isoCHA425 - Sledovač izolačného stavu

Sledovač izolačného stavu pre jednosmerné jednofázové siete

Sledovač izolačného stavu pre neuzemnené nabíjacie stanice podľa štandardu CCS a CHAdeMO. Monitorovanie IT sietí v napäťovom rozsahu DC 50…500 V s meraním podpätia a prepätia. Detekcia jednopólovej poruchy izolácie s dobou reakcie do 1 s, detekcia symetrickej porucy s dobou reakcie do 10 s.

Dostupnosť: Skladom v GHV
Zvoľte variantu (1)
ChatDopyt na produkt
PorovnáníPorovnať
Ing. Jan Šenberger
Ing. Jan Šenberger
Technicko-obchodný špecialista zariadení pre kontrolu elektrickej bezpečnosti BENDER PRIEMYSEL.

Varianty k produktu isoCHA425 - Sledovač izolačného stavu (1)

isoCHA425-D4-4 Sledovač izolačného stavu
Sledovač izolačného stavu
isoCHA425-D4-4
Hlídač izolačního stavu pro nabíjecí stanice dle normy CHAdeMO.
Un = 37,5...500 V
Us = 100...240 V AC, 24...240 V DC
Ran = 5 kOhm...250 kOhm
Ce < 2 mikroF
Rozhraní RS-485, 2 x alarmové relé
OBJ: B71036395
Záruka: 60 m.
Skladom v GHV
skladom 1 ks
Na vyžiadanie
Dopytujte cenu
Porovnání

Voliteľné príslušenstvo k isoCHA425 - Sledovač izolačného stavu

Príslušenstvo - Príchytka pre šraubovú montáž
Príchytka pre šraubovú montáž (XM420/421/460/490)
Montážní příchytka pro XM420
OBJ: B98060008
Záruka: 24 m.
Skladom v GHV
skladom 2 ks
Na vyžiadanie
Dopytujte cenu
Porovnání

Popis produktu

 • Monitorovanie izolačného stavu v neuzemnených DC nabíjacích staniciach podľa japonského štandardu pre nabíjanie CHAdeMO
 • Detekcia jednopólovej poruchy izolácie v rozsahu napätia 50…500 V DC s dobou reakcie do 1 s
 • Detekcia symetrickej poruchy izolácie s dobou reakcie do 10 s
 • Meranie menovitého sieťového napätia (RMS) siete s detekciou prepätia a podpätia
 • Meranie DC napätia siete proti zemi (L+/PE a L-/PE)
 • Automatické prispôsobenie rozptylovej kapacite siete do 2 μF
 • Nastaviteľné oneskorenie po spustení, oneskorenie reakcie a oneskorenie uveľnenia
 • Dve samostatne nastaviteľné hodnoty reakcie v rozsahu 5...250 kΩ (Alarm 1, Alarm 2)
 • Signalizácia alarmov pomocou LED (AL1, AL2), displeja a alarmových relé (K1, K2)
 • Automatický test zariadenia s monitorovaním pripojenia k sledovanej sieti 
 • Nastaviteľný režim relé N/C alebo N/O
 • Zobrazenie meraných hodnôt na multifunkčnom LCD displeji
 • Možnosť aktivovať pamäť poruchy
 • Galvanicky oddelené rozhranie RS485 s podporou protokolov BMS, Modbus RTU, IsoData
 • Ochrana heslom proti neoprávneným zmenám v nastavení

Rozšírené informácie

Prístroj ISOMETER® isoCHA425 je určený na monitorovanie izolačných odporov DC nabíjacích staníc podľa japonského štandardu CHAdeMO v rozsahu menovitého napätia DC 50…500 V. Asymetrická porucha je detekovaná s dobou reakcie do 1 s, symetrická porucha potom do 10 s. Maximálna povolená rozptylová kapacita Ce monitorované siete je 2 μF.

Aplikácie

 • DC nabíjacia stanica pre elektrické vozidlá podľa štandardu CHAdeMO

Funkce

Prístroj merai RMS hodnotu napätia Un monitorované siete, a to ako medzi L+ a L-, tak medzi L+ a zemou a L- a zemou. Na LC displeji je zobrazovaný aktuálny nameraný izolačný odpor. V prípade poruchy izolácie prístroj detekuje percentuálne (R %) rozloženie poruchy medzi pólmi L+ (+100 %) a L- (-100 %), prípadne je detekovaná symetrická porucha (0 %).

Hodnoty reakcie na pokles izolačného odporu z výroby nastavené na Ran1 = 46 kΩ a Ran2 =  23 kΩ. Ak meraná veličina klesne pod hodnotu reakcie, je aktivované oneskorenie ton. Po skončení doby oneskorenia vybrané ALARM relé K1/K2 zopne a príslušné LED AL1/AL2 sea rozsvieti. Typ poruchy (L+, L-, symetrická) možno priradiť na jednotlívé relé, rovnako ako nastaviť pracovný režim relé n.o. alebo n.c. Prístroj taktiež umožňuje aktivovať pamäť poruchy.

Akonáhle izolačný odpor opäť vzrastie nad spínaciu úroveň relé (tj. hodnotu reakcie + hysteréziu), relé sa po uplynutí doby toff (zpoždění uvolnění) prepnú do predvoleného stavu. Pokiaľ však bola pred tým aktivovaná pamäť poruchových stavov, zostávajú ALARM relé v stave ALARM až do tej doby, pokým nie je stlačené tlačidlo RESET alebo pokým nie je odpojené napájacie napätie.


Tlačidlo TEST sa používa na kontrolu funkcie prístroja. Parametre prístroja je možné nastaviť pomocou displeja a funkčných tlačidiel na čelnom paneli alebo taktiež pomocou komunikačného rozhrania RS485. Toto rozhranie podporuje nasledujúce protokoly: 

 • BMS - pre komunikáciu s ostatnými prístrojmi Bender, napríklad s prevodníkom rozhrania COM465IP
 • Modbus RTU - pre vyčítanie meraných hodnôt a diaľkové nastavovanie parametrov prístroja o
 • IsoData - pre trvalé vyčítanie a odosielanie meraných hodnôt

Normy

ISOMETER® isoCHA425 odpovedá požiadavkom:

 • ČSN EN 61557-8
 • STN EN 61557-8
 • DIN EN 61557-8 (VDE 0413-8)
 • IEC 61557-8
 • CHAdeMO Spec V1.0

Rozmery púzdra XM420

Rozměry pouzdra XM420

Technické parametre

Parametry

Aplikácieautomobily a elektromobily
Rozsah pracovných teplôt-40 °C … 70 °C
Riadiace obvodybe Ne
Pomocné obvodybe Ne
Hlavné obvodyano Ano
Monitorovaná sieť 3(N)ACbe Ne
Monitorovaná sieť ACbe Ne
Monitorovaná sieť AC/DCbe Ne
Monitorovaná sieť DCano Ano
Menovité napätie Un DC50 V … 400 V
Tolerancia napätia Un+25%
Rozptylová kapacita siete Ce µF0 F … 2 µF
Hodnota reakcie Ran kΩ5 kΩ … 250 kΩ
Prepojené sieteNIE
Generátor pulzov pre vyhľadávanie poruchy izoláciebe Ne
Montáž na DIN lištuano Ano
Montáž pomocou skrutiekano Ano
Montáž do panelu/na stenuNIE
Webový serverbe Ne
Modbus TCPbe Ne
Modbus RTUano Ano
BCOMbe Ne
BSbe Ne
BMSano Ano
isoDataano Ano
CANbe Ne


Izolácia podľa IEC 60664-1 / IEC 60664-3
Definícia:  
Merací obvod (IC1)
Napájací obvod (IC2)
Výstupný obvod (IC3)
Riadiaci obvod (IC4)
L+, L-
A1, A2
11, 14, 24
E, KE, T/R, A, B
Menovité napätie 400 V
Kategória prepätia III
Menovité impulzné výdržné napätie
IC1/(IC2-4)
IC2/(IC3-4)
IC3/IC4

6 kV
4 kV
4 kV
Menovité napätie izolácie
IC1/(IC2-4)
IC2/(IC3-4)
IC3/IC4
 
400 V
250 V
250 V
Stupeň znečistenia 3
Ochranné oddelenie (zosilnená izoácia) medze
IC1/(IC2-4)
IC2/(IC3-4)
IC3/IC4

kategória prepätia III, 600 V
kategória prepätia III, 300 V
kategória prepätia III, 300 V
Test dielektrika podľa IEC61010-1 2,2 kV
Parametre napájania
Napájacie napätie US AC 100...240 V/DC 24...240 V
Tolerancia US -30...+15 %
Frekvenčný rozsah US 47...63 Hz
Vlastná spotreba ≤ 3 W, ≤ 9 VA
Parametre monitorovanej IT siete
Menovité napätie siete Un DC 50...400 V
Tolerancia Un + 25 %
Merací obvod
Meracie napätie Um ± 12 V
Merací prúd Im při RF, ZF = 0 ≤ 110 μA
Vnútorný odpor Ri, Zi ≥ 115 kΩ
Prípustná hodnota rozpt. kapacity siete Ce ≤ 2 μF
Hodnoty reakcie
Hodnota reakcie Ran1 Ran2…250 kΩ (46 kΩ)*
Hodnota reakcie Ran2 5 kΩ…Ran1 (23 kΩ)*
Relatívna neistota Ran ± 15 %, najmenej ± 2 kΩ
Hysterézia Ran 25 %, najmenej 1 kΩ
Detekce podpětí 10 V…U> (off/10 V)*
Detekcia prepätia U<…500 V (off/500 V)*
Relatiívna neistota U ± 5 %, najmenej ± 5 V
Hysterézia U 5 %, najmenej 5 V
Špecifické časy
Doba odozvy tan pri RF = 0,5 x Ran a Ce = 1 μF podľa IEC 61557-8 ≤ 1 s
Oneskorenie pri spustení t 0…10 s (0 s)*
Oneskorenie reakcie ton 0…99 s (0 s)*
Oneskorenie uvolnenia toff 0…99 s (0 s)*
Zobrazenie, pamäť
Displej LC, multifunkčný, nepodsvetlený
Rozsah zobrazenia meranej hodnoty izolačného odporu  RF 1 kΩ…2 MΩ
Neistota merania ± 15 %, najmenej ± 2 kΩ
Rozsah zobrazenia meranej hodnoty menovitého napätia siete Un 0…500 V RMS
Neistota merania ± 5 %, najmenej ± 5 V
Rozsah zobrazenia meranej hodnoty rozptylovej kapacity siete pri RF > 10 kΩ 0…17 μF
Neistota merania pre RF ≥ 20 kΩ a Ce ≤ 5 μF ± 5 %, najmenej ± 1 μF
Heslo off/0…999 (0, off)*
Pamäť poruchy pre alarmové správy on/(off)*
Rozhranie
Rozhranie/protokol RS-485/BMS, Modbus RTU, isoData
Prenosová rýchlosť 9,6 kbit/s (BMS), nastaviteľná (Modbus RTU), 115,2 kbit/s (isoData)
Dĺžka kábla (9,6 kbit/s) ≤ 1200 m
Doporučený kábel: krútený pár, tienenie na jednej strane pripojené k PE min. J-Y(St)Y 2x0,6
Zakončovací odpor 120 Ω (0,25 W), interný DIP prepínač
Rozsah adries, BMS, Modbus RTU 3…90 (3)*
Spínacie prvky
Spínacie prvky 2 x 1 N/O kontakt, spoločná svorka 11
Pracovný režim N/C alebo N/O (N/C)*
Elektrická odolnosť, počet cyklov 10 000
Spínacie parametre podľa IEC 60947-5-1:
Kategória užitia AC-12 AC-14 DC-12 DC-12 DC-12
Menovité spínacie napätie 230 V 230 V 24 V 110 V 220 V
Menovitý spínací prúd 5 A  2 A  1 A  0,2 A  0,1 A
Minimálna záťaž kontaktu 1 mA pri AC/DC ≥ 10 V
Pripojenie
Typ pripojenia pružinové svorky, prevedenie B7
Menovitý prúd 10 A
Prierez vodičov AWG 24-14
Dĺžka odizolovania vodiča 10 mm
Prierez prepojovacích vodičov:  
   jednoduchý vodič 0,2…2,5 mm²
   splietané lanko bez dutiniek 0,75…2,5 mm²
   splietané lanko s dutinkami s/bez izolácie 0,25…2,5 mm²
   viacžilové lanko s TWIN dutinkou s izoláciou 0,5…1,5 mm²
Sila pre otvorenie svoriek 50 N
Priemer otvoru svorky 2,1 mm
Všeobecné dáta
Pracovný režim trvalá prevádzka
Montáž chladiace otvory musia byť orientované vertikálne
EMC podľa IEC 61326-2-4
Rozsah pracovných teplôt -40…+70 ºC
Stupeň krytia podľa IEC 60529:
  vnútorné komponenty IP30
  svorky IP20
Materiál púzdra polykarbonát
Rýchla montáž na DIN lištu podľa IEC 60715
Uchytenie pomocou skrutiek 2 x M4 s montážnou svorkou
Hmotnosť ≤ 150 g

( )* = Tovární nastavení

Súbory na stiahnutie

Filtrace
Typ dokumentu

Súvisiace produkty

isoCHA425HV+AGH420-1 - Strážič izolačného stavu
Varianty: 2
isoCHA425HV+AGH420-1

Sledovač izolačného stavu pre jednosmerné IT siete do 0…1000 V vhodný pre DC nabíjacie stanice podľa štandardov CCS a CHAdeMO. Pripojenie na monitorovanú sieť cez väzobný člen AGH420-1. Detekcia jednopólovej aj symetrickej poruchy izolácie, vyhodnotenie podpätia aj prepätia. Komunikácia po rozhraní RS485 protokolom Modbus RTU. 

583 EUR
699,60 EUR s DPH
Porovnání
Skladom v GHVDetail produktu
CC613 - Regulátor nabíjania
Varianty: 4
CC613

Regulátor nabíjania pre verejné a domáce nabíjacie stanice z AC a 3NAC sietí do 80 A s možnosťou komunikácie 4G, ethernet a USB a s autorizáciou pomocou RFID kariet. Protokoly OCPP 1.5 a 1.6, eternet Modbs RTU, Modbus TCP a PLC.

Porovnání
Na požiadanieDetail produktu
IR155-3204 - Monitor izolačného stavu pre špeciálne aplikácie
Varianty: 4
IR155-3203/3204

Monitoruje izolačný odpor v kombinovaných IT sieťach do 1000 V.
Vysoká otrasuvzdronosť a pracovný
rozsah teplôt −40...105 °C.

Porovnání
Na požiadanieDetail produktu
RCMB121 - Monitor reziduálnych prúdov
RCMB121

Monitor AC/DC reziduálnych prúdov pre kompaktné nabíjacie stanice elektromobilov vrátane riadiacich jednotiek integrovaných v nabíjacích kábloch (IC-CPD).

48 EUR
57,60 EUR s DPH
Porovnání
Na požiadanieDetail produktu
RCMB420-EC - Monitor reziduálnych prúdov
Varianty: 4
RCMB42xEC
Citlivý monitor reziduálnych AC/DC prúdov pre monitorovanie reziduálnych prúdov v striedavých sieťach nabíjacích staníc elektromobilov, v ktorých sa môžu objaviť stále jednosmerné aj striedavé reziduálne prúdy s väčšou než nulovou hodnotou.
Porovnání
Na požiadanieDetail produktu

Mohlo by vás zaujímať

Podujatia

Elektrotechnická výstava Volty.cz 2023 - vstup ZDARMA
03.10.2023 - 04.10.2023
2. ročník elektrotechnickej výstavy Volty.cz Na výstavisku Černá louka v Ostrave sa uskutoční 2. ročník úspešnej elektrotechnickej výstavy Volty.cz.Opäť sa môžete tešiť na náš stánok GHV Trading, budete...
XII. Celoštátne stretnutie projektantov
10.10.2023 - 12.10.2023
XII. Celoštátne stretnutie projektantov a konštruktérov elektrotechniky, elektrotechnikov, energetikov, pracovníkov MaR a pracovníkov elektroinštalačných firiem a elektroúdržby Slovenskej republiky Pozývame...

Akčné produkty

Akčná ponuka termokamier HIKMICRO do 15.10.2023
15.09.2023 - 15.10.2023
Získajte slevu 15% na kamery nové rady ECO a MINI Termokamery rady ECO a MINI majú za cieľ nahradit klasické bezkontaktné teplomery. Tak prečo nemít za podobnou cenu priamo termokameru?
Akčná ponuka meracích prístrojov FLUKE do 29.12.2023
01.09.2023 - 29.12.2023
* Skúšačka Fluke 150/VDE za cenu nižšieho modelu Fluke T130/VDE* Multimetre Fluke 116 a Fluke 117, kliešťový multimeter Fluke 325 a skúšačka T6-600 za zvýhodnenú cenu* Tester inštalácií Fluke 1662, Fluke...

Novinky

Štvorkanálové monitory reziduálnych prúdov Bender RCMS410
11.09.2023 - 29.03.2024
Spoločnosť Bender predstavuje štvorkanálový monitor reziduálnych prúdov revolučnej konštrukcie RCMS410: šírka prístroja je iba 18 mm a chýbajúci displej nahrádza vstavaná NFC komunikácia. Monitor RCMS410...
Svolávací akce Fluke - Kabely pro Fluke 17xx
19.06.2023
Vážení zákazníci, společnost Fluke Corporation zjistila bezpečnostní problém týkající se plochých kabelů FLUKE‑17XX, napěťových měřicích kabelů, 3 fáze + N vyrobených od dubna 2021 do listopadu 2021 včetně...

Odborné články

MOTUS C14, ktorý mení pravidlá hry motorových spúšťačov
16.09.2023
Optimálne riešenie riadenia indukčných záťaží je problémom takmer v každej inštalácii, snáď s výnimkou bytových. Môže ísť o rôzne aplikácie - napríklad pohony pásových vedení, ventilátory a ventilačné...
MOTUS, OMUS a séria C14 - minulosť, súčasnosť a budúcnosť elektronických spúšťačov a spínač
01.08.2023
Konštruktéri sa takmer každý deň zaoberajú spínacími prvkami pre odporové a induktívne záťaže. Čelia výzve vybrať správny spínací prvok, ktorý je dimenzovaný na požadovaný výkon spínacieho zariadenia....