iso-LR a AGH-LR - Sledovač izolácie pre apl. s nízkou hodnotou izolácie

Strážič izolačných stavov s väzobným členom pre zlievarenský a metalurgický priemysel, kde prevádzková hodnota izolačných odporov IT sietí dosahuje nízke hodnoty.

Monitoruje izolačný odpor v AC, DC a AC+DC IT sietiach s hodnotou napätia AC,3(N)AC 0...793 V a DC 0...1 100 V a meraním izolačného odporu od 200 Ω.

Dostupnosť: Na požiadanie
Zvoľte variantu (2)
ChatDopyt na produkt
PorovnáníPorovnať
Ing. Jan Šenberger
Ing. Jan Šenberger
Technicko-obchodný špecialista zariadení pre kontrolu elektrickej bezpečnosti BENDER PRIEMYSEL.

Varianty k produktu iso-LR a AGH-LR - Sledovač izolácie pre apl. s nízkou hodnotou izolácie (2)

isoLR275-327+AGH-LR-3 Sledovač izolačného stavu
Sledovač izolačného stavu
isoLR275-327+AGH-LR-3
Un 3AC/AC 0...793V / DC 0...1100V
Us DC 19,2...72V
R 0,2k...100kOhm / 0,2k...100kOhm
CEmax: 500mikroF
Sběrnice BMS, výstup 0/4...20mA, režim STANDBY, historie událostí
OBJ: B91065702W
Záruka: 60 m.
Nie je skladom
Preveríme pre Vás
Na vyžiadanie
Dopytujte cenu
Porovnání
isoLR275-335+AGH-LR-3 Sledovač izolačného stavu
Sledovač izolačného stavu
isoLR275-335+AGH-LR-3
Un 3AC/AC 0...793V / DC 0...1100V
Us AC 88...264V / DC 77...286V
R 0,2k...100kOhm / 0,2k...100kOhm
CEmax: 500mikroF
Sběrnice BMS, výstup 0/4...20mA, režim STANDBY, historie událostí
OBJ: B91065703W
Záruka: 60 m.
Nie je skladom
Preveríme pre Vás
Na vyžiadanie
Dopytujte cenu
Porovnání

Voliteľné príslušenstvo k iso-LR a AGH-LR - Sledovač izolácie pre apl. s nízkou hodnotou izolácie

9620-1421 Analógový merací prístroj
Analógový merací prístroj
9620-1421
Vstup 0...20mA
Rozměr 96x96 mm
Zjistit více
OBJ: B986841
Záruka: 24 m.
Nie je skladom
Preveríme pre Vás
Na vyžiadanie
Dopytujte cenu
Porovnání
Príslušenstvo - Príchytka pre šraubovú montáž (XM112)
Príchytka pre šraubovú montáž (XM112)
Príchytka pre šraubovú montáž (XM112)
Sada Hlídač izolace IRDH + držák pro upevnění šrouby
OBJ: B990056
Záruka: 24 m.
Skladom v GHV
skladom 3 ks
6,30 EUR/ks
7,56 EUR s DPH
Porovnání
+-
Košík

Popis produktu

 • Pre jedno a trojfázové striedavé, jednosmerné a kombinované IT siete
 • Napäťový rozsah AC, AC+DC 0...793 V, DC 0...1 100 V
 • Dve nastaviteľné hodnoty reakcie v rozsahu 0,2 kΩ…100 kΩ ALARM1 a ALARM2 (predalarm)
 • Merací princíp AMPPlus automaticky prispôsobuje merací impulz podmienkam siete až do zvodovej kapacity 500µF
 • Dve oddelené ALARM relé, každé s jedným prepínacím kontaktom
 • Nastaviteľný režim N/C alebo N/O
 • LED indikácia POWER ON a ALARM (AL1/AL2)
 • Dvojriadkový LC displej 2 x 16 znakov, podsvietený
 • Trvalé automonitorovanie funkcie a stavu pripojenia
 • Interné a externé TEST/RESET tlačítko
 • Tlačítko INFO pre zobrazenie doplnkových informácii napr. parametrov prístroja a zvodovej kapacity
 • Rozhranie RS485 s protokolom BMS
 • Analógový výstup 0(4)...20 mA pre pripojenie k externému kΩ metru

Rozšírené informácie

Prístroj ISOMETER® iso-LR monitoruje izolačný odpor vo výkonových striedavých AC, jednosmerných DC popr. kombinovaných AC+DC IT sietiach s menovitou hodnotou AC, AC+DC 0…793 V resp. DC 0…1100 V. Prístroj je špeciálne určený pre aplikácie s nízkou hodnotou prevádzkového izolačného stavu obsahujúce striedače, frekvenčné meniče popr. jednosmerné obvody. Tieto vlastnosti majú predovšetkým indukčné ohrevy v metalurgickom a sklárskom priemysle. Dosahujú stredné hodnoty zvodovej kapacity a dochádza v nich k častému kolísaniu napätia. Patentovaný princíp merania AMPPLUS je špeciálne prispôsobený a nastavený pre meranie v týchto aplikáciách a za týchto podmienok.
Prístroj je určený iba s použitím väzobného členu AGH-LR. Umožňuje monitorovať aj niekoľko navzájom pospojovaných IT sietí a vzhľadom k oddelenému napájaciemu napätiu môže monitorovať aj siete, ktoré nie sú pod napätím.

Aplikácie

 • AC, DC alebo AC + DC siete v metalurgickom a sklárskom priemysle
 • Indukčné a odporové ohrevy s nízkou hodnotou izolačného stavu

Funkcia

Ak izolačný odpor medzi fázovými vodičmi a zemou klesne pod hodnotu reakcie, zopne ALARM relé a ALARM LED sa rozsvieti. Dve samostatne nastaviteľné hodnoty reakcie a dve samostatné ALARM relé umožňujú indikovať ako hlavné ALARM tak predALARM.
Aktuálne nameraná hodnota izolačného odporu je zobrazovaná na dvojriadkovom podsvietenom displeji alebo na externe pripojenom meracom prístroji. Informácie o poruche môžu byť ukládané do pamäte. Akonáhle izolačný odpor vzrastie nad nastavenú úroveň (tj. hodnotu reakcie + hysterézie), relé sa prepnú do východzieho stavu. Ak však bola vopred aktivovaná pamäť poruchy, zostávajú ALARM relé v stave ALARM až do tej doby, dokým nestlačíte tlačítko RESET alebo dokým nie je odpojené napájacie napätie. Pomocou tlačítka TEST je možné overiť funkčnosť prístroja. Tlačítko INFO slúži k zobrazeniu doplnkových informácií napr. nastaveniu prahových hodnôt reakcie alebo zvodovej kapacity siete.
Pripojenie prístroja ako aj funkcia prístroja sú nepretržite monitorované. Parametre prístroja je možné nastaviť pomocou funkčných tlačítok na čelnom paneli.

Merací princíp

Metóda AMPPLUS (patent firmy Bender) využíva pre meranie špecifické pulzné napätie riadené mikroprocesorom, ktorého veľkosť sa automaticky prispôsobuje podmienkam monitorovanej siete. Mikroprocesor pritom dokáže rozlíšiť a vyhodnotiť premenné spôsobené rozptylovým prúdom vyvolaným interferenciou v monitorovanej sieti a premennou meracieho signálu, ktorá je úmerná ohmickému izolačnému odporu.

Prídavné funkcie

 • Galvanicky oddelené rozhranie RS 485 s protokolom BMS
 • Výstup 0(4)…20 mA
 • Režim STANDBY umožňujúci vzájomné pripojenie/odpojenie strážičov iso-LR + AGH-LR
  v prepojených IT sietiach taktiež pomocou zbernice
 • História udalostí (pamäť na 99 hlásení spoločne s dňom a hodinou)

Monitorovanie prepojených IT sietí

V prípade pospojovania niekoľko IT sietí s iso-LR + AGH-LR je možné pomocou funkcie STANDBY a vstupných svoriek F1/F2 dočasne odpojiť vybrané prístroje iso-LR + AGH-LR a ponechať vo funkcii iba jeden prístroj.

Normy

ISOMETER® iso-LR a AGH-LR odpovedá požiadavkám:

 • ČSN EN 61557-8
 • STN EN 61557-8
 • DIN EN 61557-8
 • EN 61557-8
 • IEC 61557-8
 • IEC 61326-2-4 Ed. 1.0
 • EN 60664-1
 • EN 60664-3

 

Technické parametre

Parametry

Aplikácieprůmysl
Rozsah pracovných teplôt-25 °C … 55 °C
Riadiace obvodybe Ne
Pomocné obvodybe Ne
Hlavné obvodyano Ano
Monitorovaná sieť 3(N)ACano Ano
Monitorovaná sieť ACano Ano
Monitorovaná sieť AC/DCano Ano
Monitorovaná sieť DCano Ano
Menovité napätie Un DC0 V … 1 kV
Menovité napätie Un 3(N)AC0 V … 690 V
Tolerancia napätia UnAC +15% DC +10%
Rozptylová kapacita siete Ce µF0 F … 0,5 mF
Hodnota reakcie Ran kΩ200 Ω … 100 kΩ
Prepojené sieteNIE
Generátor pulzov pre vyhľadávanie poruchy izoláciebe Ne
Montáž na DIN lištuano Ano
Montáž pomocou skrutiekano Ano
Montáž do panelu/na stenuNIE
Webový serverbe Ne
Modbus TCPbe Ne
Modbus RTUbe Ne
BCOMbe Ne
BSbe Ne
BMSano Ano
isoDatabe Ne
CANbe Ne


Izolácia podľa IEC 60664-1
Menovité izolačné napätie AC 250 V
Menovité pulzné skúšobné napätie 6 kV
Ochranné oddelenie (zvýšená izolácia) medzi (A1/+,A2/-) - (11,12,14,21,22,24) -
(AK1,Ak2,KE,PE,T1,T2,R1,R2,F1,F2,M+,M-,A,B)
Test dielektrika podľa IEC 61010-1 3 536 V
Menovité izolačné napätie AC 250 V
Menovité pulzné skúšobné napätie 4 kV
Základná izolácia medzi (11,12,14) - (21,22,24)
Test dielektrika podľa IEC 61010-1 2 210 V
Parametre napájania
Menovité napájacie napätie Us viď údaje pre objednávku
Menovitý kmitočet napájacieho napätia fs viď údaje pre objednávku
Parametre monitorovanej IT siete
Menovité napätie siete Un podľa AGH-LR
Menovitý kmitočet fn podľa AGH-LR
Hodnoty reakcie
Menovitá hodnota reakcie Ran1 (ALARM 1) 0,2 kΩ...100 kΩ
Menovitá hodnota reakcie Ran2 (ALARM 2) 0,2 kΩ...100 kΩ
Prednastavenie Ran1 (ALARM 1) = 4 kΩ
Ran2 (ALARM 2) = 1 kΩ
Presnosť (0,2...7 kΩ) / (7...100 kΩ) ±1 kΩ / ±15 %
Hysterézia (0,2...7 kΩ) / (7...100 kΩ) +1 kΩ / 25 %
Špecifické časy
Doba odozvy viď návod na použitie
Doba merania viď návod na použitie
Merací obvod
Merací princíp AMPPLUS
Rozsah meraní 0,2 kΩ...1 MΩ
Meracie napätie Um ±50 V
Merací prúd Im (při RF=0 Ω) ≤ 1,5 mA
Vnútorný DC odpor Ri ≥ 35 kΩ
Vnútorná impedancia Zi pri 50 Hz ≥ 35 kΩ
Prípustné externé jednosmerné napätie Ufg ≤ DC 1 100 V
Zvodová kapacita siete Ce ≤ 500 µF (od výrobcu nastavené 150 µF)
Zobrazenie, pamäť
Zobrazenie podsvietený LC displej, 2x16 znakov, 4 mm
Rozsah zobrazenia 1 kΩ...10 MΩ
Heslo Off / 0...999 (od výrobcu nastavené Off)
Pamäť poruchy, ALARM relé On / Off (od výrobcu nastavené Off)
Vstupy/výstupy
Tlačítko TEST/RESET interné/externé
Výstupný prúd 0/4...20 mA (500 Ω)
Presnost (1 kΩ...100 kΩ) ±15 %, ±1 kΩ
Komunikačné rozhranie
Rozhranie/protokol(štandardné prevedenie) RS485/ASCII
Rozhranie/protokol RS485/BMS
Max. dĺžka káblu 1 200 m
Odporúčaný kabel J-Y(St)Y 2×2×0,8
Zakončovací odpor 120 Ω (0,5 W)
Spínacie obvody
Spínacie prvky 2 × relé s 1 prepínacím kontaktom
Pracovný režim N/C alebo N/O (od výrobcu nastavené N/O)
Minimálna záťaž kontaktu 1 mA pri 10 V DC
Všeobecné dáta
Typ pripojenia vodičov skrutkové svorky
Pracovná teplota okolia -25...+65 °C
Pracovný režim trvalý provoz
Montáž podľa orientácie displeja
Stupeň krytia, vnútorné súčásti (DIN EN 60529) IP 30
Stupeň krytia, svorky (DIN EN 60529) IP 20
Materiál púzdra polykarbonát
Samozhášavosť UL94V-0
Rýchla montáž na DIN lištu podľa IEC 60715
Uchytenie pomocou skrutiek 2 × M4 s montážnou svorkou
Hmotnosť 510 g
Púzdro XM112

Rozmery púzdra XM112

Rozměry pouzdra XM112

Technické údaje AGH-LR

Izolácia podľa IEC 60664-1
Menovité izolačné napätie AC 800 V
Menovité pulzné skúšobné napätie 8,0 kV
Parametre monitorovanej IT siete
Menovité napätie siete Un DC 0...1 100 V, AC, 3(N)AC 0...793 V
Menovitý kmitočet fn DC, 10...460 Hz
Max. AC napätie U v kmitočtovom pásme 0,1...10 Hz Umax = 110 V/Hz*fn
Všeobecné dáta
Typ pripojenia vodičov skrutkové svorky
Pracovná teplota okolia -25...65 °C
Pracovný režim trvalá prevádzka
Montáž chladiace otvory musia byť ventilované vertikálne
Stupeň krytia, vnútorné súčásti (DIN EN 60529) IP 30
Stupeň krytí, svorky (DIN EN 60529) IP 20
Materiál púzdra polykarbonát
Samozhášavosť UL94V-0
Rýchla montáž na DIN lištu podľa IEC 60715
Uchytenie pomocou skrutiek 2×M4 s montážnou svorkou
Hmotnosť ≤ 230 g
Púzdro X200

Rozměry pouzdra X200

 
Rozměry pouzdra X200

Súbory na stiahnutie

Filtrace
Typ dokumentu

Mohlo by vás zaujímať

Podujatia

Elektrotechnická výstava Volty.cz 2023 - vstup ZDARMA
03.10.2023 - 04.10.2023
2. ročník elektrotechnickej výstavy Volty.cz Na výstavisku Černá louka v Ostrave sa uskutoční 2. ročník úspešnej elektrotechnickej výstavy Volty.cz.Opäť sa môžete tešiť na náš stánok GHV Trading, budete...
XII. Celoštátne stretnutie projektantov
10.10.2023 - 12.10.2023
XII. Celoštátne stretnutie projektantov a konštruktérov elektrotechniky, elektrotechnikov, energetikov, pracovníkov MaR a pracovníkov elektroinštalačných firiem a elektroúdržby Slovenskej republiky Pozývame...

Akčné produkty

Akčná ponuka termokamier HIKMICRO do 15.10.2023
15.09.2023 - 15.10.2023
Získajte slevu 15% na kamery nové rady ECO a MINI Termokamery rady ECO a MINI majú za cieľ nahradit klasické bezkontaktné teplomery. Tak prečo nemít za podobnou cenu priamo termokameru?
Akčná ponuka meracích prístrojov FLUKE do 29.12.2023
01.09.2023 - 29.12.2023
* Skúšačka Fluke 150/VDE za cenu nižšieho modelu Fluke T130/VDE* Multimetre Fluke 116 a Fluke 117, kliešťový multimeter Fluke 325 a skúšačka T6-600 za zvýhodnenú cenu* Tester inštalácií Fluke 1662, Fluke...

Novinky

Štvorkanálové monitory reziduálnych prúdov Bender RCMS410
11.09.2023 - 29.03.2024
Spoločnosť Bender predstavuje štvorkanálový monitor reziduálnych prúdov revolučnej konštrukcie RCMS410: šírka prístroja je iba 18 mm a chýbajúci displej nahrádza vstavaná NFC komunikácia. Monitor RCMS410...
Svolávací akce Fluke - Kabely pro Fluke 17xx
19.06.2023
Vážení zákazníci, společnost Fluke Corporation zjistila bezpečnostní problém týkající se plochých kabelů FLUKE‑17XX, napěťových měřicích kabelů, 3 fáze + N vyrobených od dubna 2021 do listopadu 2021 včetně...

Odborné články

MOTUS C14, ktorý mení pravidlá hry motorových spúšťačov
16.09.2023
Optimálne riešenie riadenia indukčných záťaží je problémom takmer v každej inštalácii, snáď s výnimkou bytových. Môže ísť o rôzne aplikácie - napríklad pohony pásových vedení, ventilátory a ventilačné...
MOTUS, OMUS a séria C14 - minulosť, súčasnosť a budúcnosť elektronických spúšťačov a spínač
01.08.2023
Konštruktéri sa takmer každý deň zaoberajú spínacími prvkami pre odporové a induktívne záťaže. Čelia výzve vybrať správny spínací prvok, ktorý je dimenzovaný na požadovaný výkon spínacieho zariadenia....