isoMED427P - Sledovač izolačného stavu v zdravotníctve

Strážič izolačného stavu pre IT siete v zdravotníctve v súlade s požiadavkami noriem STN 33 2000-7-710, STN 33 2140, TNI 33 2140 a STN EN 61 557-8.

Strážič izolačného stavu pre jednofázové striedavé IT siete 230 V určený na monitorovanie lekárskych a zdravotníckych priestorov s integrovaným monitorovaním zaťaženia a teploty oddeľovacích transformátorov a generátorom prúdu pre lokalizáciu poruchy.

Dostupnosť: Skladom v GHV
Zvoľte variantu (2)
ChatDopyt na produkt
PorovnáníPorovnať
Vladimír Frič
Vladimír Frič
Technicko-obchodný špecialista zariadení pre kontrolu elektrickej bezpečnosti BENDER MEDICS.

Varianty k produktu isoMED427P - Sledovač izolačného stavu v zdravotníctve (2)

isoMED427 - Monitor izolačného stavu pre zdravotnícke priestory
Sledovač izolačného stavu
isoMED427-2
Un AC 230V, 50/60Hz
Us AC 230V, 50/60Hz
R 50k...500kOhm
typ AC/DC MED
Monitorování zatěžovacího proudu, teploty transformátoru, sběrnice BMS
verze B7... s pružinovými svorkami
OBJ: B72075306
Záruka: 60 m.
Skladom v GHV
skladom 5 ks
Na vyžiadanie
Dopytujte cenu
Porovnání
isoMED427P-2 Sledovač izolačného stavu
Sledovač izolačného stavu
isoMED427P-2
Un AC 230V, 50/60Hz
Us AC 230V, 50/60Hz
R 50k...500kOhm
typ AC/DC MED
Monitorování zatěžovacího proudu, teploty transformátoru, sběrnice BMS,
s generátorem proudových pulzů pro lokalizaci poruch
verze B7... s pružinovými svorkami
OBJ: B72075301
Záruka: 60 m.
Skladom v GHV
skladom >50 ks
Na vyžiadanie
Dopytujte cenu
Porovnání

Voliteľné príslušenstvo k isoMED427P - Sledovač izolačného stavu v zdravotníctve

STW2 Transformátor prúdu
Transformátor prúdu
STW2
Měřicí proudový transformátor k přístrojům 107TD47, IR427, isoMED427 a ATICS
Zjistit více
OBJ: B942709
Záruka: 60 m.
Skladom v GHV
skladom >10 ks
76,00 EUR/ks
92,00 EUR s DPH
Porovnání
+-
Košík
Príslušenstvo - Príchytka pre šraubovú montáž
Príchytka pre šraubovú montáž (XM420/421/460/490)
Montážní příchytka pro XM420
OBJ: B98060008
Záruka: 24 m.
Nie je skladom
Preveríme pre Vás
Na vyžiadanie
Dopytujte cenu
Porovnání
XM420 - Montážny rám
Montážny rám pre inštaláciu do panelu
XM420
OBJ: B990994
Záruka: 24 m.
Skladom v GHV
skladom 1 ks
62,00 EUR/ks
75,00 EUR s DPH
Porovnání
+-
Košík
OBJ: B98300006
Záruka: 24 m.
Skladom v GHV
skladom >10 ks
Na vyžiadanie
Dopytujte cenu
Porovnání
GHV - velké G
Nastavenie a overenie prístrojov BENDER
Nastaveni - isoMED427-2
OBJ: S72075306
Záruka: 24 m.
Skladom v GHV
skladom >1000 ks
Na vyžiadanie
Dopytujte cenu
Porovnání
GHV - velké G
Nastavenie a overenie prístrojov BENDER
Nastaveni - isoMED427P-2
OBJ: S72075301
Záruka: 24 m.
Skladom v GHV
skladom >1000 ks
Na vyžiadanie
Dopytujte cenu
Porovnání

Popis produktu

 • Nastaviteľná hodnota reakcie
  monitorovania izolácie 50…500 kΩ
 • Vstavaný generátor testovacieho prúdu na lokalizáciu poruchy
  (pomocou systému EDS)
 • Monitorovanie zaťaženia a teploty ochranných oddeľovacích transformátorov
 • Nastaviteľná hodnota reakcie zaťažovacieho prúdu
 • Monitorovanie teploty pomocou PTC termistorov alebo bimetalových termočlánkov
 • Vlastný test zariadenia so signalizáciou ALARM
 • Monitorovanie pripojenia PE vodiča
 • Komunikačné rozhranie RS45 s protokolom BMS
 • Interné/externé testovacie tlačítko
 • LED: Zapnuté / ALARM 1 / ALARM 2
 • Oddelené ALARM relé s jedným prepínacím kontaktom
 • Nastaviteľný režim N/O alebo N/C
 • Multifunkčný LC displej
 • Puzdro 2-modulárne (šírka 36 mm)

Rozšírené informácie

Popis a použitie

Strážič izolačného stavu ISOMETER® isoMED427P je združené zariadenie určené na monitorovanie izolačného odporu v neuzemnených striedavých sieťach (AC-IT sieť taktiež s galvanicky pripojenými spotrebičmi) určených na napájanie zdravotníckych priestorov. Navyše prístroj monitoruje zaťažovací prúd a teplotu ochranných oddeľovacích transformátorov. Zariadenie je vybavené vstavaným generátorom testovacieho prúdu pre lokalizáciu poruchy EDS. V kombinácii s vhodnou vyhodnocovacou jednotkou EDS (napr. EDS151) a vhodných typov meracích transformátorov možno isoMED427P nastaviť aj na vyhľadávanie porúch izolácie a lokalizovať miesto poruchy.

Funkcia

Monitorovanie izolačného odporu využíva AMP merací princíp, ktorý zaznamená taktiež DC poruchy siete. Keď hodnota izolačného odporu siete klesne pod nastavenú hodnotu, zopne relé "K1" a rozsvieti sa LED o hlásení poruchy "AL1". Po opätovnom náraste hodnoty izolačného odporu (nastavená hodnota odozvy plus hodnoty hysterézie), prepne relé "K1" do svojej pôvodnej polohy a hlásenie o poruche LED "AL1" sa vypne.
Pokiaľ je systém monitorovania izolácie doplnený o lokalizačnú jednotku EDS spolu s vhodnými typmi meracích transformátorov (EDS151 so 6 ks vstavaných transformátorov), možno poruchu izolácie nielen detekovať ale taktiež lokalizovať. Proces lokalizácie je spustený automaticky po zistení poruchy izolácie (možnosť spustiť aj manuálne). Strážič izolácie isoMED427P generuje testovací prúd, ktorého amplitúda je daná napätím monitorovanej siete a hodnotou izolačnej poruchy. V prípade priameho zemného spojenia je testovací prúd obmedzený na hodnotu 1 mA. Testovací prúd preteká postupne zo strážiča izolácie isoMED427P cez živé časti siete až do miesta poruchy. Z miesta poruchy sa testovací prúd uzatvára cez ochranný vodič PE do strážiča izolácie isoMED427P. Testovací prúd je detekovaný meracími transformátormi prúdu a vyhodnotený lokalizačnou jednotkou EDS. Pokiaľ vektorový rozdiel prúdov meracím transformátorom nadobudne nenulovej hodnoty a prekročí nastavenú prahovú hodnotu, rozsvieti sa príslušná LED na lokalizačnej jednotke. Táto informácia je cez zbernicu BMS prenášaná na signalizačné panely. Pri nastavení možno pre jednotlivé meracie kanály presne priradiť jednotlivé vývody monitorovanej IT siete spolu s textovou poznámkou v českom resp. slovenskom jazyku (napr.: porucha izolácie ZIS-VDO-1, rozvádzač RU1, vývod FU14). Všetky informácie je možné pomocou zbernice BMC centralizovať a zobraziť napr. na centrále technického dozoru, operačný sál a tým urýchliť celý proces odstránenia poruchy.
Prostredníctvom prúdového transformátoru STW2 prístroj sleduje zaťaženie ochranného oddeľovacieho transformátora. V prípade poruchy sa rozsvieti hlásenie o poruche LED "AL2".
Použitím bimetalových termočlánkov alebo termistorov PTC podľa normy DIN 44081 umiestnených vo vinutí oddeľovacích transformátorov BENDER monitoruje teplotu ochranného oddeľovacieho transformátora. V prípade poruchy sa rozsvieti hlásenie o poruche LED "AL2."

Normy

 • ČSN 33 2000-7-710
 • STN 33 2000-7-710
 • ČSN 33 2140
 • TNI 33 2140
 • STN 33 2140
 • ČSN EN 61557-8
 • STN EN 61 557-8
 • EN 61557-8
 • IEC 61557-8

Rozmery puzdra XM420

Rozmery puzdra XM420

Technické parametre

Parametry

Výber monitorovanej sieteAC - střídavé IT sítě
AC/DC - kombinované IT sítě
MED - zdravotnické prostory
Aplikáciezdravotnictví
Monitorovaná sieť ACano Ano
Monitorovaná sieť AC/DCano Ano
Menovité napätie Un AC70 V … 264 V
Hodnota reakcie Ran kΩ50 kΩ … 500 kΩ
Generátor pulzov pre vyhľadávanie poruchy izolácieano Ano
Montáž na DIN lištuano Ano
Montáž pomocou skrutiekano Ano
Montáž do panelu/na stenuÁNO s voliteľným príslušenstvom
BMSano Ano
PoznámkaGenerátor impulzov na lokalizáciu izolačných porúch len varianta -P
Hlídače izolačního stavu
Riadiace obvodybe Ne
Pomocné obvodybe Ne
Hlavné obvodyano Ano
Monitorovaná sieť 3(N)ACbe Ne
Monitorovaná sieť DCbe Ne
Rozptylová kapacita siete Ce µF0 F … 5 µF
Prepojené sieteNIE
Webový serverbe Ne
Modbus TCPbe Ne
Modbus RTUbe Ne
BCOMbe Ne
BSbe Ne
isoDatabe Ne
CANbe Ne


Izolácia podľa IEC 60664-1:
Menovité izolačné napätie AC 250 V
Menovité rázové skúšobné napätie 4 kV
Ochranné oddelenie (zvýšená izolácia) medzi (L1, L2, E, KE, 1, 2, 3, 4, Z, Z/k,l)-(11, 12, 14)
Test dielektrika podľa IEC61010-1 2210 V
Parametre napájania
Menovité pracovné napätie Us = Un
Vlastná spotreba ≤ 3 VA
Monitorovanie izolácie:
Monitorovaná sieť Un viď údaje pre objednávku
Hodnota reakcie Ran 50...500 kΩ (od výrobcu nastavené 50 kΩ)
Merací rozsah 10 kΩ...1 MΩ
Presnosť ±10 %
Doba odozvy tan pri RF=0,5×Ran ≤ 5 s
Hysterézia 25 %
Meracie napätie Um ≤ 12 V
Merací prúd Im (pri RF=0 Ω) ≤ 50 μA
Vnútorný DC odpor Ri ≥ 240 kΩ
Vnútorná impedancia Zi pri 50 Hz ≥ 200 kΩ
Prípustné externé jednosmerné napätie Ufg ≤ DC 300 V
Monitorovanie prúdu:
Hodnota reakcie 5...50 A (od výrobcu nastavené 7 A)
Presnosť ±5 %
Hysterézia 4 %
Monitorovanie teploty
Hodnota reakcie 4 kΩ
Hodnota uvoľnenia 1,6 kΩ
PTC termistory podľa DIN 44081 max. 6 v sérii
Zobrazenie, pamäť:
Zobrazenie Multifunkčný LC displej, nepodsvietený
Rozsah zobrazenia izolácie 10 kΩ...1 MΩ
Presnosť ±10 %, ±2 kΩ
Rozsah zobrazenia zaťažovacieho prúdu 10...199 % (ako % z nastavenej hodnoty reakcie)
Presnosť ±5 %, ±0,2 A
Heslo Off/0...999 (od výrobcu nastavené Off)
Komunikačné rozhranie
Rozhranie/protokol BMS/RS485
Max. dĺžka vodiča 1200 m
Doporučený kábel J-Y(St)Y min. 2×2×0,8
(tienený, jedna strana tienenia pripojená k PE)
Ukončovací odpor zbernice 120 Ω (0,25 W), DIP prepínač
Rozsah adries 2...90
Spínacie obvody
Spínacie prvky jedno relé s 1 prepínacím kontaktom
Pracovný režim N/C alebo N/O (od výrobcu nastavené N/O)
Minimálna záťaž kontaktu 1 mA pri AC/DC > 10 V
Všeobecné dáta
Typ pripojenia vodičov pružinové svorky
Pracovná teplota okolia -25...55 °C
Pracovný režim nepretržitá prevádzka
Montáž v akejkoľvek pozícii
Stupeň krytia, vnútorné súčasti
(DIN EN 60529)
IP30
Stupeň krytia, svorky
(DIN EN 60529)
IP20
Materiál puzdra polykarbonát
Samozhášiteľnosť UL94V-0
Rýchla montáž na DIN lištu podľa IEC 60715
Hmotnosť < 150 g
Puzdro XM420

Súbory na stiahnutie

Súvisiace produkty

AN450 - Napájací transformátor
AN450
Napájací transformátor AN450 je určený na napájanie prístrojov firmy BENDER napätím 20 V AC.
108,00 EUR
130,00 EUR s DPH
Porovnání
Skladom v GHVDetail produktu
ATICS-2-ISO - Prepínací a monitorovací modul 80A
Varianty: 6
ATICS-2-ISO
Automatický prepínací a monitorovací modul so vstavaným monitorovaním zdravotníckych izolovaných sústav a generátorom testovacieho prúdu pre lokalizáciu porúch izolácie.
Porovnání
Skladom v GHVDetail produktu
COM465IP - Prevodník rozhraní BMS - BCOM/Modbus RTU/Modbus TCP
Varianty: 3
COM465IP
Prevodník rozhrania COM465IP je schopný previesť dáta zo zbernice BMS na protokoly BCOM, Modbus RTU alebo Modbus TCP. Môže byť použitý aj ako Ethernetová brána s webovým serverom.
Porovnání
Skladom v GHVDetail produktu
ES710 - Jednofázové ochranné oddeľovacie transformátory
Varianty: 48
ES710

Jednofázové ochranné oddeľovacie transformátory pre napájanie zdravotníckych priestorov s primárnym napätím 230 V. Verzia GREEN LINE s menšími stratami naprázdno a nábehovým prúdom IE < 8 × In.

od 847,00 EUR
od 1 017,00 EUR s DPH
Porovnání
Skladom v GHVDetail produktu
MK 2430 - Univerzálny kontrolný a signalizačný panel
Varianty: 4
MK2430
Univerzálny kontrolný a signalizačný panel na optickú a akustickú signalizáciu chybových hlásení EDS, RCMS a MEDICS systémov firmy BENDER.
Porovnání
Skladom v GHVDetail produktu
AN410 - Napájací transformátor
Varianty: 2
AN410
Napájací transformátor AN410 je určený pre napájanie prístrojov firmy BENDER napätím 24 V DC.
od 93,00 EUR
od 112,00 EUR s DPH
Porovnání
Na požiadanieDetail produktu
CMS460-D4 - Viackanálový monitor prúdov
CMS460-D4

Prúdový monitor s tromi meracími kanálmi pre monitorovanie trojfázových oddeľovacích transformátorov s prúdmi v zdravotníckych aplikáciách

670,00 EUR
804,00 EUR s DPH
Porovnání
Na požiadanieDetail produktu
CP907 - Rada dotykových kontrolných a signalizačných panelov
Varianty: 5
CP900
Multifunkčný dotykový panel a prevodník radu CP900 zlučuje celý rad komunikačných rozhraní do jedného prístroja a je určený hlavne na monitoring stavu dôležitých rozvodov a technológií v zdravotníckych priestoroch, a to vrátane vizualitácie a signalizácie alarmov.
Zobrazenie pracovných a chybových hlásení z monitorovacích systémov firmy BENDER podľa ČSN 33 2000-7-710 a STN 33 2000-7-710
Porovnání
Na požiadanieDetail produktu
DS0107 - Trojfázový ochranný oddeľovací transformátor
Varianty: 25
DS0107

Trojfázové ochranné oddeľovacie transformátory.

Porovnání
Na požiadanieDetail produktu
EDS150 - Prístroj na vyhodnocovanie porúch
EDS151

Viackanálový prístroj na vyhodnocovanie porúch izolácie v zdravotníckych inštaláciách s integrovanými meracími transformátormi.

Porovnání
Na požiadanieDetail produktu
ES710 - Jednofázové ochranné oddeľovacie transformátory
Varianty: 18
ES710/...-1

Jednofázové ochranné oddeľovacie transformátory na napájanie v zdravotníckych priestoroch s primárnym napätím 400 V.

od 847,00 EUR
od 1 017,00 EUR s DPH
Porovnání
Na požiadanieDetail produktu
TM Panel - Riadiaci a signalizačný panel
TM panely
Riadiace a signalizačné panely TM možno využiť na alarmové a ovládacie funkcie, požiarne poplachové hlásenia, signalizáciu stavu zariadení v prízemí a mnoho iných.
Porovnání
Na požiadanieDetail produktu

Mohlo by vás zaujímať

Akčné produkty

Akčná ponuka meracích prístrojov FLUKE
01.03.2023
* Skúšačky FLUKE T150/VDE, T130/VDE, T110/VDE - za výhodnú cenu* Revízne prístroje inštalácií FLUKE 1664FC - rôzne sety s príslušenstvom alebo sofwarom zadarmoAkcia platí do vypredania zásob.
Akčná ponuka meracích prístrojov CHAUVIN ARNOUX
01.03.2023
* Analyzátory a záznamníky siete C.A 8345,  C.A 8336, C.A 8331 a PEL 103 a PEL104- za výhodnú cenu a s bohatým príslušenstvom zdarma* Testery izolácie 5000 V C.A 6505 a C.A 6547 - za POLOVICU. Ušetríte...

Novinky

Populárne moduly termokamery HIKMICRO série MINI v novom kabáte
26.05.2023
Populární moduly termokamer pro mobilní telefony HIKMICRO série MINI se dočkaly výrazné modernizace. Nové modely MINI2 a MINI2PLUS jsou nyní vybaveny čipem s pro tuto kategorii nepřekonatelným rozlišením...
Nové termokamery HIKMICRO série M
22.05.2023
Ruční termokamery HIKMICRO série M jsou navrženy pro profesionální kontroly teplot v průmyslových prostředích. Modely HIKMICRO M11 a M11W jsou vybaveny infračerveným detektorem s rozlišením 192 × 144 a...

Odborné články

Moderné prípojnicové systémy: ako zefektívniť svoju elektroinštaláciu a ušetriť náklady
02.05.2023
Použitie správnych prípojnicových systémov môže byť pre každého elektroinžiniera kľúčové pri návrhu a stavbe rozvádzačov. Táto drobná, ale kľúčová súčasť môže mať zásadný vplyv na kvalitu výsledného produktu...
Analyzátory siete pre bezdrôtovú komunikáciu
23.03.2023
Minimalizovať kabeláž je užitočné najmä pri monitorovaní záťaží umiestnených v izolovaných a odľahlých miestach. Aj pre tieto aplikácie máme, u nás v GHV, množstvo možností, ako Vám môžeme pomôcť ušetriť...