VMD423H - Napäťový monitor

Monitor podpätia a prepätia v trojfázových striedavých sieťach od 70 do 500 V

Trojfázové napäťové a frekvenčné monitorovacie relé pre solárne, vodné a veterné elektrárne v súlade s požiadavkami energetiky PPDS pre 1. a 2. stupeň ochrán. Nevyžaduje pomocné napájacie napätie.
Cena 513 EUR
615,60 EUR s DPH
Dostupnosť: Na ceste
Zvoľte variantu (2)
ChatDopyt na produkt
PorovnáníPorovnať
Ing. Jan Šenberger
Ing. Jan Šenberger
Technicko-obchodný špecialista zariadení pre kontrolu elektrickej bezpečnosti BENDER PRIEMYSEL.

Varianty k produktu VMD423H - Napäťový monitor (2)

VMD423H-D-3 Trojfázový monitor napätia 3(N)AC
Trojfázový monitor napätia 3(N)AC
VMD423H-D-3
Un 3(N)AC 70...500V/288V, 40...65Hz
Us = Un
Doba reakce < 80 ms
OBJ: B93010022
Záruka: 60 m.
Nie je skladom
na ceste 10 ks
513 EUR/ks
615,60 EUR s DPH
Porovnání
+-
Košík
VMD423H-D-3 Trojfázový monitor napätia 3(N)AC
Trojfázový monitor napätia 3(N)AC
VMD423H-D-3
Un 3(N)AC 70...500V/288V, 40...65Hz
Us = Un
Doba reakce < 80 ms
verze B7... s pružinovými svorkami
OBJ: B73010022
Záruka: 60 m.
Nie je skladom
Preveríme pre Vás
513 EUR/ks
615,60 EUR s DPH
Porovnání
+-
Košík

Voliteľné príslušenstvo k VMD423H - Napäťový monitor

Príslušenstvo - Príchytka pre šraubovú montáž
Príchytka pre šraubovú montáž (XM420/421/460/490)
Montážní příchytka pro XM420
OBJ: B98060008
Záruka: 24 m.
Skladom v GHV
skladom 2 ks
Na vyžiadanie
Dopytujte cenu
Porovnání
GHV - velké G
Nastavenie a overenie prístrojov BENDER
Nastaveni - VMD423H-D-3
OBJ: S93010022
Záruka: 24 m.
Skladom v GHV
skladom >900 ks
Na vyžiadanie
Dopytujte cenu
Porovnání

Popis produktu

 • Bez nutnosti pomocného napájacieho napätia
 • Integrovaný záložný zdroj
 • Monitorovacie relé splňuje požiadavky PPDS PPDS - Pravidla provozování distribučních soustav pro ochrany 1. a 2. stupně
 • Továrne prednastavneia parametrov podľa normy DIN VDE 0126-1-1
 • Možnosť voľby monitorovania napätia: > U, < U alebo < U / > U
 • Možnosť voľby monitorovania frekvencie: > f, < f alebo < f / > f
 • Monitorovanie asymetrie, výpadku a sled fáz
 • Nastaviteľné hodnoty: oneskorenie pri spustení, oneskorenie reakcie a uvoľnenia v rozsahu 0,0...300 s
 • Nastaviteľná hodnota hysterézie spínania
 • Meranie skutočnej efektívnej hodnoty TRMS (AC)
 • Funkcia nastavenia parametrov, automatické priradenie základných parametrov
 • LED indikácia POWER ON a ALARM (AL1/AL2)
 • Trvalé automonitorovanie funkcie
 • Interné tlačítko TEST/RESET
 • Dve oddelené ALARM relé (priradenie ALARMu výberom pomocou menu)
 • Nastaviteľný režim N/O alebo N/C a pamäť poruchy
 • Možnosť ochrany nastavení prístroja pomocou hesla
 • Možnosť zaplombovania krytu
 • Digitálna indikácia meranej hodnoty na LC displeji
 • Zobrazenie frekvencie monitorovanej siete
 • Puzdro 2 modulárne (šírka 36 mm)
 • Pripojenie vodičov pomocou šroubových alebo pružinových svoriek

Rozšírené informácie

Trojfázové monitorovacie relé VMD423H je určené pre monitorovanie napätia a frekvencie podľa normy DIN VDE 0126-1-1 v sietiach s výkonom > 30 kW. Aplikácie použitia kombinované tepelné a energetické systémy, solárne, vodné a veterné elektrárne. Obe relé nepretržite monitorujú podpätie, prepätie, nadfrekvenciu a podfrekvenciu v 3(N)AC rozvodných sietiach. V prípade prekročenia medzných hodnôt podľa normy DIN VDE 0126-1-1 zopnú výstupné relé v čase menšom ako 80 ms. Prepätie U2 je vyhodnotené ako priemerná hodnota z nameraných hodnôt 10 minutového intervalu. Relé meria skutočnú efektívnu hodnotu napätia TRMS. Monitoruje tiež asymetriu, výpadok a sled fáz. Medzné hodnoty pre monitorovanie sú prednastavené podľa normy DIN VDE 0126-1-1 a chránené heslom. Zmena nastavenia je umožnená iba po zadaní platného hesla. Okamžité hodnoty sú nepretržite zobrazované na LC displeji. Nameraná hodnota, ktorá spôsobí spustenie alarmu je uložená do pamäte. Pre obe relé je možné nastaviť oneskorenie pri spustení, oneskernie reakcie a oneskorenie uvoľnenia. Tieto nastavenia prispôsobujú relé podmienkam danej siete a umožňujú sa vyhnúť rôznym prechodovým javom. Zariadenie nevyžaduje pomocné napájacie napätie, je napájané z monitorovaného systému a využíva rovnako interný záložný zdroj.

Aplikácie

 • Monitorovanie a riadenie automaticky prepínaných paralelných systémov pre dodávanie elektrickej energie do rozvodných sietí NN
 • Aplikácie podľa noriem DIN VDE 0126-1-1 (VDE 0126-1-1): 2006-02
 • Univerzálne použitie pre monitorovanie vo fotovoltaických aplikáciách, veterných a vodných elektrárňach a kombinovaných tepelných energetických systémoch s výkonom > 30 kW

Funkcia

Po pripojení napájacieho napätia je aktivované oneskorenie pri spustení t. Prípadné zmeny nameranej hodnoty v tomto časovom intervale nemajú vplyv na spustenie ALARMov a spínacích kontaktov. Zariadenie je vybavené niekoľkými samostatnými meracími kanálmi (prepätie, podpäti, nadfrekvencia a podfrekvencia). Ak nameraná hodnota prekročí hodnotu reakcie alebo klesne pod nastavenú hodnotu reakcie, je aktivované oneskorenie reakcie ton1/2. Akonáhle uplynie toto oneskorenie, zopnú relé ALARM a výstražné LED diódy ALARM sa rozsvietia. Akonáhle nameraná hodnota klesne pod odpínaciu úroveň relé (tj. hodnotu reakcie + hysterézie), je aktivované oneskorenie oveľnenia toff. Po skončení tohto oneskorenia toff prepnú ALARM relé späť do východzeho stavu. V prípade, že je aktivovaná pamäť poruchových stavov, zostane ALARM relé v stave ALARM, dokým nie je tento stav zmenený tlačítkom RESET. Vďaka internému záložnému zdroju prístroj zaisťuje príslušné funkčné oneskorenia aj v prípade kompletnej poruchy monitorovaného systému.

Rozmery púzdra XM421

Rozměry pozdra XM421

Technické parametre

Izolácia podľa IEC 60664-1 / IEC 60664-3
Menovité izolačné napätie AC 500 V
Menovité pulzné skúšobné napätie 4 kV
Ochranné oddelenia (zvýšená izolácia) medzi (A1, A2)-(N, L1, L2, L3)-(11, 12, 14)-(21, 22, 24)
Test dielektrika podľa IEC61010-1
(N, L1, L2, L3) - (A1, A2),(11, 12, 14) 3 320 V
(N, L1, L2, L3) - (21, 22, 24) 2 210 V
(A1, A2) - (11, 12, 14) - (21, 22, 24) 2 210 V
Parametre napájania
Napájacie napätie US viď. údaje pre objednávku
Vlastná spotreba ≤ 3,5 VA
Merací obvod
Merací rozsah (TRMS) AC 0...288 V (L-N)
AC 0...500 V (L-L)
Menovitý kmitočet fn 15...460 Hz
Hodnoty reakcie
Typ trojfázovej siete 3(N)AC/3AC (od výrobcu nastavené 3AC)
Podpätie < U (ALARM 2)
(meracia metóda: 3ph/3n)
AC 70...500 V / 70...288 V
(od výrobcu nastavené 184 V)
Prepätie > U1 (ALARM 1)
(meracia metóda: 3ph/3n)
AC 70...500 V / 70...288 V
(od výrobcu nastavené 264 V)
Prepätie > U2 (ALARM 1)
(meracia metóda: 3ph/3n)
AC 70...500 V / 70...288 V
(od výrobcu nastavené 253 V)
Presnosť U ±1,5 % / ±2 digity (50/60 Hz)
Hysterézia U 1...40 % (od výrobcu nastavené 5 %)
Asymetria 5...30 % (od výrobcu nastavené 30 %)
Chyba fázy podľa nastavenia asymetrie
Sled fáz v alebo proti smeru hodinových ručičiek
(nastavenie od výrobcu: v smere, on)
Podfrekvencia < f 45...65 Hz (od výrobcu nastavené 47,5 %)
Nadfrekvencia > f 45...65 Hz (od výrobcu nastavené 50,2 %)
Rozlíšenie nastavenia f 0,1 Hz
Hysterézia f 0,1...2 Hz (od výrobcu nastavené 0,1 Hz)
Presnosť f ±0,1 % / ±1 digit
Špecifické časy
Oneskorenie pri spustení t 0...300 s (od výrobcu nastavené 30 s)
Oneskorenie reakce ton1/2 0...300 s (od výrobcu nastavené 0,1 s)
Oneskorenie uvoľnenia toff 0...300 s (od výrobcu nastavené 30 s)
Rozlíšenie nastavenia t, ton1/2, toff 0,1 s (0...10 s)
1,0 s (10...99 s)
10 s (100...300 s)
Doba reakcie kontaktu tae pre napätie ≤ 80 ms
Doba reakcie kontaktu tae pro frekvenciu ≤ 80 ms
Doba vybavenia tan = tae + ton1/2
Doba zotavenia tb ≤ 300 ms
Doba činnosti int. záložného zdroja ≥ 2,5 s
Doba dobíjania int. záložného zdroja ≤ 60 s
Zobrazenie, pamäť
Zobrazenie multifukčný LC displej, nepodsvietený
Rozsah zobrazenIa U AC 0...500 V
Zobrazenie kmitočtu f 25...100 Hz
Pamäť nameraných hodnôt 1 nameraná hodnota
Heslo Off / 0...999 (od výrobcu nastavené Off)
Pamäť chýb, ALARM relé On / Off / Con (od výrobcu nastavené On)
Spínacie obvody
Spínacie prvky dve relé (K1,K2) s 1 prepínacím kontaktom
Princíp N/C alebo N/O (od výrobcu nastavené N/C)
K2: < U / > U1 / > U2 / < f / > f / ASY / PHS / CHYBA
(od výrobcu nastavené:
< U / > U1 / < f / > f / ASY)
K1: < U / > U1 / > U2 / < f / > f / ASY / PHS / CHYBA
(od výrobcu nastavené:
< U / > U1 / > U2 / < f / > f / ASY / PHS / CHYBA)
Minimálna záťaž kontaktu 1 mA pri AC/DC > 10 V
Všeobecné dáta
Typ pripojenia viď. údaje pre objednávku
Pracovná teplota okolia -25...55 °C
Pracovný režim trvalá prevádzka
Montáž v akejkoľvek pozícii
Stupeň krytia, vnútorné súčasti (DIN EN 60529) IP 30
Stupeň krytia, svorky (DIN EN 60529) IP 20
Materiál púzdra polykarbonát
Samozhášateľnosť UL94V-0
Rýchla montáž na DIN lištu podľa IEC 60715
Uchytenie pomocou skrutiek 2 × M4 s montážnou svorkou
Hmotnosť ≤ 240 g
Púzdro XM421

Súbory na stiahnutie

Katalógový list
Katalógový list
Zobrazit ikonaDownload ikona
Výkresy
Výkresy
DWG - VMD423H
(DWG, 79 kB)
Zobrazit ikonaDownload ikona
Výkresy
Výkresy
EPLAN - XM420
(ZIP, 1.5 MB)
Zobrazit ikonaDownload ikona
Výkresy
Výkresy
Zobrazit ikonaDownload ikona

Mohlo by vás zaujímať

Podujatia

Elektrotechnická výstava Volty.cz 2023 - vstup ZDARMA
03.10.2023 - 04.10.2023
2. ročník elektrotechnickej výstavy Volty.cz Na výstavisku Černá louka v Ostrave sa uskutoční 2. ročník úspešnej elektrotechnickej výstavy Volty.cz.Opäť sa môžete tešiť na náš stánok GHV Trading, budete...
XII. Celoštátne stretnutie projektantov
10.10.2023 - 12.10.2023
XII. Celoštátne stretnutie projektantov a konštruktérov elektrotechniky, elektrotechnikov, energetikov, pracovníkov MaR a pracovníkov elektroinštalačných firiem a elektroúdržby Slovenskej republiky Pozývame...

Akčné produkty

Akčná ponuka termokamier HIKMICRO do 15.10.2023
15.09.2023 - 15.10.2023
Získajte slevu 15% na kamery nové rady ECO a MINI Termokamery rady ECO a MINI majú za cieľ nahradit klasické bezkontaktné teplomery. Tak prečo nemít za podobnou cenu priamo termokameru?
Akčná ponuka meracích prístrojov FLUKE do 29.12.2023
01.09.2023 - 29.12.2023
* Skúšačka Fluke 150/VDE za cenu nižšieho modelu Fluke T130/VDE* Multimetre Fluke 116 a Fluke 117, kliešťový multimeter Fluke 325 a skúšačka T6-600 za zvýhodnenú cenu* Tester inštalácií Fluke 1662, Fluke...

Novinky

Štvorkanálové monitory reziduálnych prúdov Bender RCMS410
11.09.2023 - 29.03.2024
Spoločnosť Bender predstavuje štvorkanálový monitor reziduálnych prúdov revolučnej konštrukcie RCMS410: šírka prístroja je iba 18 mm a chýbajúci displej nahrádza vstavaná NFC komunikácia. Monitor RCMS410...
Svolávací akce Fluke - Kabely pro Fluke 17xx
19.06.2023
Vážení zákazníci, společnost Fluke Corporation zjistila bezpečnostní problém týkající se plochých kabelů FLUKE‑17XX, napěťových měřicích kabelů, 3 fáze + N vyrobených od dubna 2021 do listopadu 2021 včetně...

Odborné články

MOTUS C14, ktorý mení pravidlá hry motorových spúšťačov
16.09.2023
Optimálne riešenie riadenia indukčných záťaží je problémom takmer v každej inštalácii, snáď s výnimkou bytových. Môže ísť o rôzne aplikácie - napríklad pohony pásových vedení, ventilátory a ventilačné...
MOTUS, OMUS a séria C14 - minulosť, súčasnosť a budúcnosť elektronických spúšťačov a spínač
01.08.2023
Konštruktéri sa takmer každý deň zaoberajú spínacími prvkami pre odporové a induktívne záťaže. Čelia výzve vybrať správny spínací prvok, ktorý je dimenzovaný na požadovaný výkon spínacieho zariadenia....