U < 90 % x Un 500 ms
Podpätie 2. stupňa U << 70 % x Un 100 ms
Nadfrekvencia f > 51,5 Hzn 100 ms
Podfrekvencia f < 47,5 Hzn 100 ms

Pre zdroje < 100 kW

Funkcia Označenie Hodnota  Oneskorenie reakcie  Oneskorenie uvoľnenia
Prepätie U > 110 % x Un 1000 ms 20 minút (max. 60 minút)
Podpätie U < 85 % x Un 100 ms
Nadfrekvencia f > 51,5 Hzn 100 ms
Podfrekvencia f < 47,5 Hzn 100 ms
VMD460NA - Príklad aplikácie

Rozmery púzdra XM460

Rozmery púzdra XM460

Technické parametre

Izolácia podľa IEC 60664-1 / IEC 60664-3
Menovité izolačné napätie 400 V
Menovité pulzné skúšobné napätie 6,0 kV
Stupeň znečistenia II
Ochranné oddelenie (zvýšená izolácia) medzi (A1, A2) - (N, L1, L2, L3) - (11, 12, 14, 21, 22, 24)
(D1, D2, D3, D4, DG1/2, DG3/4, RTG, RT1) - (A1, A2, L1, L2, L3, N)
Test dielektrika podľa IEC61010-1
(N, L1, L2, L3) - (A1, A2) - (11, 12, 14, 21, 22, 24) 3320 V
Parametre napájania
Napájacie napätie US AC/DC 75...300 V
DC/40...70 Hz
Vlastná spotreba 9 VA / 3,5 W
Merací obvod
Typ monitorovanej siete 1NAC: 230 V, 50 Hz
3NAC: 400 / 230 V, 50 Hz
Merací rozsah (TRMS) AC 0...300 V (L-N)
AC 0...520 V (L-L)
Neistota merania, napätie U ≤ 280 V: ≤ ± 1 %
U > 280 V: ± 3 %
Rozlíšenie nastavenia, napätie 1 %
Merací rozsah fn 45...65 Hz
Neistota merania, kmitočet ≤ ± 0,1 %
Rozlíšenie nastavenia, kmitočet 0,05 Hz
Záznam nameraných hodnôt, podmienky pre pripojenie
L-N, L-L 0...1,3 Un
< f 45...60 Hz
> f 50...65 Hz
Záznam nameraných hodnôt, podmienky pre odpojenie
L-N, L-L 0...1,3 Un
< f 45...60 Hz
> f 50...65 Hz
df/dt (ROCOF) 0,1...9,9 Hz/s
Špecifické časy
Oneskorenie reakcie a uvoľnenia toff / tSHORT INT. / t(on)SHORT INT. / t(on)NORMAL 40 ms...3600 s
Rozlíšenie nastavenia
40 ms...200 ms / 200 ms...5 s /5 s...10 s / 10 s...60 s / 60 s...300 s / 300 s...5 min / 5 min...60 min
10 ms / 50 ms / 100 ms / 1 s / 10 s / 1 min
Doba reakcie kontaktu tae pre napätie
≤ 15 ms
Doba reakcie kontaktu tae pre frekvenciu ≤ 15 ms
Doba zotavenia tb 300 ms
Digitálne vstupy
Bezpotenciálové kontakty alebo napäťové vstupy uzavretý = nízka úroveň; 0...4 V; Iin < -5 mA
otvorený = vysoká úroveň; > 6...≤ 30 V
D1 Monitorovanie pre výkonový prvok K1
D2 Monitorovanie pre výkonový prvok K2
D3 Lokálne riadenie (režim)
D4 Externý signál (režim)
RT1 Diaľkové vybavenie
DG1/2, DG3/4, RTG GND
Displej, pamäť
Displej LC displej, multifunkčný, podsvietený
Pamäť poruchových stavov 300 poruchových hlásení
Ochrana heslom on / off / 0...999 (off*)
Spínacie obvody
Spínacie prvky dve relé s dvoma spínacími kontaktami
Pracovný režim N/C alebo N/O (N/C)*
Doba elektrickej životnosti, počet cyklov 10 000
Spínacie parametre podľa IEC 60947-5-1
Kategória použitia AC13 AC14 DC-12 DC-12 DC-12
Menovité spínacie napätie 230V   230V  24V   110V   220V
Menovitý spínací prúd   5A       3A     1A     0,2A   0,1A
Minimálna záťaž kontaktu 1 mA pri AC/DC ≥ 10 V
Mechanické vlastnosti, klimatické podmienky, EMC
EMC DIN EN 60255-26 / CEI 0-21
Pracovná teplota okolia -25...+55 °C
Klima-trieda podľa IEC 60721 (všetko s výnimkou kondenzácie a námrazy):
- Statické použitie IEC 60721-3-3 3K5
- Preprava IEC 60721-3-2 2K3
- Dlhodobé skladovanie IEC 60721-3-1 1K4
Klasifikácia mechanickej odolnosti podľa IEC 60721
- Statické použitie IEC 60721-3-3 3M4
- Preprava IEC 60721-3-2 2M2
- Dlhodobé skladovanie IEC 60721-3-1 1M3
Pripojenie
Typ pripojenia skrutkové svorky
Vlastnosti pripojenia
- jednoduchý vodič 0,2...4 mm2 (AWG 24...12)
- splietané lanko 0,2...2,5 mm2 (AWG 24...14)
Dĺžka odizolovania vodiča 8...9 mm
Uťahovací moment 0,5...0,6 Nm
Všeobecné údaje
Pracovný režim trvalá prevádzka
Montáž v akejkoľvek pozícii
Stupeň krytia podľa IEC 60529
- vnútorné komponenty IP 30
- svorky IP 20
Materiál puzdra polykarbonát
Samozhášateľnosť UL94 V-0
Rýchla montáž na DIN lištu podľa IEC 60715
Uchytenie pomocou skrutiek 2 x M4
Puzdro XM460
Hmotnosť ≤ 360 g

()* = továrne nastavenie

Súbory na stiahnutie

Katalógový list
Katalógový list
Zobrazit ikonaDownload ikona
Výkresy
Výkresy
EPLAN - XM460
(ZIP, 3.6 MB)
Zobrazit ikonaDownload ikona

Mohlo by vás zaujímať

Podujatia

WEBINÁR: Nabíjacie stanice pre elektrické vozidlá - jednoduché bezpečnostné kontroly s Fluke
19.06.2024
Pozývame vás na ONLINE webinár zameraný na kontrolu nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá pomocou prístrojov FLUKE.Podujatie sa uskutoční v stredu 19. júna od 13:00 do 14:00. Program bude moderovať...

Akčné produkty

Akční nabídka měřicích přístrojů CHAUVIN ARNOUX do 30.8.2024
01.03.2024 - 30.08.2024
Analyzátory kvality siete C.A 8345,  C.A 8336, C.A 8331 a a záznamníky kvality siete PEL 103 a PEL104 a PEL 104 - za výhodnú cenu a s bohatým príslušenstvom zdarma, Testery izolácie 5000 V C.A 6505...
Kúpte si Fluke ... Získate druhý ZADARMO
01.03.2024 - 31.08.2024
Viac bezpečia, viac výhod, viac Fluke. Na kvalitnom vybavení nešetrite. Je čas investovať do prístrojov, ktoré odolajú aj najnáročnejším pracovným podmienkam. Meracie prístroje Fluke sú zostrojené s odolnosťou...

Novinky

Testery elektrických častí strojných zariadení C.A 6161 a C.A 6163
13.03.2024
Tester elektrických častí strojových zariadení, rozvádzačov, náradia, spotrebičov podľa noriem EN 60204-1, EN 61439-1, EN 60335-1, EN 62368-1, EN 60598-1, EN 60974-4, EN 50699, EN 50678
Štvorkanálové monitory reziduálnych prúdov Bender RCMS410
11.09.2023 - 29.03.2024
Spoločnosť Bender predstavuje štvorkanálový monitor reziduálnych prúdov revolučnej konštrukcie RCMS410: šírka prístroja je iba 18 mm a chýbajúci displej nahrádza vstavaná NFC komunikácia. Monitor RCMS410...

Odborné články

Novinka od firmy Bender pre AC nabíjacie stanice - regulátory nabíjania ICC1324
05.06.2024
Spoločnosť Bender, popredný svetový výrobca prístrojov pre elektrickú bezpečnosť v elektromobilite, uvádza na trh nový regulátor nabíjania ICC1324. Prístroj slúži ako riadiaca jednotka striedavých nabíjacích...
Špecifiká monitoringu izolačného stavu vo veľkých fotovoltaických elektrárňach
25.04.2024
Monitoring izolačného stavu IT sietí fotovoltaických elektrární s výkonom nad 1 MW je vo svete elektrickej bezpečnosti špecifická disciplína. Hlavným dôvodom je veľký rozsah inštalácie tvorenej striedačmi,...