Vyššia spoľahlivosť výroby vďaka automatickému systému lokalizácie porúch v izolovaných napájacích sústavách

Datum: 27.07.2023

Spoločnosť Bender, renomovaný výrobca prístrojov pre elektrickú bezpečnosť v napájacích sústavách, ponúka celú škálu riešení, a to základné, cenovo dostupné prístroje pre riadiace a pomocné obvody, ako aj ucelené systémy na výkonové napájanie pohonov s frekvenčnými meničmi a jednosmernými medziobvodmi.

Hlavnou výhodou implementácie uvedených riešení do izolovaných napájacích sústav je možnosť prediktívnej údržby. Pokiaľ dochádza k zhoršeniu izolačného stavu v sieti, sú pracovníci údržby na túto skutočnosť vopred upozornení a môžu tak naplánovať opravy, napr. počas plánovanej odstávky výroby. Riziko neočakávaného prerušenia prevádzky sa tak výrazne znižuje, rovnako ako čas a náklady na odstraňovanie porúch.

Článok
Článok
Zobrazit ikonaDownload ikona

Spoločnosť Bender, renomovaný výrobca prístrojov pre elektrickú bezpečnosť v napájacích sústavách, ponúka celú škálu riešení, a to základné, cenovo dostupné prístroje pre riadiace a pomocné obvody, ako aj ucelené systémy na výkonové napájanie pohonov s frekvenčnými meničmi a jednosmernými medziobvodmi. Hlavnou výhodou implementácie uvedených riešení do izolovaných napájacích sústav je možnosť prediktívnej údržby. Pokiaľ dochádza
k zhoršeniu izolačného stavu v sieti, sú pracovníci údržby na túto skutočnosť vopred upozornení a môžu tak naplánovať opravy, napr. počas plánovanej odstávky výroby. Riziko neočakávaného prerušenia prevádzky sa tak výrazne znižuje, rovnako ako čas a náklady na odstraňovanie porúch.

Ďalším aspektom je požiarna bezpečnosť. Treba si uvedomiť, že tepelný výkon iba 60 W je považovaný za rizikový z hľadiska možnosti vzniku požiaru. V izolovanej sústave s neodstránenou druhou poruchou izolácie vzniká tepelný výkon 60 W už pri unikajúcom prúde iba 150 mA (v sústave 400 V 3 AC). Pritom tento prúd vo výkonových obvodoch celkom iste nespôsobí vybavenie bezpečnostných prvkov. Pokiaľ bude v danej napájacej sústave inštalovaný automatický systém na lokalizáciu porúch izolácie, budú pracovníci údržby informovaní nielen o poruche izolácie, ale tiež budú vďaka dátam zo systému vedieť, na ktorom vývode majú poruchu hľadať. Tu treba zdôrazniť, že celý systém lokalizácie poruchy pracuje trvalo v inštalácii pod napätím. Aby sa našiel vývod s poruchou, nie je
nutné odstavenie výroby.

Sledovač izolačného stavu pre riadiace obvody

Na monitorovanie izolačného odporu v jednoduchých IT sieťach, najmä v riadiacich a pomocných obvodoch do 400 V, sú vhodné prístroje radu iso415R. Ide o sledovač izolačného stavu poslednej generácie s implementovanou komunikáciou NFC. Pomocou smartfónu s nainštalovanou aplikáciou Bender Connect App možno ľahko vyčítať aktuálne merané hodnoty, zobraziť nastavené hodnoty reakcie a ďalšie parametre prístrojov. Hlavným prínosom technológie NFC je však možnosť ľahkého na stavovania parametrov. Sledovače izolačného stavu radu iso415R umožňujú nastaviť dve samostatné hodnoty reakcie, disponujú rozhraním RS-485 s protokolom Modbus RTU a jedným alarmovým relé s prepínacími kontaktmi. Základné nastavenie hodnôt reakcie možno vykonávať pomocou potenciometrov na čelnom paneli prístroja. Hodnoty reakcie a všetky ostatné parametre sú ďalej dostupné prostredníctvom rozhrania NFC alebo RS-485/Modbus RTU. Prístroj je určený na inštaláciu na DIN lištu a vyniká
šírkou iba 18 mm.

Sledovač izolačného stavu pre výkonové obvody

Vo výkonových obvodoch v priemysle sa dnes často vyskytujú frekvenčné meniče, ktoré najmä pri použití nízkeho kmitočtu pod 16 Hz veľmi komplikujú správne meranie a vyhodnotenie hodnoty izolačného odporu IT sústavy. Pre takéto aplikácie sú vhodné prístroje Bender radu iso685. Sú to univerzálne sledovače izolačného stavu pre IT sústavy do napätia až 793 V AC a 1 100 V DC.

K výhodám prístrojov radu iso685 patria:

• prednastavené meracie profily umožňujúce lepšie prispôsobenie prístroja konkrétnej aplikácii,
• grafický displej s rozlíšením 127 x 127 bodov,
• grafické zobrazenie vývoja hodnoty izolačného odporu v čase počas jedného roka,
• pamäť histórie pre alarmové hlásenia s časovou značkou,
• moderné komunikačné rozhranie (zabudovaný webový server, Modbus TCP, Modbus RTU),
• možnosť pripojenia k IT sústave s napätím až 1 760 V DC a 7,2 kV AC pomocou väzobných členov,
• široký rozsah napájacieho napätia AC/DC 24 – 240 V.

Systém EDS na lokalizáciu porúch izolácie

Sledovače izolačného stavu typu iso685-D-P možno rozšíriť o automatický systém na lokalizáciu porúch izolácie. Systém EDS vyvinutý firmou Bender tvorí sledovač izolačného stavu s integrovaným generátorom impulzov iso685-D-P, vyhodnocovacia jednotka EDS440/441 a meracie prúdové transformátory. Celý systém je navrhnutý ako stavebnica, ktorá sa prispôsobí takmer akejkoľvek aplikácii, a to z hľadiska počtu a prierezu monitorovaných vodičov
aj z hľadiska zložitosti siete. Inštalácia systému je možná aj v sieťach, kde dochádza k zložitému prepojovaniu prívodov a vývodov, ako aj v izolovaných DC sústavách s diódovou väzbou na zálohované napájanie vývodov.

Sledovač izolačného stavu iso685-D-P

Sledovač izolačného stavu iso685-D-P je variant prístroja radu iso685 s integrovaným generátorom lokalizačného prúdu. Hodnotu lokalizačného prúdu možno nastaviť v rozsahu 1 – 50 mA v závislosti od charakteru izolovanej sústavy a s ohľadom na jej rozsah.

Vyhodnocovacia jednotka EDS440/EDS441

Vlastné vyhľadávanie poruchy izolácie zaisťujú vyhodnocovacie jednotky radu EDS44x s pripojenými meracími prúdovými transformátormi. Prístroje majú celkom 12 meracích kanálov, pričom k jednému sledovaču izolačného stavu iso685-D-P možno pripojiť až 50 vyhodnocovacích jednotiek EDS. Celkom je tak k dispozícii až 600 meracích kanálov. Vyhodnocovacie jednotky sa so sledovačom izolačného stavu prepájajú pomocou sériového rozhrania, ktoré možno ľahko realizovať tieneným dvojvodičovým káblom, a to do vzdialenosti až 1 200 m.

Meracie prúdové transformátory

Všetky monitorované vývody v sieti musia byť osadené meracími prúdovými transformátormi, ktorých rozmery treba voliť s ohľadom na prierez vývodov. K dispozícii sú transformátory s kruhovým prierezom radu CTAC, s obdĺžnikovým prierezom radu WR, prípadne transformátory s rozoberateľným jadrom radu WS. Transformátory
sa k vyhodnocovacej jednotke pripájajú pomocou dvojvodičového tieneného kábla.

Funkcia lokalizačného systému Bender

Sledovač izolačného stavu iso685-D-P trvalo monitoruje hodnotu izolačného stavu siete. V prípade poruchy sa automaticky začnú generovať testovacie prúdové impulzy, ktoré sú následne detegované meracími prúdovými transformátormi a vyhodnocované lokalizačnými jednotkami EDS. Ak lokalizačný prúdový impulz prekročí nastavenú hodnotu ozvy vo vyhodnocovacej jednotke EDS pre daný merací transformátor, systém signalizuje poruchu izolačného stavu na príslušnom vývode. Porucha môže byť signalizovaná priamo na vyhodnocovacej jednotke (pomocou LED vo verzii prístroja L), ako aj na displeji sledovača izolačného stavu (každý merací kanál v systéme môže mať priradený jedinečný textový popis). Ďalej môže byť porucha odovzdaná do nadradeného dohľadového systému prostredníctvom rozhrania Modbus TCP alebo ethernet.

Vizualizácia systému na vyhľadávanie porúch izolácie

Všetky namerané hodnoty zo systému na lokalizáciu porúch izolácie možno vyčítať zo sledovača izolačného stavu iso685 pomocou zabudovaných rozhraní. Možnosti sú celkom tri, a to zabudovaný webový server alebo využitie protokolov Modbus TCP (rozhranie ethernet) a Modbus RTU (rozhranie RS-485). Uvedené rozhrania možno využívať aj na nastavovanie parametrov systému. Pokiaľ elektrická inštalácia nedisponuje vlastným systémom merania a regulácie, možno na vzdialené zobrazenie meraných hodnôt využiť dotykový displej radu CP900. Týmto spôsobom možno ľahko zhromaždiť a sprístupniť údaje z väčšieho množstva prístrojov na jednom mieste. Displej tak môže slúžiť na vizualizáciu monitoringu vo viacerých izolovaných sústavách. Vizualizáciu možno vytvoriť presne podľa potrieb zákazníka.

Ing. Jan Šenberger
Ing. Jan Šenberger
Technicko-obchodný špecialista zariadení pre kontrolu elektrickej bezpečnosti BENDER PRIEMYSEL.

Súvisiace produkty

iso415R - Monitor izolačného stavu
Varianty: 2
iso415R

Prístroj na monitorovanie izolačného odporu v jednoduchých IT sieťach, hlavne v riadiacich a pomocných obvodoch do 400 V. Nastavovanie hodnôt reakcie pomocou trimrov, jedno výstupné relé. Rozhranie Modbus RTU a NFC.

315 EUR
378 EUR s DPH
Porovnání
Skladom v GHVDetail produktu
iso685 - Monitor izolačného stavu-priebeh histórie izolácie
Varianty: 4
iso685-D

Monitoruje izolačný odpor vo výkonových striedavých, jednosmerných popr. kombinovaných IT sieťach. Obsahuje prednastavené profily podľa použitia zariadenia.

od 1 979 EUR
od 2 374,80 EUR s DPH
Porovnání
Skladom v GHVDetail produktu
EDS44x - Prístroj pre vyhľadávanie porúch izolácie
Varianty: 10
EDS440 / EDS441

Prístroje pre lokalizáciu porúch izolácie v AC, 3 AC a DC IT sieťach, v hlavných a riadiacich obvodoch v priemyslových inštaláciách, na lodiach, v zdravotníckych zariadeniach, alebo v diódovo oddelených DC IT sieťach v elektrárňach.

Porovnání
Skladom v GHVDetail produktu
iso685-D-P - Monitor izolačného stavu s integrovaným zariadením na lokalizáciu porúch
Varianty: 2
iso685-D-P

Monitor izolačného odporu v striedavých, jednosmerných popr. kombinovaných IT sieťach s vysokou rozptylovou kapacitou, ktoré obsahujú meniče popr. jednosmerné obvody. S vyhodnocovacím zariadením a meracími transformátormi môže slúžiť aj k vyhľadávaniu porúch.

Porovnání
Skladom v GHVDetail produktu
Meracie transformátory séria CTAC
Varianty: 8
séria CTAC

Meracie prúdové transformátory rady CTAC... s kruhovým otvorom a vysokou citlivosťou na striedavé a pulzujúce prúdy typu A určené pre monitory reziduálnych prúdov RCMRCMS a lokalizačný systém EDS.

od 86 EUR
od 103,20 EUR s DPH
Porovnání
Skladom v GHVDetail produktu
CP907 - Rada dotykových kontrolných a signalizačných panelov
Varianty: 5
CP900

Multifunkčný dotykový panel a prevodník radu CP900 zlučuje celý rad komunikačných rozhraní do jedného prístroja a je určený hlavne na monitoring stavu dôležitých rozvodov a technológií v zdravotníckych priestoroch, a to vrátane vizualitácie a signalizácie alarmov.
Zobrazenie pracovných a chybových hlásení z monitorovacích systémov firmy BENDER podľa ČSN 33 2000-7-710 a STN 33 2000-7-710

Porovnání
Skladom v GHVDetail produktu
Meracie transformátory séria WR...S
Varianty: 8
séria WR...S
Meracie transformátory s obdĺžnikovým otvorom a vysokou citlivosťou na striedavé a pulzujúce prúdy typu A určené pre monitory reziduálnych prúdov RCM, RCMS a lokalizačný systém EDS.
od 791 EUR
od 949,20 EUR s DPH
Porovnání
Na požiadanieDetail produktu

Mohlo by vás zaujímať

Podujatia

Elektrotechnická výstava Volty.cz 2023 - vstup ZDARMA
03.10.2023 - 04.10.2023
2. ročník elektrotechnickej výstavy Volty.cz Na výstavisku Černá louka v Ostrave sa uskutoční 2. ročník úspešnej elektrotechnickej výstavy Volty.cz.Opäť sa môžete tešiť na náš stánok GHV Trading, budete...
XII. Celoštátne stretnutie projektantov
10.10.2023 - 12.10.2023
XII. Celoštátne stretnutie projektantov a konštruktérov elektrotechniky, elektrotechnikov, energetikov, pracovníkov MaR a pracovníkov elektroinštalačných firiem a elektroúdržby Slovenskej republiky Pozývame...

Akčné produkty

Akčná ponuka termokamier HIKMICRO do 15.10.2023
15.09.2023 - 15.10.2023
Získajte slevu 15% na kamery nové rady ECO a MINI Termokamery rady ECO a MINI majú za cieľ nahradit klasické bezkontaktné teplomery. Tak prečo nemít za podobnou cenu priamo termokameru?
Akčná ponuka meracích prístrojov FLUKE do 29.12.2023
01.09.2023 - 29.12.2023
* Skúšačka Fluke 150/VDE za cenu nižšieho modelu Fluke T130/VDE* Multimetre Fluke 116 a Fluke 117, kliešťový multimeter Fluke 325 a skúšačka T6-600 za zvýhodnenú cenu* Tester inštalácií Fluke 1662, Fluke...

Novinky

Štvorkanálové monitory reziduálnych prúdov Bender RCMS410
11.09.2023 - 29.03.2024
Spoločnosť Bender predstavuje štvorkanálový monitor reziduálnych prúdov revolučnej konštrukcie RCMS410: šírka prístroja je iba 18 mm a chýbajúci displej nahrádza vstavaná NFC komunikácia. Monitor RCMS410...
Svolávací akce Fluke - Kabely pro Fluke 17xx
19.06.2023
Vážení zákazníci, společnost Fluke Corporation zjistila bezpečnostní problém týkající se plochých kabelů FLUKE‑17XX, napěťových měřicích kabelů, 3 fáze + N vyrobených od dubna 2021 do listopadu 2021 včetně...

Odborné články

MOTUS C14, ktorý mení pravidlá hry motorových spúšťačov
16.09.2023
Optimálne riešenie riadenia indukčných záťaží je problémom takmer v každej inštalácii, snáď s výnimkou bytových. Môže ísť o rôzne aplikácie - napríklad pohony pásových vedení, ventilátory a ventilačné...
MOTUS, OMUS a séria C14 - minulosť, súčasnosť a budúcnosť elektronických spúšťačov a spínač
01.08.2023
Konštruktéri sa takmer každý deň zaoberajú spínacími prvkami pre odporové a induktívne záťaže. Čelia výzve vybrať správny spínací prvok, ktorý je dimenzovaný na požadovaný výkon spínacieho zariadenia....