RW 96/ RP 96

Hlásiče medzných hodnôt s elektromagnetickým alebo magnetoelektrickým meracím ústrojenstvom, stupnica 90°.
Dostupnosť: Na požiadanie
ChatDopyt na produkt
PorovnáníPorovnať
Radek Odložilík
Radek Odložilík
Technicko-obchodný špecialista meracej techniky a prevodníkov pre rozvádzače WEIGEL, ISKRA a prípojnicových systémov Wöhner.

Popis produktu

Hlásiče medzných hodnôt s elektromagnetickým alebo magnetoelektrickým meracím ústrojenstvom, stupnica 90°.


Rozšírené informácie

Použitie

Hlásiče medzných hodnôt RW/RP 96 v plechovom púzdre, s jedným alebo dvoma kontaktmi medzných hodnôt, sa používajú pre meranie a stráženie prúdov alebo napätí; pri zapojení s meracími prevodníkmi môžu strážiť aj frekvenciu, výkon, účinník alebo ďalšie fyzikálne veličiny. Prístroje obsahujú jeden alebo dva reléové výstupy s prepínacími kontaktmi minima a/alebo maxima. K dispozícii je päť následujúcich prevedení:

Min s kontaktom minima
Max s kontaktom maxima
Min/Min s kontaktom minima a výstražným kontaktom minima
Min/Max s kontaktom minima a kontaktom maxima
Max/Max s kontaktom maxima a výstražným kontaktom maxima

Štandardný pracovný režim výstupných relé (budenie) je režim s kľúdovým prúdem; kontakty relé sa rozpoja pri vychýlení ukazovateľa meracieho ústrojenstva nad alebo pod danú medznú hodnotu alebo pri výpadku prevádzkového napätia. Ako zvláštne prevedenie je možné požadovať prístroje s relé v režime s pracovným prúdom. Ovládacie prvky pre nastavenie medzných hodnôt a stavítko nulovej polohy ukazovateľa sú umiestnené vpredu.

meracie ústrojenstvo

RW 96 Elektromagnetické meracie ústrojenstvo s plášťovým jadrom, tlmením silikónovým olejom a hrotovým uložením - systém s pružne uloženými ložiskovými kameňmi. RP 96 Magnetoelektrické meracie ústrojenstvo s vnútorným magnetom a hrotovým uložením - systém s pružne uloženými ložiskovými kameňmi. Interné komparátory snímajú opticky vzájomnú polohu meracieho ukazovateľa s pozíciami nastavených medzných hodnôt a ovládajú bezpotenciálové reléové výstupy.

Elektrické vlastnosti

Meraná veličina RW 96 striedavé napätie alebo prúd RP 96 jednosmerné napätie alebo prúd
Hranica preťažiteľnosti
- trvalo
- po dobu 5 s
(podľa DIN EN 60 051)
1,2-násobok men. napätia/prúdu
2-násobok men. napätia
10-násobok men. prúdu
Bezpečnostná trieda I
Stupeň krytia IP 40 púzdro IP 00 svorky bez ochrany
Izolačná skupina A, podľa VDE 0110
Menovité izolačné napätie 660 V
Skúšobné napätie 2 kV pri frekvencii 50 Hz, po dobu 1 min (podľa DIN 57 410) merací prúd. obvod proti púzdru merací prúd. obvod proti relé a relé proti púzdru

Meracie rozsahy

striedavý prúd1)RW 96striedavé napätie RW 96
40 mA 40 V
60 mA 60 V
100 mA 100 V
150 mA 150 V
250 mA 250 V
400 mA 400 V
600 mA 500 V
1 A 600 V
1,5 A  
2,5 A
4 A
5 A
6 A
10 A
15 A
pre pripojenie meniča1)2)
N/1 A*) sek. 100 V
N/5 A*) sek. 110 V
Uveďte prosím menovitý prevod transformátora
1
) koncová hodnota mer. rozsahu = 2-nás. men. hodnoty (predĺžená stupnica)
2
)koncová hodnota mer. rozsahu = 1,2-nás. men. hodnoty (predĺžená stupnica)
Vlastná spotreba RW 96
Voltmetre cca 1,5...3 VA
Ampérmetre cca 0,5...1 VA

Kontakty medzných hodnôt

Spínacie charakteristiky (princip s kľudovým prúdom)
RW/P 96 Min
1 reléový kontakt zopnutý
0 reléový kontakt rozpojený

Jeden ukazateľ požadovanej hodnoty s kontaktom Min:
Reléový kontakt je zopnutý, keď je merací ukazovateľ nad ukazateľom požadovanej hodnoty.
Rozsah nastavenia: 0...93 % dĺžky stupnice
RW/P 96 Max
1 reléový kontakt zopnutý
0 reléový kontakt rozpojený

Jeden ukazateľ požadovanej hodnoty s kontaktom Max:
Reléový kontakt je zopnutý, keď je merací ukazovateľ pod ukazateľom požadovanej hodnoty.
Rozsah nastavenia: 7...100 % dĺžky stupnice
RW/P 96 Min/Min
1 reléový kontakt zopnutý
0 reléový kontakt rozpojený

Dva ukazatele požadovanej hodnoty s dvoma kontaktmi Min:
Reléový kontakt je zopnutý, keď je merací ukazovateľ nad ukazateľom požadovanej hodnoty.
Rozsah nastavení:
Min II0...89 % dĺžky stupnice
Min I4...93 % dĺžky stupnice
Vzdialenosť 4 % dĺžky stupnice
RW/P 96 Min/Max
1 reléový kontakt zopnutý
0 reléový kontakt rozpojený

Dva ukazatele požadovanej hodnoty s jedným kontaktom Min a jedným kontaktom Max:
Reléový kontakt je zopnutý, keď je merací ukazovateľ nad, popr. pod ukazateľom požadovanej hodnoty.
Rozsah nastavenia:
Min 7...91 % dĺžky stupnice
Max 9...93 % dĺžlky stupnice
Vzdialenosť 2 % dĺžlky stupnice
RW/P Max/Max
1 reléový kontakt zopnutý
0 reléový kontakt rozpojený

Dva ukazatele požadovanej hodnoty s dvoma kontaktmi Max:
Reléový kontakt je zopnutý, keď je merací ukazovateľ pod ukazateľom požadovanej hodnoty
Rozsah nastavenia:
Max I 7...96 % dĺžky stupnice
Max II 11...100 % dĺžky stupnice
Vzdialenosť 4 % dĺžky stupnice
Presnosť
Nastavenie hodnoty ± 1 % dĺžky stupnice
Reprodukovateľnosť < 0,2 % dĺžky stupnice
Spínacia diferencia < 1 % dĺžky stupnice
Výstupy
Medzný kontakt obsahuje jeden striedač; maximálna spínacia schopnosť ohmickej záťaže:
Spínacie napätie 230 V~
Spínací prúd 4 A
Spínací výkon 920VA
Životnosť pri men. záťaži 2× 106 zopnutí
Mechanická životnosť 107 zopnutí
Jednosmerný prúd
RP 96
Vnútorný odpor *) /
úbytok napätia cca
Jednosmerné napätie
RP 96
Vnútorný odpor *)
100 µA 5000 Ω 100 mV 1000 Ω/V
150 µA 3600 Ω 150 mV 1000 Ω/V
250 µA 2200 Ω 250 mV 1000 Ω/V
400 µA 1300 Ω 400 mV 1000 Ω/V
600 µA 260 Ω 600 mV 1000 Ω/V
1 mA 60 mV 1 V 1000 Ω/V
1,5 mA 60 mV 1,5 V 1000 Ω/V
2,5 mA 60 mV 2,5 V 1000 Ω/V
4 mA 60 mV 4 V 1000 Ω/V
5 mA 60 mV 6 V 1000 Ω/V
6 mA 60 mV 10 V 1000 Ω/V
10 mA 60 mV 15 V 1000 Ω/V
15 mA 60 mV 25 V 1000 Ω/V
20 mA 60 mV 40 V 1000 Ω/V
25 mA 60 mV 60 V 1000 Ω/V
40 mA 60 mV 100 V 1000 Ω/V
60 mA 60 mV 150 V 1000 Ω/V
100 mA 60 mV 250 V 1000 Ω/V
150 mA 60 mV 400 V 1000 Ω/V
250 mA 60 mV 500 V 1000 Ω/V
400 mA 60 mV 600 V 1000 Ω/V
600 mA 60 mV  
1 A*) 60 mV  
taktiež prevedenie s usmerňovačom pre meranie sínusových striedavých napätí (RG 96)
pri zapojení s externým bočníkom RP 96
60 mV vnútorný odpor *) 1000 Ω/V
150 mV odpor prívodných vodičov 0,050 Ω je zahrnutý v kalibrácii prístroja (vodiče dĺžky 1m, prierezu 2× 0,75 mm2)
pri zapojení s prevodníkom (live zero) RP 96
0/4...20 mA elektricky potlačená nula - nastaviteľná
úbytok napätia cca 900 mV
*) hodnoty vnútorných odporov sú nastavené s toleranciou ± 20 %

Indikácia

Ukazovateľ rovný, zakončený nožom
Výchylka ukazovateľa 0...90°
Priebeh stupnice RW 96 približne lineárny, začína od 1/5 men. hodnoty meracieho rozsahu
Priebeh stupnice RP 96 lineárny
Delenie stupnice hrubé a jemné
Dĺžka stupnice 78 mm
Predĺžená stupnica RW 96
- ampérmetre
- voltmetre s meničom

2-nás. men. prúdu
1,2-nás. men. napätia

Presnosť pri menovitých podmienkach

Trieda presnosti 1,5 podľa DIN EN 60 051
Menovité podmienky
Teplota okolia 23 °C ± 1 K
Prevádzková poloha menovitá ± 1°
Vstupná veličina menovitá hodnota meracieho rozsahu
Frekvencia RW 96 50 Hz
Vstupný signál RW 96 sínusový, činiteľ harmonického skreslenia < 5 %
Ostatné podľa DIN EN 60 051
Ovplyvňujúce veličiny
Teplota okolia 0 °C...+23 °C...+40 °C
Prevádzková poloha menovitá ± 5°
Frekvencia RW 96 15...100 Hz (napätie) 15...400 Hz (prúd)
Intenzita cudzích magnetických polí 0,5 mT

Medzné hodnoty ovplyvňujúcich veličín

Klimatické vlastnosti klimatická trieda 2, podľa VDE/VDI 3540
Rozsah pracovných teplôt 0...+40 °C
Rozsah skladovacích teplôt -25...+65 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu ≤ 75 % roč. priemer, bez orosenia
Rázová odolnosť 15 g, 11 ms
Vibračná odolnosť 2,5 g, 5...55 Hz

Schémy pripojenia

striedavé napätie
striedavý prúd
jednosmerné napätie/jednosmerný prúd
Obsadenie svoriek (kontakty medzných hodnôt a pomocné napájanie)

Rozmerový náčrtok

Rozmery v mm

Technické parametre

Konštrukčné prevedenie púzdra štvorcové púzdro pre zabudovanie do ovládacích panelov rozvádzačov a strojov s možnosťou radového usporiadania
Materiál púzdra oceľový plech
Čelné sklo tabuľové sklo
Farba čelného rámčeka čierna (odtieň RAL 9005)
Prevádzková poloha zvislá ± 5°
Spôsob upevnenia skrutkové svorky
Montáž do radu vedľa seba (aj bez medzier)
Hrúbka panela 1...15 mm
Pripojovacie svorky
Voltmetre a ampérmetre šesťhrany s vnútorným závitom, skrutkou M5 a strmeňom C10
Kontakty relé a pomocné napájanie svorkovnice so skrutkami (≤ 2,5 mm2)
Rozmery
Čelný rámček 96×96 mm
Púzdro 90×90 mm
Konštrukčná hĺbka 78 mm
Výrez v paneli 92+0,8 mm
Hmotnosť cca 0,5 kg

Súbory na stiahnutie

Katalógový list
Katalógový list
Zobrazit ikonaDownload ikona

Mohlo by vás zaujímať

Podujatia

Elektrotechnická výstava Volty.cz 2023 - vstup ZDARMA
03.10.2023 - 04.10.2023
2. ročník elektrotechnickej výstavy Volty.cz Na výstavisku Černá louka v Ostrave sa uskutoční 2. ročník úspešnej elektrotechnickej výstavy Volty.cz.Opäť sa môžete tešiť na náš stánok GHV Trading, budete...
XII. Celoštátne stretnutie projektantov
10.10.2023 - 12.10.2023
XII. Celoštátne stretnutie projektantov a konštruktérov elektrotechniky, elektrotechnikov, energetikov, pracovníkov MaR a pracovníkov elektroinštalačných firiem a elektroúdržby Slovenskej republiky Pozývame...

Akčné produkty

Akčná ponuka termokamier HIKMICRO do 15.10.2023
15.09.2023 - 15.10.2023
Získajte slevu 15% na kamery nové rady ECO a MINI Termokamery rady ECO a MINI majú za cieľ nahradit klasické bezkontaktné teplomery. Tak prečo nemít za podobnou cenu priamo termokameru?
Akčná ponuka meracích prístrojov FLUKE do 29.12.2023
01.09.2023 - 29.12.2023
* Skúšačka Fluke 150/VDE za cenu nižšieho modelu Fluke T130/VDE* Multimetre Fluke 116 a Fluke 117, kliešťový multimeter Fluke 325 a skúšačka T6-600 za zvýhodnenú cenu* Tester inštalácií Fluke 1662, Fluke...

Novinky

Štvorkanálové monitory reziduálnych prúdov Bender RCMS410
11.09.2023 - 29.03.2024
Spoločnosť Bender predstavuje štvorkanálový monitor reziduálnych prúdov revolučnej konštrukcie RCMS410: šírka prístroja je iba 18 mm a chýbajúci displej nahrádza vstavaná NFC komunikácia. Monitor RCMS410...
Svolávací akce Fluke - Kabely pro Fluke 17xx
19.06.2023
Vážení zákazníci, společnost Fluke Corporation zjistila bezpečnostní problém týkající se plochých kabelů FLUKE‑17XX, napěťových měřicích kabelů, 3 fáze + N vyrobených od dubna 2021 do listopadu 2021 včetně...

Odborné články

MOTUS C14, ktorý mení pravidlá hry motorových spúšťačov
16.09.2023
Optimálne riešenie riadenia indukčných záťaží je problémom takmer v každej inštalácii, snáď s výnimkou bytových. Môže ísť o rôzne aplikácie - napríklad pohony pásových vedení, ventilátory a ventilačné...
MOTUS, OMUS a séria C14 - minulosť, súčasnosť a budúcnosť elektronických spúšťačov a spínač
01.08.2023
Konštruktéri sa takmer každý deň zaoberajú spínacími prvkami pre odporové a induktívne záťaže. Čelia výzve vybrať správny spínací prvok, ktorý je dimenzovaný na požadovaný výkon spínacieho zariadenia....