isoCHA425HV+AGH420-1 - Sledovač izolačného stavu

Sledovač izolačného stavu pre jednosmerné siete do 1000 V

Sledovač izolačného stavu pre jednosmerné IT siete do 0…1000 V vhodný pre DC nabíjacie stanice podľa štandardov CCS a CHAdeMO. Pripojenie na monitorovanú sieť cez väzobný člen AGH420-1. Detekcia jednopólovej aj symetrickej poruchy izolácie, vyhodnotenie podpätia aj prepätia. Komunikácia po rozhraní RS485 protokolom Modbus RTU. 

Dostupnosť: Skladom v GHV
Zvoľte variantu (1)
ChatDopyt na produkt
PorovnáníPorovnať
Ing. Jan Šenberger
Ing. Jan Šenberger
Technicko-obchodný špecialista zariadení pre kontrolu elektrickej bezpečnosti BENDER PRIEMYSEL.

Varianty k produktu isoCHA425HV+AGH420-1 - Sledovač izolačného stavu (1)

isoCHA425HV-D4-4+AGH420-1 Sledovač izolačného stavu
Sledovač izolačného stavu
isoCHA425HV-D4-4+AGH420-1
Hlídač izolačního stavu pro nabíjecí stanice dle norem CCS a CHAdeMO s vaz. členem AGH420-1.
Un = 0...1000 V (CCS), 50...1000 V (CHAdeMO)
Us = 100...240 V AC, 24...240 V DC
Ran = 5 kOhm...250 kOhm
Ce < 20 mikroF (CCS), < 1,6 mikroF/vodič (CHAdeMO)
Rozhraní RS-485, 2 x alarmové relé
verze B7... s pružinovými svorkami
OBJ: B71036396
Záruka: 24 m.
Skladom v GHV
skladom 9 ks
Na vyžiadanie
Dopytujte cenu
Porovnání

Voliteľné príslušenstvo k isoCHA425HV+AGH420-1 - Sledovač izolačného stavu

Príslušenstvo - Príchytka pre šraubovú montáž
Príchytka pre šraubovú montáž (XM420/421/460/490)
Montážní příchytka pro XM420
OBJ: B98060008
Záruka: 24 m.
Skladom v GHV
skladom 2 ks
Na vyžiadanie
Dopytujte cenu
Porovnání

Popis produktu

Použitie prístroja

 • Monitorovanie hodnoty izolačného odporu RF DC nabíjacích staníc podľa štandardov CHAdeMO alebo CCS (Combined Charging System) v napäťovom rozsahu do 1000 V

Štandard CHAdeMO (režim CHd):

 • Detekcia jednopólovej poruchy izolácie v rozsahu napätia 50…500 V DC, v prípade poruchy izolácie RFU do 100 kΩ je garantovaná doba reakcie do 1 s, pre hodnotu RFU do 2 MΩ potom do 10 s
 • Detekcia symetrickej poruchy izolácie s dobou reakcie do 10 s (pre IT siete s hodnotou symetrickej poruchy RFS do 160 kΩ)
 • Maximálna hodnota rozptylovej kapacity siete je 1,6 μF na vodič

Štandard CCS (režim dc):

 • Detekcia poruchy izolácie do 2 MΩ s dobou reakcie do 10 s
 • Maximálna hodnota rozptylovej kapacity siete do 5 μF

Ďalšie kľúčové funkcionality a vlastnosti:

 • Meranie rozptylovej kapacity siete Ce
 • Meranie menovitého sieťového napätia (RMS) siete s detekciou prepätia a podpätia
 • Meranie reziduálneho napätia UL1e (medzi svorkou L1/+ a zemou) a UL2e (medzi svorkou L2/- a zemou)
 • Meranie DC reziduálneho napätia
 • Nastaviteľné oneskorenie po spustení, oneskorenie reakcie a oneskorenie uvoľnenia
 • Dve samostatne nastaviteľné hodnoty reakcie v rozsahu 5…600 kΩ (Alarm 1, Alarm 2)
 • Signalizácia alarmov pomocou LED (AL1, AL2), displeja a alarmových relé (K1, K2)
 • Automatický test zariadenia s monitorovaním pripojenia k sledovanej sieti
 • Nastaviteľný režim relé N/C alebo N/O
 • Zobrazenie meraných hodnôt na multifunkčnom LC displeji
 • Možnosť aktivovať pamäť poruchy
 • Galvanicky oddelené rozhranie RS485 s podporou protokolov BMS, Modbus RTU a IsoData
 • Ochrana heslom proti neoprávneným zmenám v nastavení
 • Možnosť vypnutia generátora meracích pulzov (režim “stop”) výstupom

Rozšírené informácie

Prístroj ISOMETER® isoCHA425HV v kombinácii s väzobným členom AGH420-1 slúži na monitorovanie izolačného odporu RF jednosmerných rýchlonabíjacích staníc podľa štandardov CHAdeMO a CCS v rozsahu menovitého napätia 0 V až 1000 V DC.

Aplikácia

 • DC nabíjacia stanica elektromobilov podľa japonského štandardu CHAdeMO
 • DC nabíjacia stanica elektromobilov podľa štandardu CCS (Combined Charging System) v súlade s normou IEC 61851-23

Funkcie

Prístroj ISOMETER® isoCHA425HV je navrhnutý na použitie v jednosmerných nabíjacích staniciach podľa štandardov CHAdeMo a CCS (Combined Charging System). Príslušný štandard je možné nastavíť pomocou parametra “Mode” v menu “SEt” prístroja.

Prístoj detekuje ako symetrickú prouchu izolácie RFS, tak aj jednopólovou poruchu RFU, ďalej meria zvodovú kapacitu siete Ce, menovité napätie siete Un (RMS) medzi svorkami L1/+ a L2/- a taktiež jedmosmerné (reziduálne) napätia UL1e a UL2e medzi svorkami L1/+ a L2/- a zemou.

V závislosti na zvolenom prevádzkovom režime prístroj stanoví z hodnôt RFS a RFU výslednú hodnotu izolačného odporu siete  RF. V menu “AL” možno nastaviť samostatné hodnoty reakcie RF pre výstrahu (Alarm 1) a vlastný alarm (Alarm 2). Hodnotu RF pre výstrahu je možné nastaviť iba vyššiu než je hodnota hlavného alarmu. Ak meraná veličina dosiahne alebo prekročí nastavenú hodnotu reakcie, dôjde k aktivácii alarmu. Tak isto pre hodnotu menovitého napätia Un je možné nastaviť hodnoty podpätia a prepätia, ktorých prekročenie, poprípade  podkročenie spustí alarm. K ukončeniu indikácie alarmu dôjde iba vtedy, keď príslušná meraná veličina prestane prekračovať nastavené hordnot reakcie, a to vrátane súvisiacej hysterézie. Všetky alarmy generované prístrojom sú signalizované prostredníctvom  LED “AL1” a “AL2”.

V menu “out” môžu byť jednotlivým LED priradené alarmové relé (“K1, K2”). V tomto menu je možné ďalej nastaviť režim alarmových relé (n.c./n.o.) alebo aktivovať pamäť poruchy. Ak je aktivovaná pamäť poruchy, alarmové relé aj LED zostávajú v alarmovom stave až do doby stlačenia tlačidla reset “R” alebo kým prístroj nie je odpojený od napájacieho napätia Us.

Menu “t” slúži pre nastavenie časových parametrov prístroja, tzn. oneskorenie alarmu pri spustení, oneskorenie reakcie a oneskorenie uvoľnenia. Ďalej je možné nastaviť periódu opakovania automatického interného testu prístroja. 

V menu “out” je možné nastaviť parametre integrovaného sériového rozhrania RS-485 s protokolmi BMS, Modbus RTU alebo isoData. Na výčet meraných hodnôt a nastavovania parametrov prístroja je možné použiť protokoly BMS a Modbus RTU. Ďalšou možnosťou je použitie prevodníka protokolu BMS na ethernet (prístroj COM465IP). Protokol isoData slúži na automatické odosielanie nameraných hodnôt v intervale jedna sekunda.

Na testovanie správnej funkcie prístroja slúži tlačidlo test “T”.

Parametre prístroja je možné taktiež nastavovať pomocou displeja a funkčných tlačidiel na čelnom paneli. Táto funkcia môže byť chránená heslom proti neoprávnenému zásahu do nastavenia.

Merací pulzný generátor prístroja ISOMETER® možno vypnúť aktiváciou režimu “stop”.

Upozornenie pri inštalácii prístroja v AC časti nabíjacej stanice

V prípade inštalácie prístroja isoCHA425HV + AGH420-1 v AC časti nabíjacej stanice je nutné dodržať nasledujúce podmienky:
1. prístroj musí byť prepnutý do režimu "dc" (CCS),
2. menovité napätie monitorovanej siete nesmie prekročiť 690 V AC s toleranciou maximálne +10%,
3. v monitorovanej sieti sa nesmú vyskytovať kmitočty pod 35 Hz a nad 450 Hz.

Monitorovanie pripojenia

Pripojenie prístroja na monitorovanú sieť (L1/+, L2/-), pripojenie prístroja k zemi svorkami E/KE a rovnako tak prepojenie vlastného sledovača izolácie s väzobným členom je trvale kontrolované. V prípade prerušenia pripojenia sa rozblikajú LED ON/AL1/AL2 a na displeji sa zobrazí poruchové hlásenie:

 • "E.01" Porucha pripojenia prístroja na PE vodič (svorky E, KE),
 • "E.02" Porucha pripojenia na monitorovanú sieť (svorky L1/+ or L2/-) ,
 • "E.0x" Porucha prepojenia medzi sledovačom izolácie a väzobným členom, interná porucha prístroja.

Po odstránení poruchy sa alarmové relé vráti do pôvodneho stavu, a to buď automaticky alebo stlačením tlačidla RESET.

Princíp merania

Sledovač izolácie ISOMETER® isoCHA425HV využíva meracie princípy AMP a PCP.

Normy

ISOMETER® isoCHA425HV s väzobným členom AGH420-1 odpovedá požiadavkám:

 • ČSN EN 61557-8
 • STN EN 61557-8
 • DIN EN 61557-8 (VDE 0413-8)
 • EN 61557-8
 • IEC 61557-8: 2014/COR1: 2016
 • IEC 61851-21-2: 2018-04 Version 1.0
 • IEC 61851-232

Technické parametre

Parametry

Aplikácieautomobily a elektromobily
obnovitelné zdroje
Rozsah pracovných teplôt-40 °C … 70 °C
Riadiace obvodybe Ne
Pomocné obvodybe Ne
Hlavné obvodyano Ano
Monitorovaná sieť 3(N)ACbe Ne
Monitorovaná sieť ACbe Ne
Monitorovaná sieť AC/DCbe Ne
Monitorovaná sieť DCano Ano
Menovité napätie Un DC0 V … 1 kV
Tolerancia napätia Un+10%
Rozptylová kapacita siete Ce µF0 F … 0,02 mF
Hodnota reakcie Ran kΩ5 kΩ … 600 kΩ
Prepojené sieteNIE
Generátor pulzov pre vyhľadávanie poruchy izoláciebe Ne
Montáž na DIN lištuano Ano
Montáž pomocou skrutiekano Ano
Montáž do panelu/na stenuNIE
Webový serverbe Ne
Modbus TCPbe Ne
Modbus RTUano Ano
BCOMbe Ne
BSbe Ne
BMSano Ano
isoDataano Ano
CANbe Ne

Súbory na stiahnutie

Súvisiace produkty

isoCHA425 - Monitor izolačného stavu pre nabíjacie stanice CHAdeMO
isoCHA425Sledovač izolačného stavu

Sledovač izolačného stavu pre neuzemnené nabíjacie stanice podľa štandardu CCS a CHAdeMO. Monitorovanie IT sietí v napäťovom rozsahu DC 50…500 V s meraním podpätia a prepätia. Detekcia jednopólovej poruchy izolácie s dobou reakcie do 1 s, detekcia symetrickej porucy s dobou reakcie do 10 s.

Porovnání
Skladom v GHVDetail produktu
CC613 - Regulátor nabíjania
Varianty: 4
CC613Regulátor nabíjania pre nabíjacie stanice elektromobilov

Regulátor nabíjania pre verejné a domáce nabíjacie stanice z AC a 3NAC sietí do 80 A s možnosťou komunikácie 4G, ethernet a USB a s autorizáciou pomocou RFID kariet. Protokoly OCPP 1.5 a 1.6, eternet Modbus RTU, Modbus TCP a PLC.

Porovnání
Na požiadanieDetail produktu
CC613Hxx - Regulátor nabíjania
CC613-HEMRegulátor nabíjania pre domáce nabíjacie stanice

Regulátor nabíjania pre domáce nabíjacie stanice z AC a 3NAC sietí do 80 A s komunikáciou ethernet, USB, CP/CC, Modbus RTU a PLC (v závislosti na prevedení).

Porovnání
Na požiadanieDetail produktu
IR155-3204 - Monitor izolačného stavu pre špeciálne aplikácie
Varianty: 4
IR155-3203/3204IR155 - Sledovač izolačného stavu pre elektromobily

Monitoruje izolačný odpor v kombinovaných IT sieťach do 1000 V.
Vysoká otrasuvzdronosť a pracovný
rozsah teplôt −40...105 °C.

Porovnání
Na požiadanieDetail produktu
RCMB104 - Monitor reziduálnych prúdov
Varianty: 2
RCMB104Monitor reziduálnych prúdov

Monitor AC/DC reziduálnych prúdov pre kompaktné nabíjacie stanice elektromobilov v DPS prevedení s externým meracím prúdovým transformátorom.

18 EUR
21,60 EUR s DPH
Porovnání
Na požiadanieDetail produktu
RCMB121 - Monitor reziduálnych prúdov
RCMB121Monitor reziduálních proudů

Monitor AC/DC reziduálnych prúdov pre kompaktné nabíjacie stanice elektromobilov vrátane riadiacich jednotiek integrovaných v nabíjacích kábloch (IC-CPD).

Porovnání
Na požiadanieDetail produktu
RCMB420-EC - Monitor reziduálnych prúdov
Varianty: 4
RCMB42xECMonitor reziduálnych prúdov nabíjacích staníc

Upozornenie: výroba bude ukončená k 30.5.2024.
Citlivý monitor reziduálnych AC/DC prúdov pre monitorovanie reziduálnych prúdov v striedavých sieťach nabíjacích staníc elektromobilov, v ktorých sa môžu objaviť stále jednosmerné aj striedavé reziduálne prúdy s väčšou než nulovou hodnotou.

Porovnání
Na požiadanieDetail produktu
RCMB104 - Monitor reziduálnych prúdov
RDC104-4Monitor reziduálních proudů

Monitor reziduálních proudů citlivý na stejnosměrnou složku pro nabíjecí stanice elektromobilů dle nové normy IEC 62955, mód 3. Provedení ve formě desky plošného spoje a s externím měřicím proudovým transformátorem.

18 EUR
21,60 EUR s DPH
Porovnání
Na požiadanieDetail produktu
RDC121-4 - Monitor reziduálnych prúdov
Varianty: 2
RDC121Monitor reziduálnych prúdov

Monitor reziduálnych prúdov citlivý na jednosmernú zložku pre nabíjacie stanice elektromobilov podľa novej normy IEC 62955, mód 3. Prevedenie s integrovaným meracím prúdovým transformátorom na montáž na dosku plošných spojov.

29,70 EUR
35,64 EUR s DPH
Porovnání
Na požiadanieDetail produktu

Mohlo by vás zaujímať

Podujatia

WEBINÁR: Nabíjacie stanice pre elektrické vozidlá - jednoduché bezpečnostné kontroly s Fluke
19.06.2024
Pozývame vás na ONLINE webinár zameraný na kontrolu nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá pomocou prístrojov FLUKE.Podujatie sa uskutoční v stredu 19. júna od 13:00 do 14:00. Program bude moderovať...

Akčné produkty

Akční nabídka měřicích přístrojů CHAUVIN ARNOUX do 30.8.2024
01.03.2024 - 30.08.2024
Analyzátory kvality siete C.A 8345,  C.A 8336, C.A 8331 a a záznamníky kvality siete PEL 103 a PEL104 a PEL 104 - za výhodnú cenu a s bohatým príslušenstvom zdarma, Testery izolácie 5000 V C.A 6505...
Kúpte si Fluke ... Získate druhý ZADARMO
01.03.2024 - 31.08.2024
Viac bezpečia, viac výhod, viac Fluke. Na kvalitnom vybavení nešetrite. Je čas investovať do prístrojov, ktoré odolajú aj najnáročnejším pracovným podmienkam. Meracie prístroje Fluke sú zostrojené s odolnosťou...

Novinky

Testery elektrických častí strojných zariadení C.A 6161 a C.A 6163
13.03.2024
Tester elektrických častí strojových zariadení, rozvádzačov, náradia, spotrebičov podľa noriem EN 60204-1, EN 61439-1, EN 60335-1, EN 62368-1, EN 60598-1, EN 60974-4, EN 50699, EN 50678
Štvorkanálové monitory reziduálnych prúdov Bender RCMS410
11.09.2023 - 29.03.2024
Spoločnosť Bender predstavuje štvorkanálový monitor reziduálnych prúdov revolučnej konštrukcie RCMS410: šírka prístroja je iba 18 mm a chýbajúci displej nahrádza vstavaná NFC komunikácia. Monitor RCMS410...

Odborné články

Novinka od firmy Bender pre AC nabíjacie stanice - regulátory nabíjania ICC1324
05.06.2024
Spoločnosť Bender, popredný svetový výrobca prístrojov pre elektrickú bezpečnosť v elektromobilite, uvádza na trh nový regulátor nabíjania ICC1324. Prístroj slúži ako riadiaca jednotka striedavých nabíjacích...
Špecifiká monitoringu izolačného stavu vo veľkých fotovoltaických elektrárňach
25.04.2024
Monitoring izolačného stavu IT sietí fotovoltaických elektrární s výkonom nad 1 MW je vo svete elektrickej bezpečnosti špecifická disciplína. Hlavným dôvodom je veľký rozsah inštalácie tvorenej striedačmi,...